Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

adressen

 

kerkgebouw

 

Waalseweg 71

3999 NR Tull en ‘t Waal

 

 

Tull en ’t Waal

Predikant

 

Vacant,
u kunt contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad

Scriba    

F.E van der Eijk
Waalseweg 82
3999NV Tull en ’t Waal
030-6080475
eijkvanderfred@kemper-stadtlohn.de

voorzitter kerkenraad
F.E. van der EijkDiaconie

  

 

dhr R. Kuiper
Waalseweg 66
3999 NR   Tull en 't Waal
06-43917674

kerkblad

NL91 RABO 0357551087

Kerkvoogdij

 

 

bankrek. kerkv.

Penningmeester:
Mw J.F.M. van der Eijk
Waalseweg 26-A
3999 NS Tull en 't Waal
joke.vandereijk@gmail.com

Secretaris
Dhr H. Rook
Lange Uitweg 77
3999 WK  Tull en ’t Waal
henkrook@hotmail.com

NL27 RABO 0357553209

Collecte-bonnen

  Mw J.F.M. van der Eijk
Waalseweg 26-A
3999 NS Tull en 't Waal
joke.vandereijk@gmail.com

Bezorging kerkblad

Mw. T. van der Vlist
06-51638978Website


www.kerktullentwaal.nl.