Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

.

Hervormde Gemeente

Tull en 't Waal


(update 5 april 2020)  Vandaag heben we live onze gamenlijk dienst uitgezonden. Wij hopen dat er veelvuldig geluisterd is en we daardoor toch met elkaar verbonden mochten voelen. U kunt deze dienst uiteraard net zo vaak terug luiteren als u wil.

Dat kan gewoon via dezelfde link:  www.kerkomroep.nl/#/kerken/10407      


(update 2 april 2020)  Om toch wel contact te kunnen houden zijn we vollop bezig geweest om een korte dienst op te gaan nemen om deze op zondagochtend te kunnen bekijken en te beluisteren.. De uitzending gaat via de kerkomroep. De gemeente van Tull en t Waal was daar al op aangesloten. De dienst is uiteraard voor beide gemeenten, dus ook de gemeente van Schalkwijk en 't Goy. We beginnen dus eerder met gezamenlijke diensten als we vooraf  van plan waren. :) 

Zie ook de brief die we zoveel mogelijk naar de gemeentneleden willen sturen.


(update 18 maart 2020) Wij hebben zelf geen alternatieve mogelijkheden om een kerkdienst aan te bieden, maar landelijk en ook in Houten zijn die er wel.
interessant is de website www.www.kerkdienstgemist.nl , hier kunt u heel veel diensten terugkijken of luisteren, maar ook live meekijken naar een aantal diensten.
Zo kunt u terecht bij de Sion gemeente in Houten (9.30u), of bij de SOW in Houten (10.00u).

Luisteren via TV en radio kan ook.
De EO zend nu elke zondag op NPO2 een kerkdienst uit om 9.20u .

Op Groot Nieuws Radio is een kerkdienst te beluisteren om 10.00u. Die is echter allen via DAB+ te luisteren, maar kan ook via de website www.grootnieuwsradio.nl.

Laatste update 2 april -2020
Laatste nieuws

Kerkblad maart 2020


(update 17 maart 2020)  In deze onzekere tijd kan het zijn dat er behoefte is aan een luisterend oor.
U mag dus altijd contact opnemen met onze predikant ds M. van Duijn.
hij is te breiken op 06-39768140.


Nationaal gebed(update 16 maart 2020)  Door een aantal christelijke organisaties wordt er op woensdag 18 maart, ivm
het het Coronavirus een  nationaal gebed georganiseerd die via een live stream te vogen is.
Meer informatie en volgen kan via www.nationaalgebed.nl

Tevens worden de kerken opgeroepen om 
komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is tevens een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
zie voor meer informatie
kerkklokken van troost en hoop

Corona Virus

(update 15 maart 2020)    
 Vanmorgen is er besloten om de Bijbelgesprekskring van woensdag 18 maart niet door te laten gaan.

(update 14 maart 2020)    
 Niemand komt er meer om heen. Het Corona virus heeft inmiddelseen enorme impact op ons dagelijks leven gekregen.
En niemand weet hoe deze verder zal verlopen. We zijn er allemaal wel van overtuigd dat we er voorzichtig mee om moeten gaan.
Concreet gaat het om de juiste hygiëne en voorzichtigheid met sociale contacten, zowel prive als op het werk.
Het wordt af geraden om met meer als 100 personen bij elkaar te komen. En bij de contacten moeten we een afweging maken tussen noodzaak en  alternatieven..

De overheid geeft richtlijnen, de PKN geeft deze ook en ook de classis. Daar zitten wel weer wat nuance verschillen in.
Maar de keuze moet plaatselijk genomen worden. Die is overal verschillend. We denken dat aan de omvang van het kerkbezoek en ook de samenstelling van de kerkgangers en de samenstelling bij andere activiteiten.

Hoe verder ?
Ook in onze gemeente hebben we keuzes moeten maken en deze zijn als volgt:

Wat wel doorgaat:Wat niet doorgaat:
Alle kerkdiensten tot eind maart, dus ook op komende de zondagochtend 22 maart
De Bijbelkring op woensdag 18 maart.
De ontmoetingsdag met onze buurgemeente op zaterdag 28 maart.
(Deze laatse heeft ook te maken met de richtlijnen van het fort waar we dat wilden houden)

Uiteraard moet u zelf de keuze maken of u bij de activiteiten aanwezig wilt zijn.
Er kan ook een goede reden zijn om er niet heen te gaan. Die keuze wordt dan uiteraard volledig gerespecteerd.

Wat gebeurd er de komende tijd?
Dat is moeilijk te voorspellen. Veel hangt af van de ontwikkelingen en aanbevelingen die geregeld aangepast worden.
Zodra er voor ons  iets wijzigt zullen we dit op de website bekend maken, zodat u hier de meest actuele situatie kan nazien.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u dit kenbaarmaken per email, ons webformulier of bij één van onze kerkenraadsleden.


Welkom

Hartelijk welkom op de website van de kerkelijke gemeente van Tull en ’t Waal. We zijn een kerk die het evangelie van Jezus onder de aandacht van de mensen wil brengen en een gemeente die dienend aanwezig wil zijn in de plaats Tull en ’t Waal.

Toren van kerk in Tull en 't Waal

Hoewel we de gemeente voor Tull en ’t Waal zijn, zijn er toch ook steeds meer mensen van buiten Tull en ’t Waal die in ons kerkje kerken. Blijkbaar is de kleinschaligheid van onze gemeente en de Bijbelse verkondiging aantrekkelijk. De kleinschaligheid brengt met zich mee dat de mensen elkaar kennen en betrokken zijn bij elkaar.

De officiële naam van onze gemeente is de Hervormde gemeente ’t Waal en Honswijk. Het hoe en waarom achter deze historische naam kunt u lezen onder het kopje ‘onze kerk’.

 

 

KerkdienstenBinnenzijde kerk

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur bent u hartelijk welkom in de dienst.

Daarnaast worden er regelmatig een sing-in georganiseerd.