Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

adressen

 

kerkgebouw

 

Waalseweg 71

3999 NR Tull en ‘t Waal

 

 

Tull en ’t Waal

Predikant

 

Ds M. van Duijn
m.v.duijn@ziggo.nl
06-39768140

Scriba    

Mw J.F.M. van der Eijk

Joke.vandereijk@gmail.com
Waalseweg 26-A
3999 NS Tull en 't Waal
06-24198329
Diaconie

  

 

Mw. T. van der Vlist
Waalseweg 43
3999NP Tull en 't Waal
06-51638978

kerkblad

NL91 RABO 0357551087

Kerkvoogdij

 

 

bankrek. kerkv.

Penningmeester:
Mw J.F.M. van der Eijk
Waalseweg 26-A
3999 NS Tull en 't Waal
joke.vandereijk@gmail.com

Secretaris
Dhr H. Rook
Lange Uitweg 77
3999 WK  Tull en ’t Waal
henkrook@hotmail.com

NL27 RABO 0357553209

Collecte-bonnen

 Hier zijn we mee gestopt

Bezorging kerkblad

Mw. T. van der Vlist
06-51638978Website


www.kerktullentwaal.nl.