Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 

 


Beroepingswerk en gezamenlijke vergadering

Dinsdagavond 29 januari hebben beide kerkraden een gezamenlijke vergadering gehouden over de vooruitgang van het beroepingswerk.  Zowel de gemeente van Tull en ’t Waal en Honswijk als de gemeente Schalkwijk en ’t Goy hebben de solvabiliteitsverklaring ontvangen van het RCBB. (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken).

Dit betekent dat wij nu in de komende weken het beroep kunnen gaan uitbrengen.  Maar er zal de komende weken nog wel een hoop werk verricht moeten worden.

 

Het voorstel is om ds M. van Duijn uit Zeist te gaan beroepen. Hij is 54 jaar oud heeft inmiddels diverse gemeenten gediend. Wij zien in hem vooral iemand die goed samenbinden bezig kan zijn.

 

Hiervoor hebben we het volgende tijdspad afgesproken.

Zondag 3 februari en zondag 10 februari afkondigingen in de beide kerken

 

Het beroep kan alleen uitgebracht worden als de gemeenteleden in meerderheid voorstemt. We zullen dus een stemronde moeten organiseren per gemeente op een gemeenteavond/vergadering. Op deze avond zullen wij nadere informatie kunnen geven over ds M. van Duijn.

 

Deze wordt in beide gemeenten afzonderlijk gehouden op dinsdag 12 februari (om 20.00u). Stemmen mag alleen gedaan worden door belijdende lidmaten en er is een 2/3 meerderheid van de aanwezigen nodig om hem te verkiezen. Ons plaatselijk reglement voorziet helaas niet in de mogelijkheid om bij volmacht of schriftelijk te stemmen. Dus er kan alleen door de aanwezigen gestemd worden.

 

De uitslag van de stemming wordt dan in de dienst van zondag 17 februari medegedeeld. Daarna wordt u nog in de gelegenheid gesteld om bezwaar in te dienen tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidaat).

Indien er geen bezwaren zijn, of geen gegronde bezwaren, zal het daadwerkelijke beroep op zaterdag 23 februari uitgebracht kunnen worden.

 

Wij hopen dat u dit proces in uw gebed wil meenemen en dat God ons leidt naar de juiste uitslag.

 

EVA_logoKoffieochtend EVA

 

Woensdag 13 februari: spreekster bij Eva

 

Op 13 februari is er weer een Eva-koffieochtend. Deze ochtend komt er een spreekster bij ons. Het is Annie Schiltmans van stichting Le Nid, een kleurrijke vrouw is vele opzichten. Le Nid is een huis voor weeskinderen in Ivoorkust, lang geleden opgericht door twee vrouwen. Annie is zelf afkomstig uit het weeshuis, haar zus heeft nu de leiding daar. De kinderen van Le Nid gaan naar school en krijgen een beroepsopleiding om hen voor te bereiden op een zelfstandig leven. Vanuit Nederland organiseert Annie acties om haar zus financieel bij te staan, onder meer door het geven van lezingen en door te koken.

Het belooft een gezellige en interessante ochtend te worden. Neem gerust je vriendin, buurvrouw, zus of wie dan ook mee. Er zijn aan de ochtend geen kosten verbonden, wel zal er een collecte zijn voor Le Nid. Plaats van samenkomst is zoals altijd de consistorie aan de Brink 10 in Schalkwijk. We beginnen om 9.30 uur, de ochtend duurt tot ongeveer 11.30 uur, maar je bent al van harte welkom voor de koffie om 9.15 uur. Er is geen crèche.

 

 

 

Vasten

vastenOp woensdag 20 februari is om 18.00u vasten. Wij eten dan niet , maar doen ons te goed aan geestelijk voedsel. Waarom we vasten? Om te verootmoedigen en een streep onder de gebeden te zetten wat wij voor Gods troon brengen in de gebeden voor onze gemeente Schalkwijk en 't Goy en Tull en 't Waal.

 

Gebedskring

Op woensdag 20 februari is er inloop na het vasten voor degenen die willen bidden. Wat doen we op de gebedskring? We zingen, er is een Bijbelgedeelte en korte uitleg, de voorbede bestaan uit vijf punten. 1. Danken, loven en prijzen, verootmoedigen. 2. dominee, kerkdiensten, kerkenraden 3. gemeente(leden) 4. activiteiten 5. zending.

Deze gebedskring is 1x per maand. Daarnaast komen in Tull en 't Waal en Schalkwijk en 't Goy,  1x per 2 weken kleine groepjes bij elkaar bij iemand thuis.

Welkom om erbij te zijn.

 

Bijbelstudie

Na de gebedskring is er 20.00u de Bijbelgesprekskring. Wij gaan verder met het boekje: God van Abraham, Jacob en Isaak. 6 februari  hoofdstuk  9 en 20 februari hoofdstuk 10.

 


Interkerkelijke geloofsgroep

Samen met onze katholieken broeders en zusters komen wij op woensdag 13 februari bij elkaar om te eten en Bijbelstudie te doen. Antoinette de Bruijn neemt ons mee met de thema: 'De Geest vormt ons karakter' Wij komen om 19.00u bij elkaar bij Janco van Dijk, Wickenburghselaan 13, in Schalkwijk. I.v.m. mee-eten graag even opgeven bij Antoinette; 030-6012068/ 06 31543062 of mailen

awcdebruijn@ziggo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brinkmarkt

P1010085

Ook dit jaar willen we weer de Brinkmarkt gaan houden.

Op de achtergrond zijn we al weer bezig met de voorbereidingen. Zo moeten de vergunningen al lang van tevoren aangevraagd worden en het is altijd verassend wat weer de nieuwe eisen zijn.

 

De Brinkmarkt staat het komend jaar gepland voor zaterdag 29 juni.

Noteert u het alvast in uw agenda! En hou die verder vrij. Dan hoeft u niets te missen

 

We hopen dat het weer een gezellige en mooie dag zal gaan worden. Het is prachtig dat het niet alleen maar een dag is voor onze kerk, maar ook vanuit ons dorp en de omgeving breed gedragen wordt. Dan zien we ook aan  vrijwilligers uit ons dorp die mee willen werken.

 

 

Vanuit de kerkenraad

In de afgelopen maand is er geen reguliere kerkenraadsvergadering gehouden. Er is wel vergaderd over het beroepingswerk En daaruit voortvloeiend heeft de kerkenraad met name de ouderling-kerkrentmeesters een hoop werk verricht voor het aanvragen van de solvabiliteitsverklaring

 

Dit was nog niet zo eenvoudig omdat het rcbb  veel vragen had onder andere over de begraafplaats en de voorzieningen die wij daar voor opgenomen hebben in onze jaarrekening.  We zijn dan ook dankbaar dat er een toezegging is dat wij de solvabiliteitsverklaring binnenkort tegemoet kunnen zien.

 

 

 

 

 


 

 

Kinderclub de loods

 

Dag lieve mensen,

Vanuit de kinderclub willen we jullie graag weer een en ander vertellen. We hebben een heel leuk en mooi najaar met elkaar achter de rug. 15 kinderen komen in wisselende samenstelling naar de club. Vaak zijn er meer dan 10 kinderen per avond. Tijdens de eerste clubavond hebben we met elkaar plannen gemaakt voor het nieuwe jaar. Hardop hebben we gedroomd over ‘Opening Winterwerk’ op het Fort Werk aan de Waalse Wetering. Het zou wel heel erg leuk zijn als er in september 2019 weer zo’n prachtige dag wordt georganiseerd. De kinderen houden zich alvast aanbevolen.
Verder gaan we dit jaar weer een voetbaltoernooi aan de Lek organiseren. Ook zijn we van plan om dit clubjaar af te sluiten met een kampeerovernachting bij het Werk aan de Korte Uitweg. Dit wordt een primeur! Nadere informatie daarover volgt.

De eerste activiteit die op het programma staat is het BOSSPEL. Een prachtige Tull en ’t Waalse traditie. Het bosspel zal plaatsvinden op vrijdagavond 8 februari a.s. We starten die avond om 19.00 uur rond een vuurtje op de parkeerplaats. We zijn nog steeds op zoek naar mensen die willen helpen: vossen, begeleiders, vuurstokers, etc. (geef je op door een app-bericht aan Maria te sturen). Uiteraard zijn Schalkwijkers ook van harte welkom! 

 

Dank alvast aan de mensen die zich hebben opgegeven! Het bosspel is bedoeld voor jong en oud: kinderen van alle leeftijden kunnen meedoen en mensen van alle leeftijden zijn welkom rond het vuur.

Nog meer mooi nieuws: Naomi van der Vlist is deel uit gaan maken van de leiding van de kinderclub! Met regelmaat neemt ze lekkere baksels mee naar de club. Supergezellig dat je erbij bent, Naomi!

 

Voor uw agenda:

vrijdag 8 februari             BOSSPEL

vrijdag 22 februari          clubavond

vrijdag 8 maart                                 clubavond (timmeren!!!)

vrijdag 22 maart               clubavond

vrijdag 5 april                    clubavond

 

Een hartelijke groet van Maria en Naomi

 

Restauratie orgel Tull en 't Waal

In de week van 20 januari is er begonnen met de werkzaamheden aan ons orgel. Hiervoor moest wel de ruimte boven leeggemaakt worden. En daar stond nogal wat! Maar onze Anton heeft dit piekfijn in orde

 


 

 

gemaakt.  En ook nog eens de vloer afgetimmerd, vloerbedekking gelegd, licht aangepast. Opbergruimte gemaakt. Het is al voordat er aan het orgel begonnen werd ontzettend opgeknapt. Onze organisten waren blij verrast, en niet alleen de organisten. Wij ook. Dikke pluim Anton! Het ziet er nu top uit boven bij het orgel.

De restauratie zal enige weken duren, we houden u op de hoogte.

 

Rooster zondagsschool

 

Datum

Bijbelgedeelte

Onderwerp

3 febr

Kinderen blijven in de kerk

10 febr

Ester 4

Ester moet haar volk redden

17 febr

Ester 5-1 : 6-11

Ester gaat naar de koning

24 febr

Ester 7-1 : 8-2

Haman wordt gestraft

3 maart

Kinderen blijven in de kerk

 

Stukje Geschiedenis

 

Plundering

 

Op 11 en 12 januari 1567 werd ’t Waal geplunderd door een roversbende (bron). Ook het interieur van de kerk werd vernield. Een deel van deze roversbende had in de maanden ervoor door Nederland gezworven en uitvoering gegeven aan de Beeldenstorm.

 

Op 4 januari 1567 kregen de kapittels van Dom en Oudmunster te horen dat er vreemde krijgslieden in Hagestein waren gezien. Het gerucht ging dat deze mannen in dienst zouden staan van Hendrik van Brederode. Deze Brederode was gehuisvest in kasteel Batenstein in Vianen. Brederode ontfermde zich over Utrechtse ballingen en werd vaak ten hulp geroepen door de Calvinisten. Brederode ontkende zijn betrokkenheid.

 

Honderden manschappen

Op 11 januari staken zo’n paar honderd mannen de Lek over naar ‘t Waal. Daar was een veerboot tussen Hagestein en ’t Waal. De mannen waren geworven in Antwerpen door Geuzenkapitein Adriaen Menninck. Ze hielden huis in ’t Waal en betrokken de huizen. Ondertussen werden nieuwe mannen uit Culemborg gevraagd ook naar ’t Waal te komen.

Slecht bewapend

 

Een lid van het Utrechts bestuur, Jan van Lent, had aan de dijk gezien dat er wachtposten waren uitgezet. Een kennis met een goede lokale bekendheid ging via een sluipweg naar het dorp en keerde terug met de mededeling dat de bezetters weinig wapens hadden. Van Lent informeerde het stadsbestuur en sprak het vermoeden uit dat deze manschappen voorbereidingen troffen om rovend over het platteland te trekken. Hij adviseerde de boeren te mobiliseren, de kerkklokken van Jutphaas, Houten, Schalkwijk, Werkhoven en Bunnik te luiden en met de Utrechtse manschappen de slecht bewapende roversbende aan te vallen.

 

12 januari: de aanval

 

De volgende dag trok de Utrechtse hopman Spyker met zijn manschappen naar ’t Waal. Tegelijkertijd werden in Jutphaas de klokken geluid en de boeren van Jutphaas gemobiliseerd. Die hadden weinig zin in een gevecht. Uiteindelijk hoefden ze ook niet in actie te komen. Bij het zien van de Utrechtse manschappen bleken de rebellen snel over de Lek naar Vianen te zijn gevlucht. Enkele rebellen werden gevangen genomen. ’s Middags kregen de Utrechtse manschappen assistentie van ruiters van de Prins van Oranje. Maar dat was te laat. De rebellen waren al verdreven en trokken naar Vianen.

 

In Vianen aangekomen werden de rovende mannen niet tot de stad toegelaten. De stadspoorten bleven gesloten. Ze waren daar verbaasd over, omdat hun leider Adriaen Menninck had verteld dat ze in opdracht werkten van Brederode, de heer van Vianen. Ze dwongen Menninck te vertellen voor wie ze wel werkten. Hij noemde daarop de naam: ‘Jan van Marnix, heer van Toulouse’ en stelde voor om Dordrecht aan te vallen. De mannen geloofden het allemaal wel en gingen hun eigen weg.

Duidelijk is dat de kerk van ’t Waal niet door de Beeldenstorm werd getroffen, maar door een roversbende. In de zuidmuur van de kerk in Tull en ’t Waal is een herinneringsteen gemetseld met het jaartal 1567.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwoorden en uitleg van bijbelquiz januari 2019

 

Er is goed mee gedaan aan de quiz en van de vele inzendingen heeft Mevrouw Schot van Rijswijk de meeste antwoorden goed.

Proficiat!

Wij geven graag niet alleen door wat de goede antwoorden hadden moeten zijn, maar ook waarop het antwoord gebaseerd is. Allen dat is al leerzaam.

 

Vraag 1: Wat komt het meest dicht in de buurt van de betekenis van het woord 'Bijbel'

 Het juiste antwoord moest "Boeken" zijn.

Het griekse woord 'biblia' betekent 'boeken'. Het woord bibliotheek is hier wel een afgeleide van.

 

Vraag 2: De bijbel bestaat uit twee hoofddelen, hoe heten die delen?

Het juiste antwoord moest Testamenten zijn

Het woord 'testament' slaat hier niet op een document dat gaat over een erfenis, maar het is een oud woord voor 'verbond', 'afspraak' of 'relatie'.

 

Vraag 3: Wanneer is de Bijbel op schrift gesteld?

 Het juiste antwoord "Tussen 600 voor Christus tot 100 na Chr." 

'Op schrift gesteld' is wel iets anders dan ontstaan. De mondelinge overlevering van de weg van God en mensen is veel ouder.

 

Vraag 4: Door wie is de bijbel geschreven?    

 Het juiste antwoord moest "Door een onbekend aantal mensen" zijn.

De Bijbeltekst is door de handen van vele, vele schrijvers en redacteuren gegaan die lang niet allemaal meer te achterhalen zijn. Het is zeker niet door een paar mensen in één ruk op papier gezet.

 

Vraag 5: Een ander woord voor de joodse Bijbel .

Het juiste antwoord moest "Tenach" zijn.

Mazzeltov is een joodse gelukwens, Knesset is het Israëlische parlement, Lechaim is een toost ('op het leven') en Kabbala is een mystieke richting in het joodse geloof. De eerste boeken van het Oude Testament vormen samen de Tora.

 

Vraag 6: De Septuaginta, een vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, is geschreven in het:    "Grieks"

De Septuaginta is tot stand gekomen rond de derde eeuw voor Christus. De vertaling werd ter hand genomen omdat de grote joodse gemeenschap in Alexandrië sterk onder invloed van de Griekse cultuur kwam te staan en de Hebreeuwse Bijbeltaal niet meer machtig was.

Vraag 7: 'Septuaginta' betekent letterlijk:     "Zeventig" 

De legende wil dat er 72 vertalers waren, zes uit elk van de twaalf stammen van Israël, die de Bijbel vanuit het Hebreeuws in het Grieks overzetten.

 

Vraag 8: Zijn er na 400 na Chr. nog Bijbelboeken toegevoegd?  Neen, geen enkele is het juiste antwoord.

De definitieve lijst van Bijbelboeken (Canon: gesloten verzameling gezaghebbende boeken) is in de vierde eeuw na Chr. vastgesteld.

 

Vraag 9: Wie vertaalde voor het eerst of gaf als eerste opdracht voor een vertaling van de Bijbel in een eigentijdse taal?  Het juiste antwoord moest "Maarten Luther, in het Duits" zijn.

Luther vond dat mensen zelf in de Bijbel moesten kunnen lezen als deel van zijn niet-aflatende strijd tegen de handel in aflaten.

 

Vraag 10: Wat betekent het woord Griekse woord 'Evangelie'?   "Goede Boodschap"   is het correcte antwoord. Ook wel "Blijde Boodschap"

 

Vraag 11: Wat betekent eigenlijk het Bijbelse woord "amen"?     Het juiste antwoord moest ""Zo moge het zijn"" zijn.

 

Vraag 12: 666 in de het boek Apocalyps staat voor:   "Een aanduiding voor een beest

In Apocalyps 13 gaat het over "het beest" dat de aarde zal beheersen. In andere boeken ook wel bekend als "de Antichrist". Zowel in het Grieks als in het Hebreeuws doen de letters van het alfabet ook dienst als cijfers (a = 1, b = 2 enz.). Het getal 666 (in een enkel handschrift vindt men het getal 616) is waarschijnlijk ontstaan door optelling van de cijferwaarden van de letters waaruit de bedoelde naam was samengesteld. Van alle voorgestelde oplossingen lijkt de waarschijnlijkste dat het getal 666 de cijferwaarde weergeeft van "keizer Nero" (kaisar Nerôn, in Hebreeuwse letters geschreven qsr nrwn). Het getal 616 kan gebaseerd zijn op de Latijnse vorm Nero (caesar Nero, in Hebreeuwse letters geschreven qsr nrw)

 

Vraag 13: Wie was Jezus Sirach? Het juiste antwoord: "Een Joodse wijsgeer" 

Jezus van Nazareth was de Zoon van God en de buitenechtelijke zoon van een timmerman. Jezus Sirach was een Joodse wijsgeer die in 190 voor Christus leefde, en wiens boek "Wijsheid van Jezus Sirach" één van de "Apocriefe" boeken van het oude testament is. Jezus Sirach.

 

Vraag 14: Welk boek was bijna niet in de Bijbel gekomen, omdat het te aanstootgevend werd geacht? Dit was "Hooglied" 

Het boek Ruth is het verhaal van de niet-joodse Ruth, die met haar schoonmoeder naar Juda komt en daar de grootvader van koning David trouwt. Dit boek diende om het "schandaal" dat David een niet-joodse grootmoeder had, aanvaardbaar temaken. De brief aan de Romeinen bevat theologie van Paulus. De brief van Judas is niet van de apostel die Jezus verraadde, maar van iemand die zich presenteert als Judas, de "broer van Jezus". Het boek Amos is een heftige preek tegen de grote kloof tussen arm en rijk. Maar het Hooglied is een minnelied, waarin de liefde onomwonden wordt bezongen. En heeft altijd voor opgetrokken wenkbrauwen gezorgd. Lees maar in Hooglied .

 

Vraag 15: Hoe heet het liedboek van de Bijbel? Het juiste antwoord is "Het boek Psalmen" 

Het boek Psalmen is het Bijbelboek dat 150 liederen bevat. Deze liederen vormen nog steeds een vast onderdeel van de liturgie in de kerk. Ook worden ze door de monniken gezongen. Die gebruiken daarvoor het Getijdenboek: daar staan in een rooster voor 4 weken alle Psalmen in. Het boek Hooglied bevat een liefdesgedicht, maar dit wordt nooit gezongen. De Gezangen voor de liturgie (GvL) is een zangbundel die vaak in de Katholieke Kerk gebruikt wordt. Daarin staan vele liederen, bijna allemaal van latere oorsprong dan de Bijbel. Job en Spreuken worden nooit gezongen. Het liedboek voor de Kerken is het moderne Psalmen- en Gezangenboek van de Protestantse Kerk.