Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

Hervormde Gemeente

Tull en 't Waal 

 

Kerk en Corona
Laatste update 10 januari 2022Welkom   

Allereerst deze mededeling

N.av. de persconferentie van 18 december hebben we als kerkenraden gezamenlijk besloten om per direct de stoppen met de fysieke diensten en weer online te gaan. 

De zullen dus weer online gezamenlijk gehouden worden.
En dat geldt dan tot en met zondag 9 januari. Dit is dus inclusief de kerstavond en oudejaarsavond.  Daarna moeten we even afwachten wat dan het advies zal zijn. Maar de kans is groot dat het nog wel wat langer zal gaan duren

Jammer, maar het is niet anders, we waren unaniem van mening dat het volgen van de adviezen leidend moest zijn.

Hartelijk welkom op de website van de kerkelijke gemeente van Tull en ’t Waal. We zijn een kerk die het evangelie van Jezus onder de aandacht van de mensen wil brengen en een gemeente die dienend aanwezig wil zijn in de plaats Tull en ’t Waal.

Toren van kerk in Tull en 't Waal

Hoewel we de gemeente voor Tull en ’t Waal zijn, zijn er toch ook steeds meer mensen van buiten Tull en ’t Waal die in ons kerkje kerken. Blijkbaar is de kleinschaligheid van onze gemeente en de Bijbelse verkondiging aantrekkelijk. De kleinschaligheid brengt met zich mee dat de mensen elkaar kennen en betrokken zijn bij elkaar.

De officiële naam van onze gemeente is de Hervormde gemeente ’t Waal en Honswijk. Het hoe en waarom achter deze historische naam kunt u lezen onder het kopje ‘onze kerk’.

 

 

KerkdienstenBinnenzijde kerk

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur bent u hartelijk welkom in de dienst.

Daarnaast worden er regelmatig een sing-in georganiseerd.