Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

Afgeronde rechthoek: Weetjes 

 


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Adventsljusstake_med_tre_brinnande_ljus.JPG/250px-Adventsljusstake_med_tre_brinnande_ljus.JPGAdvent (periode)

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht.

 

Het Liturgisch jaar begint met de advent. Eenvoudig gerekend begint de advent vier zondagen voor Kerstmis. De advent begint altijd op de zondag die het dichtst bij het feest van de Heilige Andreas (30 november) valt. De advent eindigt op 24 december bij het avondgebed. Hierdoor is de lengte van de adventsperiode verschillend, maar telt wel altijd vier zondagen:

vroegste datum

laatste datum

1e zondag 🕯

27 november

3 december

Levavi

2e zondag 🕯🕯

4 december

10 december

Populus Sion

3e zondag 🕯🕯🕯

11 december

17 december

Gaudete

4e zondag 🕯🕯🕯🕯

18 december

24 december

Rorate

 

De advent begint bij oosters-orthodoxe kerken een week eerder en telt 40 dagen (15 november). In huizen en kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dan alle kaarsen.

 

In de Rooms-Katholieke Kerk en ook de Anglicaanse en Oud-Katholieke Kerken: vanaf 17 december tot 24 december wordt de kerstnoveen gehouden. Er zijn dan geen gedachtenissen van heiligen en het dragen van paarse gewaden is verplicht voorgeschreven.

 

Tijdens de adventsperiode wordt in kerken gebruikgemaakt van de liturgische kleur paars, de kleur van boete en inkeer. Op de derde zondag van de advent, zondag Gaudete, kan de kleur roze gebruikt worden om het feestelijke karakter van deze zondag weer te geven.

 

Geschiedenis van de advent

Wanneer de viering van de advent in de Kerk voor het eerst werd geïntroduceerd, kan niet met zekerheid bepaald worden.[1] De advent wordt voor het eerst vermeld in een boek van Gregorius van Tours (ca. 538-594), die schrijft dat St. Perpetuus, een van zijn voorgangers, rond 480 een vastentijd van drie weken voorafgaand aan kerstmis had ingesteld. Of dit een nieuw gebruik was dan wel de bekrachtiging van een bestaande regeling is onduidelijk.[2]

Adventskalender

 

Thuis wordt in sommige streken een adventskalender gebruikt, die begint op de eerste Adventszondag of op 1 december. Vaak bevat die voor elke dag een doosje of een luikje, waarvan er elke dag eentje mag worden geopend door de kinderen. Er zit dan een chocolaatje of een klein stukje speelgoed in.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/Wichern_Adventskranz_originated_from_Germany.jpg/260px-Wichern_Adventskranz_originated_from_Germany.jpgAdventskrans

 

De originele adventskrans van de Duitser Wichern met extra 24 kleine kaarsen

De adventskrans is uit het Duitse taalgebied overgewaaid. Ook in de Scandinavische landen komt dit gebruik veel voor. In de Scandinavische en Duitstalige landen zie je dat ook in de huisgezinnen en in de winkels adventskransen worden neergezet of opgehangen.

 

In katholieke kringen is het de traditie dat de derde adventskaars roze is, dit als verwijzing naar de groeiende vreugde. De protestantse kerk van Noorwegen heeft deze traditie ook.

 

Sommigen zien een verwantschap van de adventskrans met de kaarsen in het jodendom, die in dezelfde periode steeds een kaars meer aansteken.

 

De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808–1881). Hij ving veel kinderen op uit armoedige gezinnen. De kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst was. In 1839 besloot hij uit een houten wiel een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen. Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt de adventskrans met dennengroen versierd.

In enkele gebieden zijn er tradities van zes adventszondagen in plaats van vier zoals in het aartsbisdom Milaan[ en in de orthodoxe kerken. Daar zie je dan ook adventskransen met zes kaarsen.

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 


EVA_logo

Koffieochtend EVA

 

De EVA ochtend van 13 november wordt verplaatst naar 20 november. Dit keer is er een thema ochtend. Antoinette vertelt over het leven van Jochebed; een vrouw die verdriet  beschouwde als haar vriend. De tijd wijzigt niet.

Afbeeldingsresultaat voor JochebedZoals altijd staat 9.15 uur de koffie klaar en willen we om 9.30 uur beginnen.

Iedereen is weer van harte welkom.

 

Gebedskring

Op woensdag 20 november om 19.00u (voor de Bijbel­gesprekskring) komen wij bij elkaar om de Here God te danken en te bidden om allerlei zaken rondom de kerkdiensten, gemeente(leden) en activiteiten. Wij zijn afhankelijk van God, daarom is het gebed is de motor van de kerk.

 

Wees welkom om erbij te zijn. Mag ook in de stilte.

 

Bijbelgesprekskring

Bijbel, Christendom, ChristusOp woensdag 20 november komen we om 20.00u bij elkaar om te luisteren wat God tegen ons te zeggen heeft via zijn Woord. We gaan verder met hoofdstuk 16: Genesis 25:1-26 uit het boek: De God van  Abraham, Isaak en Jacob. Ook al heb je het boek niet , je kan gewoon instappen. Samen lezen we het hoofdstuk uit de Bijbel en kijken wat we eruit kunnen halen voor ons eigen leven.

 


Interkerkelijke geloofsgroep

Wat is het een zegen om met katholieken broeders en zusters te mogen op trekken en samen uit de Bijbel te leren. We komen op woensdag 13 november om 19.00u bij elkaar bij Herman Bouwman, Provincialeweg 45. We eten eerst met elkaar. Daarna gaat het over de thema: Gebroken lichaam. Iedereen is welkom, maar i.v.m. eten is aanmelden prettig, zodat de tafel ook voor jouw gedekt wordt.

 

Dit kan bij Janco van Dijk; Email jancovd@gmail.com  / mobiel: 06 52692558 of Antoinette de Bruijn; awcdebruijn@ziggo.nl. / mobiel: 06 31543062. Wij kijken naar jullie komst uit!

Afbeeldingsresultaat voor trossel schalkwijk

De trossel

De koffieochtenden in de Wiesse zijn op donderdag 7 november en woensdag 20 november (dan komt de buurtzorg) en donderdag 5 december worden er pepernoten gebakken. De nieuwe burgemeester van Houten: Gilbert Issabella komt helpen. De ochtenden zijn van  10.00-12.00u

 

De trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen:

Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55

Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl

 

Afbeeldingsresultaat voor afstandsbedieningDe dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen bespreken zij de aanpak, overleggen met de coördinator van de groep waarbij de vraag thuishoort en bepalen wie van de vrijwilligers geschikt is om bij de hulpvraag in te schakelen. De grote hoeveelheid beschikbare vrijwilligers in Schalkwijk maakt, dat dit het probleem niet is.  Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een groot aantal vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen. Een voorbeeld:

 

Een mevrouw belt ’s middags naar de Trosseltelefoon; de zenderprogrammering op haar televisie is helemaal door elkaar geraakt. Een van de dorpsondersteuners neemt aan het eind van de middag contact op met een vrijwilliger van de klusgroep. Hij woont 3 minuten lopen bij haar vandaan en kan direct even bij haar langs gaan. Het herprogrammeren is voor hem geen enkel probleem en om half 8 kan mevrouw weer alle zenders vinden als voorheen. Weer een voorbeeld van kleine moeite, groot geluk!

 

Bekijk eens de website. Daarop is te zien, wie ze zijn, wat ze doen en wanneer ze wat doen. Er staat informatie op en er zijn foto’s te zien. Alle nummers van de TrosselTips kunt u er teruglezen.

 

Het adres van de website is: www.detrossel.nl

 

 

 

In gebruik name orgel

 

Zoals in het vorige kerkblad al aan­gekondigd, zal deze gehouden worden op zaterdag 9 november om 20.00u

 

Het is de bedoeling dat we dat gaan vieren in een avond met veel orgelspel  en samenzang. Daarnaast willen we wat vertellen over de restauratie en ook de registratie uiteggen en laten horen.

 

CCI21102019_00000Naast onze restaurateur Sander Booij zullen ook onze eigen organisten daaraan mee werken.

 

Na afloop is er dan nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje.

Het is dan ook mogelijk om even bij het orgel te gaan kijken en Sander Booij kan dan ook uw vragen beantwoorden.

 

We zullen dit ook bekend maken via het Groentje en Schalkwijkse berichten en hopen daarop ook op veel belangstelling buiten onze kerk.

Ezelsoor: Kerstkoor? Er is een verzoek gekomen om weer een koor(tje) te vormen voor de kerstdienst. Als er voldoende deelnemers zijn kunnen we een poging wagen. Zangers worden verzocht contract met mij op te nemen, bij voorkeur vóór of op zondag 3 november. Repetities zullen na de zondagochtenddiensten plaats vinden. Jelle Hiemstra (030 6011884, hiemstra.jelle@kpnmail.nl)

Kerkvoogdij

Beste gemeenteleden, waar uw kerkvoogdij de laatste tijd mee bezig is zijn de regeltjes die allemaal nodig zijn voor onze kerk. De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming ) waar u ongetwijfeld van gehoord hebt is best een lastige voor onze kerk.

 

Jaap Huissoon is vanuit onze gemeente bezig geweest om uit te zoeken wat wel en niet kan of mogelijk is. En omdat wij niet burgerlijk ongehoorzaam mogen en willen zijn zullen we daar aan moeten voldoen.

 

Afbeeldingsresultaat voor veiligheidVerder moet er ook een ontruimings plan gemaakt worden voor onze kerk om de veiligheid te kunnen waarborgen en ook moet er gekeken worden naar de zaken die daar bij horen. Dan moet u denken aan bewijzering van nood uitgangen en brandblussers en platte gronden. Regeltjes die best zwaar drukken op een kleine kerk en kerkraad.

 

Maar ook zijn er positieve zaken te melden, de monumentenwacht heeft weer zijn ronde gedaan en we krijgen een mooie pluim voor de onderhoud van ons Kerkgebouw. Een paar kleine dingen maar geen grote punten dus dat is mooi.

Ook krijg ik vaak de complimenten over onze begraafplaats dat hij er zo netjes verzorgt is , dus vrijwilligers die dit doen die complimenten zijn voor jullie. En ze hebben gelijk het ziet er altijd netjes en verzorgt uit en onze dank daarvoor.


Ook heeft er weer een gesprek plaatsgevonden met KKG ( Kantoor Kerkelijke Goederen ) over de pacht en huurzaken van de eigendommen van onze gemeente. Dit is een goed gesprek geweest en alle puntjes zijn weer opgelost en of besproken.

 

Er zijn nog wat dingen waar we mee bezig zijn maar daar over graag de volgende keer omdat dit nog niet concreet is.

 

Ook hebben we het 3e kwartaal van de collecte weer geteld.
En er is binnen gekomen voor de kerkvoogdij                  € 579,10
En voor het restauratiefonds                                                    €  412,60

 

Hartelijk dank hiervoor, de kerkrentmeesters

Gerelateerde afbeelding

 

Diaconie 

Dankdag voor Gewas en Arbeid 2019,

collectes voor Kerkvoogdij en De Voedselbank in Houten.

 

Zoals bekend zet De Voedselbank in Houten zich al jaren in voor personen en gezinnen die tijdelijk niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoefte te voorzien. Dit doen zij door wekelijks voedselpakketten te verstrekken en waar mogelijk te verwijzen naar professionele hulp.

 

De voedselhulp is niet bedoeld als extraatje, maar als tijdelijke voorziening in de periode waarin mensen werken aan het oplossen van hun financiële problemen en zich daarbij ook laten ondersteunen.

 

Dit willen we als Hervormde gemeente van Schalkwijk en ’t Goy, evenals de 4 vorig jaren, steunen op de Dankdag voor Gewas en Arbeid.

Naast de jaarlijkse collecte voor de Kerkvoogdij op deze dag, kunt u ook uw voedselhulp achterin de kerk achterlaten.

Die brengt de Diaconie, de vrijdagmorgen na Dankdag voor Gewas en Arbeid, bij De Voedselbank in Houten.

De voedselbank is erg blij met bijvoorbeeld de onderstaande producten, maar dat mogen ook artikelen voor persoonlijke verzorging zijn. Alvast hartelijk dank!!

 


Aardappelpuree                                             Ontbijtkoek                      

Champignonsoep ZONDER vlees             Rijst                                                     

Sandwichspread                                             Slasaus                 

Gedroogde peulvruchten                           Wereldgerechten          

Gehakt/soepballen in blik                          Macaroni

Leverpastei in blik                                          Pasta’s

Tomatensoep ZONDER vlees                    Etc.

 

 

En de collecten voor het 3e kwartaal zijn weer geteld

 

Opbrengsten collecten 3e kwartaal 2019

 

Zendingsbusje

114.90

Diaconie

176,90

Leger des Heils

32.40

Voedselbank

47,20

Evangelisatie comm.

37.25

Bartimeus

58,75

GZB

38,60

Mercy Ships

50.40

St De Herberg

52.75

IZB

56,00

Avondmaal tbv De Hoop

46,75

 

 

 

totaal

711,90

Hartelijk dank voor al uw gulle giften.We zijn dankbaar dat we kunnen bijdragen aan veel goede hulpinstellingen.

Vanuit de kerkenraad

 

Er is  met ds. Van Duijn geëvalueerd over de eerste maanden als dominee van onze beide gemeenten. Inmiddels zijn de meeste gemeenteleden door hem bezocht en hebben persoonlijk kennis kunnen maken.

In het kerkblad heeft u al gelezen dat er o.a. gekeken wordt naar een kerkdienst met (klein)kinderen.


Ook hebben we gesproken over de  dienst op 9 november waarbij  het orgel, na de renovatie, op feestelijke wijze weer in gebruik genomen gaat worden.

 

De geluidsinstallatie voldoet op dit moment nog naar behoren. We gaan wel kijken naar alternatieven voor de opnameapparatuur zodat de kwalitatief hiervan beter wordt en de opnamen eenvoudiger aan te passen zijn aan de nieuwe AVG/privacy wetgeving.

tekening peter koch

Het Dijkhuis Museum heeft gevraagd of wij  mee willen werken aan een tentoonstelling over de Hervormde Kerk. De kerkenraad heeft besloten hieraan haar medewerking te verlenen.

In principe zal de tentoonstelling een jaar te zien zijn waarbij eenmaal per maand het museum geopend is.

 

Het koffiedrinken na de dienst zal niet meer zoals gebruikelijk plaatsvinden op de tweede zondag van de maand. Wij willen het koffiedrinken laten samenvallen met het voorgaan van Ds. Van Duijn. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor iedereen om na de dienst een praatje te maken met Ds. Van Duijn en/of zijn vrouw Henriette. In het kerkblad zullen we het koffiedrinken voortaan achter de voorganger vermelden.

 

Helaas worden in het “Houten Nieuws”( het “groentje”)  de kerkdiensten niet meer opgenomen. Dit is een nieuw beleid van de uitgever die het groentje heeft overgenomen. Veel mensen hebben al aangegeven het jammer vinden. We gaan bekijken of er een mogelijkheid is om met de gezamenlijke kerken van Houten e.o. een verzoek in te dienen bij de uitgever om de kerkdiensten weer op te nemen in het “Houtens Nieuws”.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


Thuisviering Heilig Avondmaal.

Afbeeldingsresultaat voor Heilig avondmaal Wanneer u bijv. door ziekte niet in de gelegenheid bent om de viering in één van de kerken mee te maken, en u zou wel graag het avondmaal willen vieren, dan kunt u contact opnemen met uw predikant of de kerkenraad om een afspraak te maken voor een viering thuis. Het leek kerkenraad goed om u nogmaals van deze mogelijkheid op de hoogte te stellen.

Vanuit de kerkenraad

 

Beste gemeenteleden,  Hierbij weer een update vanuit de kerkenraad.

 

Dankbaar zijn we dat Jaap en Anton hun intrede hebben gedaan binnen de kerkenraad.  Beiden waren al zeer actief binnen de gemeente, het is mooi dat ze nu binnen de kerkenraad nog meer invulling hieraan kunnen geven.

 

De activiteitencommissie maakt haar naam waar en heeft dit jaar al wat mooie activiteiten georganiseerd. Opening winterwerk was een groot succes. 3 November mogen we de aloude wafelactie weer verwelkomen. We hopen dat u allen in grote getale komt genieten van de Tull en t’ Waalse gezelligheid onder het genot van een warme wafel.

 

Binnenkort zal het mogelijk zijn om de kerkdiensten digitaal terug te luisteren. Hiervoor gaan we gebruik maken van de faciliteiten van Stichting Kerkomroep. Mensen die niet in staat zijn om naar de kerk te komen kunnen op deze manier toch de dienst meebeleven. Meer info volgt.

De eerste fase van de nieuwbouw is in een ver gevorderd stadium, einde van dit jaar staan de opleveringen op de planning.

 

De nieuwbouw achter het kerkplein is ook aanstaande. Zondag 3 november na de dienst worden de plannen van de nieuwbouw en het vernieuwde kerkplein gepresenteerd. De tekeningen blijven hierna ter inzage in de consistorie.

 

Op 5 november is er weer een gezamenlijke vergadering met de kerkenraad van Schalkwijk gepland. We zullen bij deze vergadering ons weer richten op beide gemeentes. We kijken vooruit op volgend jaar, een jaar waarin we de samenwerking weer hopen te verstevigen. Als er nog ideeën of op- of aanmerkingen zijn die meegenomen kunnen worden in de vergadering, horen we het graag.

 

Helaas is er dit jaar geen gemeenteavond geweest, deze zal volgend jaar in januari plaatsvinden. Hoe we dit gaan invullen krijgt u nog te horen. Ook hiervoor kunt u naar de kerkenraad toe input geven.

 

Tot slot wil ik u vragen dat als er dingen zijn die u graag wilt delen binnen de Gemeente dit door te geven. Dit kan gaan om voorbeden voor iemand bij bijvoorbeeld ziekte of een blijde gebeurtenis die er aan zit te komen. Het kan ook zijn dat er iets praktisch is wat in de afkondiging mee genomen kan worden. Dit kan gemaild worden naar Arjan Verbree: verbree.arjan@gmail.com.

Bellen of een app kan uiteraard ook: 06-48372983.

 

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet en zegen,

Arjan Verbree

 

Van de diaconie

 

Woensdag 06 november  is het Dankdag voor Gewas en Arbeid. 

 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. In 2019 is dat op woensdag 6 november. Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen.

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.

Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien.


Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.  De doelstelling is met elkaar bidden tot God voor het welslagen van oogst en het werk, maar doordat de agrarische sector geen groot stempel meer op de Nederlandse maatschappij drukt, ligt de nadruk nu niet meer sterk bij “gewas en arbeid”, in het gebed wordt er meer aandacht besteed aan het leven in eigen gemeente, aan de economie en de actualiteiten van de wereld in het algemeen.

 

Wij willen de Dankdag met elkaar vieren in het Gebouw door een gezamenlijke maaltijd en daarna aansluitend de  viering. Onze eigen dominee zal de meditatie verzorgen. Ook willen we op deze avond weer spullen inzamelen voor de voedselbank.  (Graag houdbare producten.)

Deze kunnen ook nog  de zondag erop worden ingeleverd, bij de dienst

Iedereen Fit Op School - Voor OudersVoor het gezamenlijk vieren zoeken we mensen die gerechten willen voorbereiden.

 

U bent allen van harte uitgenodigd voor zowel de maaltijd als de viering, mocht u de maaltijd niet bij kunnen wonen, dan hopen wij u/jou toch te mogen begroeten voor de viering met elkaar. En ook als u niet in de gelegenheid bent om een maaltijd te bereiden bent u uiteraard van harte welkom om aan te schuiven aan de maaltijd.

 

 

Woensdag 06 november:   18:00-19:30 maaltijd in het gebouw

                                                 20:00-21:00 viering in het gebouw

 

 

 


Terug van weggeweest…

WAFELACTIE

Tull en ’t Waal

Wat hebben we het gemist: de overheerlijke wafels én de gezelligheid van de wafelacties. Gelukkig wordt deze jarenoude traditie nieuw leven ingeblazen. En wel op:

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019

’t Gebouw Tull en ’t Waal

09.00 – 13.00 uur

 

Vanaf 09.00 uur bent u/ben je meer dan welkom in ’t Gebouw voor een heerlijke warme wafel met een kop koffie/thee of limonade.

De wafels kosten €1,50 per stuk, 4 stuks voor € 5,00

(koffie/thee/limo is gratis).

De opbrengst is voor Dorcas.

 

NIET MISGRIJPEN?

dan alvast van te voren! Dat kan heel makkelijk door je bestelling z.s.m. (liefst vóór woensdag 30 oktober) door te geven (telefonisch of via Whatsapp) aan Wilma Alkema (06-18165249) of Trees vd Vlist (06-51638978). Je kan je wafels dan in overleg afhalen bij ’t Gebouw.

Onderstaande bestelstrook inleveren kan ook.

Hopelijk tot 2 november! Wij gaan alvast aan de (be)slag!

De activiteitencommissie

--------- & ------------------------------- &----------------

Wat lekker! Natuurlijk wil ik wafels!

Naam en telefoonnummer:…………………………………………..

Ik wil er graag:  ……….. …………………………… (aantal invullen)

Ik wil ze het liefst om ……............................................... uur ophalen.

 

Inleveren bij Trees, Waalseweg 43 of Wilma, Kerkebogerd 34

De mayonaisepot en twee koppen koffie

Als de dingen in je leven je even allemaal te veel worden, als 24 uur in een dag niet meer genoeg is, denk dan aan de mayonaisepot en de twee koppen koffie.

 

Een professor stond voor de klas om een les filosofie te geven. Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen. Toen de les begon, nam hij zonder iets te zeggen een hele grote, lege mayonaisepot en vulde deze met golfballen. De professor vroeg vervolgens aan zijn studenten of de pot nu helemaal vol was. Zij antwoordden van wel.

 

Toen nam de professor een doos met kiezelsteentjes en kiepte deze in de pot. Hij schudde lichtjes met de pot en de kiezelsteentjes rolden in de open ruimtes tussen de golfballen. Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was. Ze antwoordden van wel.

 

De professor nam nu een doos met zand en goot deze leeg in de pot. Natuurlijk vulde het zand alle ruimte op tussen de golfballen en de kiezelsteentjes. Opnieuw vroeg hij of de pot nu vol was. De studenten antwoorden met een unaniem “ja”.

 

Van onder het bureau nam de professor nu twee koppen koffie en goot ze leeg in de pot. De hele inhoud verdween in de pot en de koffie vulde de lege ruimte tussen het zand. De studenten begonnen te lachen. “Nu”, zei de professor, “ik wil dat jullie deze pot zien als jullie eigen leven.

 

· De golfballen zijn de belangrijke dingen in het leven: je familie, je kinderen, je geloof, je gezondheid en je passies. Dingen die ervoor zorgen dat als er niets meer op de wereld was dan deze dingen, je leven toch gevuld zou zijn.
· De kiezelstenen zijn de andere dingen die ertoe doen: je werk, je huis, je auto e.d.· Het zand is al het andere, de kleine dingen.”

 

Collie-Collie: De lege pot mayonaise en 2 koppen koffie“Als je het zand als eerste in de pot doet, is er geen plek meer voor de kiezelsteentjes of voor de golfballen. Datzelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je al je tijd en energie aan de kleine dingen besteedt, dan heb je geen ruimte meer voor de dingen die belangrijk voor je zijn.”

 

“Besteed aandacht aan de dingen die essentieel zijn voor je geluk. Speel bijvoorbeeld met je kinderen. Bouw een relatie op met God. Neem tijd voor een onderzoek voor je gezondheid. Neem je partner mee uit eten. Lees. Er is altijd nog wel tijd om het huis te poetsen of de prullenbak te legen.”

 

“Zorg eerst voor de golfballen, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je prioriteiten. De rest is maar zand.”

Twee koppen van koffie 2 stock foto. Afbeelding bestaande ...Twee koppen van koffie 2 stock foto. Afbeelding bestaande ...

Eén van de studenten stak een vinger op en vroeg waar de twee koppen koffie voor stonden. De professor lachte: “Ik ben blij dat je het vraagt. Ik wil daarmee alleen maar weer eens aangeven dat, hoe vol je leven ook mag zijn, er altijd wel een plekje is om samen met een vriend een kop koffie te drinken.”

 

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.           (Lucas 10: 41 en 42)

 

 

BIJBELSE UITDRUKKINGEN, GEZEGDEN EN WOORDEN

Nummer 31 t/m 40

sodomie

Ander woord voor homoseksualiteit – Genesis 19:5 (‘En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? Breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen.’) In de stad Sodom werd Lot door bezoekers gevraagd of hij hen mannen kon brengen voor seks (‘bekennen’).

bij de pakken neerzitten

de moed opgeven, de kop laten hangen – Genesis 49:14 (‘Issaschar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken.’)

de dood in de pot

alle leven, handel of opgewektheid is verdwenen: het is maar een saaie boel – 2 Koningen 4:40 (‘Zij riepen en zeiden: Man Gods, de dood is in den pot!’)

aanfluiting

Jeremia 19:8 (‘En Ik zal deze stad zetten tot een ontzetting en tot een aanfluiting; al wie voorbij haar gaat, zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen.’)

Babylonische spraakverwarring

je begrijpt elkaar niet – Genesis 11:7-9 (‘Laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel.’)

de inwendige mens

de maag, die je natuurlijk het liefst gevuld hebt – Efeziërs 3:16 (‘Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens.’)

niet van gisteren zijn

niet dom zijn, maar slim en veelwetend – Job 8:9 (‘Want wij zijn van gisteren en weten niet; dewijl onze dagen op de aarde een schaduw zijn.’)

te elfder ure

op het laatste moment, als het bijna te laat is – Mattheüs 20:9 (‘En als zij kwamen, die te elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.’). Lees ook het artikel over de herkomst van ‘te elfder ure‘

hoogmoed komt voor de val

iemand met een grote mond moet spoedig dimmen – Spreuken 16:18 (‘Hovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid des geestes voor den val.’)

in goede aarde vallen

iets bevalt iemand, iets komt op de goede manier aan – Mattheüs 13:8 (‘En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertig voud.’)

 

 

Pieter Brueghel de Oude, de toren van Babel

 

Pieter Brueghel de Oude,

De toren van Babel