Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

 

 

 


Afgeronde rechthoek: Meditatiefje
 

 

 


Afbeelding met binnen, gerangschikt
Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang voor de HEER aanhieven: De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk. 14 De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van God vulde de hele tempel.

2 Kronieken 5, 13/4 

 

Bovenstaande tekst komt uit het openingsverhaal van de tempel van Salomo. Jarenlang is er gewerkt, er is gerekend en gecijferd, traditie en nieuwe trends zijn mooi verweven bij de bouw van het nieuwe Godshuis. Geen tent meer maar een tempel. Een hele nieuwe tijd.

 

Alles is geregistreerd. Iedereen staat klaar.

Dit is het moment voor de lofprijzing.

Het halleluja ligt voor op de lippen; de vingers net boven de snaren. Nog even.

Met één majestueus geluid zal het lied uitbreken. Glorie aan God!!!

 

Maar opeens wordt de ceremonie compleet anders.

Met het hemelhoog gezang, gaat de hemel zelf open en de wolk -God- zelf komt naar beneden.

 

De Heer zelf vult zijn eigen huis.

 

Kerk-zijn anno 2022; we zijn bezig met een nieuw beleidsplan (reageer er gerust op, beleid is van ons samen). Met elkaar denken we na over de toekomst; hoe verder? Hoe kunnen we ’s zondags en doordeweeks de dienst aan God vormgeven.

Wie mee wil doen, doet mee!!!

 

 

Wat zou het mooi zijn, als tussen al ons wikken en wegen, er iets gebeurt à la 2 Kronieken 5; een gebeuren dat al ons plannen en programmeren te boven gaat.

Gods eigen aanwezigheid, met zijn Geest; waardoor er nieuwe wegen opengaan, we nieuwe mogelijkheden ontdekken in het communiceren van het evangelie. Zijn aanwezigheid, ook nu.

Je had misschien niet gedacht, dat het kon, maar toch.

 

Ds. Marius van Duijn

 

******************************

 

In deze tijd ligt het beleidsplan op de kerkenraadstafel van zowel ’t Goy-Schalkwijk als Honswijk-Tull&’t Waal en daarmee op de keukentafel van ieder gemeentelid.

 

Graag horen we van gemeenteleden wat ze van één en ander vinden en waar we de komende tijd extra aandacht aan kunnen/moeten geven.

Een beleidsplan heeft enerzijds iets van opschrijven hoe je dingen doet maar vooral ook wat je in de komende jaren of zelfs het komende jaar wilt doen en waarom.

 

Daarbij gaat het vooral ook om gesprek met elkaar.

Beleidsplan 2016 - 2020 - RWF - FrieschepalenDus voelt u zich vrij om te reageren naar de kerkenraden of naar de predikant.

 

******************************

 

 

Je kunt me altijd bellen…

Bel gewoon eens!

 

******************************


Afgeronde rechthoek: Kerk 2030

 

 

 

Kerk2030-update nr 10

De afgelopen maanden heb ik één en ander geschreven over het ‘project van Schalkwijk tot Honswijk, 2019-2024’, waarvoor ik (o.a.) als predikant hier gevraagd ben. In dit project gaat het om verbinding en verbetering van de samenwerking tussen de hervormde gemeente Schalkwijk en 't Goy en de hervormde gemeente Tull en ’t Waal en Honswijk. En breder dan dat, om het samen met anderen zoeken naar manieren om als geloofsgemeenschap present te zijn in de buurt.

 

Er is een tijd van schrijven.

Er is een tijd van doen.

Er is een tijd van laten.

 

De pen blijft even liggen.

Maar nooit voor lang J

 

******************************

 

Afgeronde rechthoek: Langs kanaal en Lek  

 

 

 


De toren is terug!

De bult is half weg.

Wat een prachtig gezicht.

Een herkenningsteken langs de Waalse weg.

 

In de stad zijn de kerktorens bijna verdwenen, verscholen soms achter de grote gevels van commercie en andere kantoorkolossen. In het landschap zie je al fietsend van de ene naar de andere kern, de spitsen opdoemen. Het Brinkkerkje, de Michael en de toren van Tull.

Met elke keer het melodietje:

 

Looft God, zijn vinger wijst ons aan,

een toren in de tijd,

dat het ten hemel toe moet gaan,

en gaat in eeuwigheid.

 

Met vriendelijke groet,  

Marius van Duijn, VDm

 

Afgeronde rechthoek: Gezamenlijk
 

 

 

 


Vanuit de gezamenlijke kerkenraden

 

In de gezamenlijke vergadering van 13 oktober hebben beide kerkenraden besloten om met ingang van 1 januari 2022 1x per maand één gezamenlijke dienst te houden die de ene maand in Schalkwijk en de andere maand in Tull en ’t Waal zal plaatsvinden. In het rooster zal dat duidelijk aangegeven worden

In deze diensten gaat onze eigen predikant ds. Marius van Duijn voor.

 

Liederen opgeven

 

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is…

Laat weten welke liederen u of jij mooi vindt.

Met YouTube is niet alles, maar wel veel ten gehore te brengen.

 

******************************

 

Interactieve gesprekskring over het geloof - Lichtbaken HoornEr was geen reactie op de aanbieding in het vorige kerkblad.

Dus we gaan er niet mee starten; we verzonnen in de kerk al te vaak dingen waar niemand op zat te wachten.

Wie weet bedenken we nog iets anders of flitst er een ander idee bij u op.

 

ds. Marius van Duijn

 

******************************


Gebedskring

 

De huidige Corona ontwikkelingen gooien helaas weer roet in het eten.

De gebedskring  heeft 1 december via ZOOM plaats gevonden. Volgende gebedskring zal 5 januari 2022 zijn. U hoort wel via de mededeling hoe en waar.

 

Bijbelgesprekskring

De Bijbelkring van 1 december en 15 december gaan helaas niet door i.v.m. avond lockdown.

 

Ontmoeten en verdiepen

I.v.m. de cora maatregelingen kan deze groep ook niet doorgaan.

 

Kerstsamenzang

 

Op zondag 19 december stond de kerstsamenzang gepland, een mooie samenwerking tussen de beide kerken in Schalkwijk.

Maar ook hier gooit corona roet in het eten.

Het oorspronkelijke plan was dat de fanfare St. Ceacilia het middagprogramma zou vullen met een prachtig muzikaal Kerst optreden.

Nu wordt er achter de schermen nagedacht of er nog andere mogelijkheden zijn om toch als dorp een beetje Kerst te kunnen vieren. Eén van de mogelijkheden zou op de Brink kunnen zijn ism met Barista de Dominee

Wij houden u op de hoogte en bidden om Gods leiding hierin.

 

Collecten

 

Zondag 12 dec, Woord en Daad

Woord en Daad werkt wereldwijd in 22 landen, voor vele kwetsbare doelgroepen. Want we weten: door mensen in een land samen te laten groeien, gaan ze samen op weg naar een zelfstandig bestaan. We verbinden mensen, organisaties en sectoren in een land, en over landsgrenzen heen.

 

Via onze programma’s Agrarische ontwikkeling, Beleidsbeïnvloeding, Bewustwording, Duurzaam water, Educatie, Noodhulp en weerbaarheid en Werk en opleiding, werken we al 45 jaar aan duurzame verandering.

 

Zondag 19 dec Transworld Radio

De wereld bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden, is de missie van TWR. U kunt actief meedoen door uw gebeden en donaties.


 

 1e kerstdag IZB

De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

 

EVA

Dag allemaal, 15 december staat de EVA kerstviering op de agenda.

Om de 1.5 meter afstand te kunnen waarborgen hebben wij besloten uit te

wijken naar “Het Gebouw” in Tull en ’t Waal”.

 

Arja heeft weer iets creatiefs voor ons bedacht om met elkaar te kunnen

maken.

Het wordt een leuke kerstcreatie met 2 ringen en deze worden

gedeeltelijk versierd met groen en lichtjes en kleine kerstballetjes.

De kosten hiervan zullen ongeveer € 10,00 zijn.

 

Een aantal van ons heeft een paar jaar geleden een kerststuk gemaakt

waarbij een grote metalen cirkel werd versierd.

Voor diegene die deze cirkel nog in bezit hebben is het mogelijk om met

deze cirkel weer een kerststuk te maken.

Er kan gekozen worden om de cirkel te versieren en deze daarna op te hangen.

Maar er kan ook gekozen worden om weer een staande creatie te maken.

De kosten voor de cirkel versieren komen op € 12,50

De cirkel wordt dan versierd met lichtjes en groen en je kunt aan de

gespannen draden eigen kerstballen hangen.

Wanneer je kiest voor een kerststuk met de cirkel vergeet dan niet zelf

de cirkel meenemen!

 

In verband met de inkoop van de materialen willen wij graag voor 4 december

 weten of je meedoet en wat je graag wilt maken en als je kiest

voor de cirkel laat dan weten of je voor een hangende of staande cirkel

kiest

 

Opgeven kan bij arjavanrooijen@gmail.com

 

Iedereen is weer van harte welkom en neem gerust iemand mee.

Arja en Marian

 

Afgeronde rechthoek: Tull en ‘t Waal  

 

 


Vrijwilligers Hartelijk Dank

Het einde van het jaar nadert. De kerkrentmeesters willen  alle vrijwilligers danken voor hun inzet.  Ook dit jaar konden we weer op jullie rekenen.

Vrijwilligers dragen de kerk in de buurt: maken de kerk zichtbaar, vindbaar en herkenbaar.

 

Ze werken pro Deo, letterlijk vertaald is dat ‘voor God’, zonder er geld voor te krijgen.  Zo helpen ze mee de liefde van God gestalte te geven.

Iedereen ontzettend bedankt!  Wij wensen iedereen ook een gezegende Kerst en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.  En dat geldt voor alle mensen in beide dorpen.

 

Wij nemen afscheid van Henk Rook als kerkrentmeester. Héél veel jaren heeft Henk zich ingezet voor de kerk.  Als secretaris, ouderling kerkrentmeester in de KKR en degene die de begraafplaats onder zijn hoede had. En later als kerkrentmeester.  We zullen Henk missen. Dank voor al je werk Henk. Het was fijn om met je samen te werken.   

 

Wij hebben gelukkig iemand bereid gevonden om hem op te volgen.

Chris van Rooijen neemt het stokje van Henk over. Heel veel succes Chris! Fijn dat je ons college komt versterken.

 

Namens de Kerkrentmeesters van Tull en t Waal.

 

 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 


Vanuit de kerkenraad

 

Helaas kon de gemeenteavond door de corona opleving geen doorgang vinden.

Hierdoor konden wij de gemeente niet informeren over de verdere planning in de  samenwerking met Tull en 't Waal en Honswijk. Verderop leest u dat wij vanaf 1 januari eenmaal per maand gezamenlijk een dienst gaan houden waarin onze eigen predikant voorgaat. In de zomer periode hadden we al gezamenlijke diensten en dit is daarop een uitbreiding.

 

Na de dienst van 12 december zullen we hier nog een toelichting op geven. En dan krijgt u ook de kans om hierop te reageren. Uw opmerkingen hierover zijn van harte welkom en die mag u ook vooraf doorgeven aan onze scriba Jan Tuls. We moeten immers met elkaar bekijken hoe we de toekomst in willen gaan.

 

Ook andere activiteiten kunnen door de corona helaas geen doorgang vinden, zoals de kerstsamenzang. Er wordt gekeken of er een alternatief is om de samenzang buiten op de Brink te houden. Ook de jaarlijkse kerstmaaltijd zal dit jaar helaas niet doorgaan.

 

Vanuit de gemeente hebben wij een aantal reacties ontvangen op het beleidsplan wat wij met het vorige kerkblad hebben meegestuurd. Hartelijk dank hiervoor. De reacties worden meegenomen bij het opstellen van het beleidsplan voor de komende jaren. Als u nog geen reactie ingeleverd heeft wordt u alsnog van harte uitgenodigd om dit alsnog te doen. Het is voor ons belangrijk om te weten wat er leeft.

 

Tijdens een kerkenraadsvergadering, begin volgend jaar, komt onze classis predikant op bezoek om te praten over het wel en wee van onze kerk. Dit is een informatieve bijeenkomst ter vervanging van de visitatie.

 

Er bestaat al een tijdje een WhatsApp groep waar gemeenteleden bij aangesloten zijn. Dit is een handig hulpmiddel om elkaar van belangrijke zaken op de hoogte te kunnen houden. Zo zijn er nu wijzigingen in het rooster ivm de Corona ontwikkelingen, en voor diegenen die zondags online luisteren wordt ook de liturgie doorgestuurd.

Als u via deze weg ook geïnformeerd wilt worden kunt u zich aanmelden bij Addie de Gier, 06-13736222.

 

Kerstmaaltijd

 

U raadt het vast al, de traditionele kerstmaaltijd met heerlijke erwtensoep, kan helaas niet doorgaan vanwege het hoge aantal corona-besmettingen.

We hadden allemaal gehoopt dat het dit jaar wel zou lukken, maar het is niet verantwoord om met zoveel mensen in de consistorie te zitten.

Laten we hopen en bidden dat het volgend jaar wel door kaan gaan.

 


 

Afgeronde rechthoek: Persbericht  

 

 

 

 

 

 

 


BIDDEN VOOR HOUTEN – Gebedswandeling ‘op gepaste nabijheid’

 

HOUTEN – Op zaterdagochtend 4 december 2021 van 7-9 uur is er opnieuw een gebedswandeling in Houten, uiteraard ‘op gepaste nabijheid’. We starten en eindigen weer bij Christelijke Boekwinkel Sjofar op Het Rond 102. Iedereen is hartelijk welkom. Wie nog nooit heeft meegedaan met een gebedswandeling, wordt hierbij speciaal uitgenodigd om het gewoon eens een keer te proberen. Kom gerust alleen of met een paar anderen. Vrijwel steeds is de reactie van nieuwe mensen na afloop: ‘dat viel me reuze mee, ik vond het erg inspirerend en opbouwend, ook voor mijn eigen geloof’. De volgende gebedswandeling is op za. 5 maart 2022 en vervolgens elke 3 maanden op de 1e zaterdag van de maanden sept., dec, maart en juni. Schrijf het vast op uw kalender!

 

Dit keer bidden we opnieuw speciaal voor de effecten van Corona op de Houtenaren en de ongetwijfeld bijzondere Advent- en Kersttijd en jaarwisseling. Als er nog andere gebedspunten zijn, dan kunt u die liefst via de mail opgeven bedrijfsgebed@gmail.com of per telefoon 030-6371380 (na 18 uur) of 06-31665111 (ook WhatsApp).

 

Elke 3 maanden is er in Houten een gebedswandeling. Op de 1e zaterdag van de maanden sept, dec, maart en juni.

 

 

Dit kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. gemeente van Tull en ’t Waal  met de Ned. Herv. gemeente van Schalkwijk en ’t Goy.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de plaatselijke diaconie.

Ieder jaar doen wij eenmaal een beroep op u voor een bijdrage ter bestrijding van de onkosten. Deze bijdrage is € 15,- per jaar.

 

Redactie : J.A. de Bruijn, Brink 16, 3998 JL, Schalkwijk, tel 06-20013978

email:  kerkblad@hervormdschalkwijk.nl