Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Gezamenlijk
 

 

 

 

 


EVA_logoEVA

De langverwachte  versoepelingen zijn aangekondigd.

Dat betekent dat er gelukkig ook weer een EVA ochtend kan plaatsvinden.

Door omstandigheden is op het moment van schrijven nog niet bekend hoe de inhoud van de ochtend zal zijn.

De datum blijft gewoon staan op woensdagochtend 9 februari.

En is er geen programma? Dan drinken we gewoon gezellig koffie/thee met elkaar.

 

Graag tot ziens om 9.30 uur in de consistorie op De Brink in Schalkwijk.
Arja en Marian

 

Bijbelstudie

Ook deze kunnen we weer opstarten. We beginnen weer op 2 februari en 2 weken later op 16 febr is er weer Bijbelkring. Fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten.


 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 


Ds. Trinette Verhoeven loopt mee met de klimaatpelgrimstocht - CIP.nlVanuit de kerkenraad

 

Vanuit de kerkenraad kunnen we melden dat er een kerkenraadsvergadering is geweest waarin onze classispredikante Mevrouw Trinette Verhoeven aanwezig was.

Zij heeft met ons een gesprek gehad over het wel en wee van onze gemeente en kleine gemeenten in het algemeen. Er zijn naast de positieve punten, die wij in onze gemeente ervaren, ook zorgen over de toekomst gedeeld. Er is uitgesproken dat het van groot belang is dat de kerk in het dorp blijft bestaan en een rol van betekenis speelt. Een kerk is de ziel van het dorp.

 

Wij hebben ook ideeën uitgewisseld hoe we met een krimpende kerk kunnen omgaan. Uiteraard is een belangrijk onderdeel de samenwerking met onze zuster gemeente Tull en 't Waal en Honswijk. Daarnaast is het ook goed wanneer we ons als kerk meer laten zien in het dorp. Het idee van de kerstsamenzang op de Brink is hier een goed voorbeeld van. In de toekomst willen we vaker activiteiten organiseren. Uiteraard kan dit niet zonder medewerking van de gemeenteleden. Ideeën zijn van harte welkom.

 

Ook hebben wij de begroting van de kerkvoogdij voor 2022 goedgekeurd.

 

Tenslotte hebben wij ingestemd met een tweetal voorstellen voor wijziging van twee ordinanties m.b.t. de classis/generale synode. In de één wordt voorgesteld om aan de leden van de generale synode ook twee ambtsdragers uit de geestelijke verzorging en overig pastoraat (justitie, krijgsmacht) toe te voegen. Het tweede voorstel betrof de aanpassing om de preses van de generale synode ook te mogen kiezen uit ambtsdragers van de kerk in plaats van alleen uit de leden van de generale synode.

 

We zijn dankbaar dat de kerkdiensten weer mogen worden bezocht. Op 6 februari starten wij met een gezamenlijke dienst vanuit Schalkwijk waarin wij het Heilig Avondmaal vieren. Wij zien ernaar uit om iedereen weer te ontmoeten.

 Kerkrentmeesters

 

De laatste collecte van 2021 is weer geteld en dit is zonder dat wat er op de bank is binnengekomen.

 

De kerkvoogdij collecte heeft opgebracht € 460,80

Het restauratiefonds heeft opgebracht      € 341,25

De dankdag collecte heeft opgebracht        € 164,75

 

Allemaal heel hartelijk bedankt voor u gulle gift ook voor de mensen die digitaal hebben overgemaakt daar meer over in het volgende kerkblad, ook het verjaardag fonds staat in het volgende kerkblad.

 

Namens de kerkrentmeesters

Anton van Garderen 

 

Actie kerkbalans 2022Na alle negatieve dingen zijn er gelukkig ook prettige zaken te melden, de actie kerkbalans is als het goed is weer in de bus gevallen en wij hebben de actie kerkbalans 2021 weer afgesloten en na een zeer mooi bedrag van 2019 is er ook dit jaar weer een mooi bedrag binnen gekomen van € 17.217,34  iets minder dan  vorig jaar maar wel een bedrag om erg trots op te zijn, dit geeft aan dat onze kerk levendig is en zeer betrokken en dat het werk van God hier door mag gaan, een mooi bedrag om stil van te worden.

 

De actie kerkbalans is weer klaargemaakt voor 2022 en heel graag willen we weer een beroep op u doen , willen we samen kerk blijven op onze mooie Brink in Schalkwijk dan is dat ook u taak om dit mogelijk te houden en niet alleen van u kerkraad. Als het aan de Classis van ons ligt willen ze geen kerk sluiten dus laten we er samen ons best voor doen en maak weer een mooi bedrag over om dit mogelijk te maken.

 

 

De onderstaande brief hebben we bij de kerkbalans mee gegeven:

 

Samen voor de Kerk van morgen

 

“In de kerk mag ik zijn wie ik ben.” “ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.” “Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.” ”Ik kom tot rust in de hectiek van elke dag.”

 

Dit zijn de antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent.  Misschien herkend u zich er in.

De kerk is een plek waar we ons geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is ook de plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis !

Dat is mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij de Brinkkerk van Schalkwijk en steunt onze kerk financieel. Daar zijn we u dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Schalkwijk . Met uw gift en die van anderen hebben we de afgelopen jaren veel kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan de geluidsinstallatie zodat u thuis van de dienst kan mee luisteren, en het onderhoud van de kerk en begraafplaats , maar ook dat we een predikant in onze gemeente kunnen beroepen  en de zondagsdienst kunnen houden.

 

Ook in 2022 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. We hopen van harte dat u onze kerk wil blijven steunen. Misschien wilt u uw bijdragen zelfs wel verhogen dit jaar, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar natuurlijk zijn we blij met iedere bijdrage. En zoals u weet kan u ook maandelijks bijdragen als u dat wil.

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee, vul dan het toezeggingformulier vandaag nog in en maak uw gift over op rekeningnummer NL 79 RABO 0357502124 onder melding van Aktie Kerkbalans 2022 

Dank zij uw gift blijft de Hervormde  Brink kerk van Schalkwijk ook morgen een plek van betekenis.

Alvast heel hartelijk dank

 

Met vriendelijke groeten

Anton van Garderen

Voorzitter Kerkraad Hervormde kerk Schalkwijk

 

De begroting van onze kerk voor 2022 is door de kerkenraad goed gekeurd, maar wel met een negatief saldo van € 3600,-. Dus is er werk aan de winkel en zullen we op moeten passen wat we doen.

Ook hopen we weer snel bij elkaar te kunnen komen in onze prachtige kerk om daar weer naar het woord van God te luisteren, en ik hoop dat dit weer mogelijk is als u dit kerkblad leest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan willen wij ook al onze vrijwilligers dit jaar weer heel erg bedanken, en dat zijn er erg veel. Op de laatste kerkenraadsvergadering was de predikant van de classis bij ons en die kwam kijken hoe het ging in Schalkwijk. We hebben het toen over alle vrijwilligers gehad en zij vond dit fantastisch. Iedereen doet hier wel iets en dat is iets om trots op te mogen zijn. In een kleine gemeenschap zijn er de zelfde taken als in een grote gemeente, maar al het werk moet wel gedaan worden. Zij was erg onder de indruk.

 

Heel hartelijk dank namens de hele kerkraad .

Anton van Garderen


Diaconie

 

De collecten voor het 4e kwartaal 2021 zijn weer geteld en heeft (inclusief de bankrekening) het volgende opgebracht:

 

Zendingsbusje

273.15

3-10    Kerk en Israel

37,85

10-10  Diaconie

78,40

17-10  Global Rize

46,75

24-10  Diaconie

35,70

31-10  Voedselbank

70,45

7-11    Diaconie

55,00

14-11  St Gave

55,75

21-11  Eigen Evangelisatie commissie

71,25

28-11  Hospice Houten

72,00

5-12    Diaconie

57,00

5-12    Avondmaal, De Hoop

47,00

12-12  Woord en Daad

58.20

19-12  Transworld Radio

31,75

25-12  IZB

31,75

26-12  Diaconie

31,75

totaal

1053,75

 

Hiermee wordt het totaal overzicht van 2021:

 

1e kwartaal

772,75

2e kwartaal

813,75

3e kwartaal

636,30

4 e kwartaal

1053,75

totaal

3276,55

 

Gezien de grootte van onze gemeente en het kerkbezoek bij elkaar een mooi bedrag. Het ligt iets lager als in 2020, maar dat was dan ook een héél goed jaar.

 

Heel erg bedankt voor al uw giften. Ook tijdens de online diensten werd er via de bank goed gedoneerd.

 

Alle collecten van het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2021 zijn door de diaconie ook nog aangevuld met elk €25,-

Dus dat komt er nog boven op.

 

En we hebben de ton met kaarten en postzegels geleegd. Het meeste was al keurig gesorteerd, dus dat bespaarde wel wat werk.

Deze keer zaten er ook vele jaargangen van kinderpostzegels bij tot in de jaren 70. Die zouden voor verzamelaars best wel interessant kunnen zijn.

 

De gehele opbrengst voor de GZB zit rond de € 25.000 per jaar. Dus dat is een mooi bedrag voor een eveneens mooi en goed doel.

 

Henny en Johan