Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

Collecte voor Beiroet

De diaconie collecte van zondag 16 en zondag 25 aug is bestemd voor de slachtoffers van de ramp in Beiroet.

(voor diegenen die de dienst online volgen en wat overmaken naar de diaconie graag vermelden tbv noodhulp Beiroet)

Beiroet, de hoofdstad van Libanon, ligt in puin.
 
Als Christelijk Noodhulpcluster zijn we ter plekke en komen we in actie voor de zwaarst getroffen inwoners van Beiroet: de armste inwoners, de vele vluchtelingen en migranten.
 
Alle steun is daarbij nodig.

Daarom willen we u - nogmaals - vragen:

We zijn samen begonnen met het geven van directe hulp: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen.

De samenwerkende organisaties Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA zijn samen met hun partners ter plaatse. Zij zijn begonnen met het verlenen van noodhulp.Zie voor meer informatie 
noodhulp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina van de Berg, www.puntuit.nl