Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

Hervormde Gemeente

Tull en 't Waal 

 

Kerk en Corona

We hebben het voornemen om op zondag 23 mei (1e Pinksterdag) weer te beginnen met fysieke diensten.
Deze zullen dan in beide kerken gehouden worden en uiteraard onder het voorbehoud van de Corona ontwikkelingen.

Dat betekend voorlopig dus  nog een paar weken uitsluitend online diensten die via de kerkomroep te beluisteren zijn.
Deze diensten houden we gezamenlijk en worden om en om vanuit de beide kerken uitgezonden. Als luisteraar zult u daar echter weinig verschil van merken.

Daardoor is het mogelijk om onze eigen predikant vaker te kunnen horen en onderstrepen we ons eigen kerk zijn.

Het preekrooster is daar nu op aangepast.


Naar de online kerkdiensten

Naar het preekrooster


Laatste update  8 mei 2021
Welkom   

Hartelijk welkom op de website van de kerkelijke gemeente van Tull en ’t Waal. We zijn een kerk die het evangelie van Jezus onder de aandacht van de mensen wil brengen en een gemeente die dienend aanwezig wil zijn in de plaats Tull en ’t Waal.

Toren van kerk in Tull en 't Waal

Hoewel we de gemeente voor Tull en ’t Waal zijn, zijn er toch ook steeds meer mensen van buiten Tull en ’t Waal die in ons kerkje kerken. Blijkbaar is de kleinschaligheid van onze gemeente en de Bijbelse verkondiging aantrekkelijk. De kleinschaligheid brengt met zich mee dat de mensen elkaar kennen en betrokken zijn bij elkaar.

De officiële naam van onze gemeente is de Hervormde gemeente ’t Waal en Honswijk. Het hoe en waarom achter deze historische naam kunt u lezen onder het kopje ‘onze kerk’.

 

 

KerkdienstenBinnenzijde kerk

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur bent u hartelijk welkom in de dienst.

Daarnaast worden er regelmatig een sing-in georganiseerd.