Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 


   

Belijdenis catechese    

 

Vanaf afgelopen december zijn wij begonnen met de belijdeniscatechese.

Totaal zullen we ongeveer 10 keer samenkomen

Dankbaar melden we dat er vier personen aan deelnemen.

Er zijn er twee vanuit de gemeente in Schalkwijk: Remco Tuls (die nu in Utrecht woont) en Iris Riemens (die nu in Arnhem woont).

En er zijn er twee vanuit Tull en 't Waal: Arjan en Natasja Verbree. 

 

We denken met elkaar na over de kern van het christelijk geloof aan de hand van een catechese boekje geschreven door dr. M. van Campen, dat de Twaalf Artikelen van het Geloof uitlegt.

We genieten, denk ik, allemaal van het geloofsgesprek en het samen leren vanuit het Woord van God.

De belijdenisdienst zal DV plaatsvinden op zondag 3 juni a.s.; een dienst waarnaar we mogen toeleven als een teken van Gods trouw aan onze gemeenten.

Noteer de datum vast in uw agenda!

 

Met vriendelijke groet, ds. Marc van der Poel

 

Vasten en gebedskring en bijbelsgesprekskring

Op woensdag 21 maart komen wij om 18.00u bij elkaar om te vasten. Wij doen ons te goed aan geestelijk voedsel. Wij vasten om een streep onder ons gebed te zetten.

Vanaf 19.00u is er inloop voor de gebedskring, waar we danken en bidden voor onze beide gemeenten. Aansluitend is er om 20.00u de Bijbelgesprekskring.

 

'Voor u'

Wat een verwarring verleden maand. Ik had in de kopij  geschreven dat dhr Kroon niet kon komen en dat we daardoor op 12 februari BINGO zouden houden. Maar mijn artikel was helaas niet geplaatst. Bij de afkondigen was het dus een complete Gerelateerde afbeeldingverrassing dat dhr Kroon niet kwam. Maar dat neemt niet weg dat wij met 12 personen een heel gezellige middag hebben gehad.

 

Op maandag 12 maart houden we in Tull en 't Waal een Pesach maaltijd/ viering. Van oudsher gedenken joden tijdens Pesach de uittocht uit Egypte met ongezuurde broden en bittere kruiden. Ook wij mogen met Pasen gedenken dat we bevrijd zijn van onze zonden. Het feest dat verder gaat dan eieren zoeken in de tuin. Antoinette de Bruijn neem jullie hierin mee om dit te beleven met al onze zintuigen.

Om 13.30u is de inloop. We beginnen op tijd, zodat wij tegen 15.15u kunnen afsluiten.

 

Interkerkelijke geloofsgroep

 

Deze wordt iedere 2e woensdag van de maand gehouden. Doordat dan Biddag is, hebben wij het een week vervroegd naar 7 maart.

De laatste blok van 3 maanden gaat het over God onze Vader. Thema is Schepper, Vader en Moeder.

Om 19.00u beginnen wij met eten. Dit is bij Antoinette de Bruijn, Brink 16, Schalkwijk. Tegen 20.00u tot 21.30u hebben wij Bijbelgesprekskring.

 

Wilt u mee doen. Laat het ons even weten i.v.m het eten.

Janco van Dijk; jancovd@gmail.com / 06 52692558 of

Antoinette de Bruijn: awcdebruijn@ziggo.nl/ 06 31543062

 

 

Eva koffieochtend

EVA_logoEva-paasbrunch

 

Op woensdag 14 april komen we als Evavrouwen bij elkaar om alvast Pasen te vieren. We doen dat feestelijk met een brunch, waarbij iedereen iets meebrengt, met zingen en met een verhaal.

Zin om te komen? Gewoon doen! Dat vinden we gezellig. Je hoeft niets mee te brengen, alleen een goed humeur. De ervaring leert dat we doorgaans genoeg te eten en drinken hebben :-).

We beginnen om 9.30 uur in de consistorie aan de Brink in Schalkwijk, een kwartier eerder staat de koffie al klaar.

De ochtend is om ongeveer 11.30 uur afgelopen. Graag tot 14 april!

 

 

 

Vieringen

 

http://www.baptistendoetinchem.nl/uploads/doornenkroon021.jpgStille Week 2018

 

 

 

 

 

 

 

26 maart – 29 maart en 31 maart

 

19:30 – 20:00 uur

 

Dorpskerk

 

Waalseweg 71 Tull en ’t Waal

 

Kerk open om 19:00 uur

 

Gezamenlijke kerken en christenen

van Schalkwijk en Tull en ‘t Waal

 

Vieringen stille week

 

 In de Stille Week voorafgaand aan het Paasfeest zijn er van maandag 26 tot en met donderdag 29 maart en op zaterdag 31 maart telkens van 19.30u – 20.00u interkerkelijke vieringen in de Dorpskerk van Tull en ’t Waal, Waalseweg 71 in Tull en ’t Waal.

De vijf vieringen worden georganiseerd door de Hervormde Gemeenten Schalkwijk en ’t Goy, Tull en ’t Waal en Honswijk, en de RK Geloofsgemeenschap H. Michael Schalkwijk.

Er worden Schriftlezingen verzorgd, afgewisseld met stiltemomenten, samenzang, meditatieve muziek, gebed en voorbede. De vijf avonden worden geleid door iemand van de verschillenden kerken. Er zijn ook jongeren betrokken bij de lezingen en er is muzikale medewerking.

 

Thema is: 'Waarom moest Christus lijden en sterven.'

In de Stille Week gaat de kerk van Tull en ’t Waal om 19:00 uur open.

Op Goede Vrijdag  30 maart en op de Eerste Paasdag zijn er eigen kerkdiensten.

Hartelijk welkom in één of meerdere van deze gezamenlijke vieringen in de Stille Week.

 

 

Classis Utrecht

De regionale vergadering van onze kerk, waarin de gemeentes uit de regio elkaar ontmoeten, bemoedigen en met elkaar overleggen, zal in het kader van Kerk 2025 een ingrijpende verandering ondergaan. De 74 classes zullen omgevormd worden tot 11. De 6 classes in Utrecht zullen per 1 mei as. één classis vormen die de hele provincie beslaat. Zo voorkomen we dat we te veel mensen belasten met vergaderen en maken we zo goed mogelijk gebruik van de inzet en kwaliteiten van elkaar. Tegelijk zullen de gemeenten in kleinere verbanden meer gaan overleggen en samenwerken in ‘ringen’. In dit geheel zal de nieuwe bisschoppelijke figuur van de ‘classispredikant’ een belangrijke rol krijgen om de ontmoeting en samenwerking met het bestuur van de nieuwe classis vorm te geven.

 

De laatste "normale" classisvergadering was op do 22 februari.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Biddag voor gewas en arbeid

 

Op 14 maart is het Biddag voor het Gewas. Dit willen we met elkaar vieren met een maaltijd en aansluitende viering in het gebouw.

Door het samen delen van een maaltijd willen we stilstaan bij God die ons als Schepper voedt en bidden voor alles wat groeit. In de viering zullen we daar nog uitgebreider op in gaan.

 

We zullen die avond ook weer eten inzamelen voor de voedselbank. In de zondagdienst van 18 maart kunnen er ook nog levensmiddelen ingeleverd worden voor de voedselbank. Alle houdbare levensmiddelen zijn welkom en houdbare melk, groenten in potten of blik, pasta en rijst zijn erg in trek.

 

 

Collecte

 

1ste Paasdag  zal er een collecte gehouden worden voor het bloemenfonds, van harte bij u aanbevolen!

 

 

Bloemengroet

 

Sinds enige tijd is er elke week een bloemengroet vanuit de gemeente. Na evaluatie van deze wijze blijk van medeleven is gebleken, dat iedere week toch wel veel is dus gaan we van elke week bloemen weer terug naar het vorige concept. Dit wil zeggen, weet u of jij iemand die een bloemetje kan gebruiken geef het door aan Arja van Rooijen of Greet Berlang, die ervoor zullen zorgen dat de bloemen in de kerk staan zodat de bloemen van daaruit door iemand uit de gemeente weggebracht kunnen worden.

 

Kinderclub

 

In de maand februari hebben we twee hele leuke clubavonden met elkaar gehad in de consistorie van de kerk. De eerste avond was er een kolonistencompetitie en de tweede avond hebben we over de sterren nagedacht en zelfs met elkaar op het kerkplein gelegen om in een heldere vriesnacht naar de sterren te kijken aan de hand van het boek ‘Sterrenpracht’. Nog wat leuke tips om thuis te doen:

 

-       Pak een vel dik zwart papier en prik daar kleine gaatjes in. Zet er een lamp achter en doe verder alle lichten uit: nu heb je je eigen sterrenhemel!

-       Vraag aan je ouders of ze je een keer wakker willen maken als er ’s nachts buiten veel sterren te zien zijn. Kleed je warm aan en ga buiten op de grond liggen. Denk aan de God van Abraham en vertel hem alles waar je mee zit.

 

Het was heel leuk om met de kinderen het kerkgebouw te gebruiken voor de kinderclub. Er valt altijd genoeg met jullie te kletsen en te beleven. Bedankt voor de gezellige avonden!

 

De volgende clubavond zullen we in de groepsapp van de club zetten. Houd die goed in de gaten!

 

Hartelijke groet,

Mirjam Koopmans en Maria de Jong

 

Met de vrouwen uit de gemeente naar een concert van Kinga Ban

 

Op D.V. donderdagavond 15 maart hopen we met een groep van 8 vrouwen en meiden uit de kerk naar een concert van zangeres Kinga Ban in Houten te gaan. Dit concert zal plaatsvinden in de Lichtboog en is op dit moment al helemaal uitverkocht. Mochten er nog meer mensen interesse hebben: via www.truetickets.nl kun je een ticket boeken voor een concert van haar in Houten op donderdag 24 mei. We hopen een bijzondere avond te beleven.


 

 

 

 

 

Beroepingswerk

 

We zijn momenteel in gesprek met een kandidaat. Helaas mogen we daar verder op dit moment niets over mededelen, behalve dat onze volgende vergadring op do 1 maart is. Wilt u dit wel meenemen in uw gebeden?

 

 

Vanuit de kerkenraad

 

Onlangs is de kerkenraad bij elkaar geweest en vanuit de vergadering kunnen we het volgende meedelen:

Door het ontbreken van de inbreng van onze eigen predikant is het kerkblad de laatste tijd  helaas dunner geworden en wordt er minder over lopende zaken geschreven. Daar zijn we ons van bewust en gaan we aan werken. Daarnaast  nodigen we ieder gemeentelid uit om ook berichten aan te leveren voor het kerkblad.

 

Een van dingen die we ook weer gaan opnemen is het interview met een gemeentelid.

 

Er is een welkomsbrief gemaakt door de kerkenraad voor nieuw ingekomenen. Samen met het kerkblad en de welkomstfolder en bloementje zal deze bij ieder nieuw ingekomen gemeentelid in Schalkwijk of ’t Goy  worden aangeboden door Johan en/of Antoinette de Bruijn. 

 

We gaan ook starten met een visieplan. Hoe moet de kerk eruit gaan zien in 2025. Er is daarvoor inmiddels een praatstuk opgesteld en in een extra kerkenraads­vergadering in april gaan we hiermee starten

 

De laatste weken zijn er helaas geen gastheren/vrouwen meer achterin de kerk aanwezig. De leden van de kerkenraad gaan dit voortaan per toerbeurt doen, zodat we meer contacten met elkaar kunnen krijgen. Zie ook het onderstaande artikel. (blz 12)

 

 


 Gastvrouw/heer.

 

Sinds lange tijd stond er iedere zondag een gastvrouw/heer aan de deur om u goedemorgen te wensen en welkom te heten. Even attenderen dat er een kaart ligt en even een praatje hoe het gaat. Voor gasten die komen is het een warme welkom als er  iemand staat en de weg wijst.

 

Hoelang het al bestaat? Al heel lang. Wij kunnen nog herinneren dat Willem van Schaik mee draaide. Trudy Lagerwey? Antoinette de Bruijn, Riet Rijswijk, Hilda Riemens en Johan de Bruijn.

 

Na wegvallen van Johan en Antoinette bleef Riet en Hilda over. Ook zij hebben nu te kennen gegeven om hiermee te stoppen.

Bij deze willen wij ieder heel hartelijk bedanken voor jullie inzet die heel veel waard is en gewaardeerd wordt.

 

In de kerkenraad hebben we hierover gesproken. Toch willen wij dat dit doorgaat en spontaan hebben wij besloten dat er voortaan iedere week iemand van de kerkenraad zal staan. Dit zal vanaf 4 maart in gaan. Dus iedere zondagmorgen blijft u begroet worden.

 

Ziekenzalving

 

(Dit artikel is al een jaar eerder geplaatst, maar we willen u dit graag in herinnering brengen en ook duidelijk aangeven dat dit mogelijk is in onze gemeente)

 

In het beleidsplan staat dat de kerkenraad positief denkt over ziekenzalving (zie jacobus 5). In 2009 is hierover een positief besluit genomen.

 

Wat is ziekenzalving eigenlijk? Wat zegt de Bijbel over ziekenzalving?

Ziekenzalving vond plaats door Jezus’ discipelen die waren uitgezonden (Markus 6, 7 – 13).

In deze zendingssituatie stond de zalving met olie in verband met de prediking en de doorwerking van het Evangelie.

Daarnaast wordt ook de ziekenzalving binnen de gemeente genoemd in Jakobus 5, 13 – 16.

In beide situaties symboliseert de olie de kracht van de Heilige Geest.

In een zendingssituatie die in Markus 6, 7 – 13 bedoeld wordt, gaat het om de kracht van Jezus ‘ overwinning over onreine geesten.

In de gemeentesituatie die in Jakobus 5, 13 – 16 bedoeld wordt, gaat het om de helende kracht van Jezus die uit kan komen in de fysieke en / of geestelijke genezing van de zieke, die ontvangen wordt in een bijzondere genade om een ziekte te dragen.

Ziekenzalving binnen de gemeente berust op de toepassing van Jakobus 5, 13 t / m 16.

Daar staat: Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten (ouderlingen) der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de zieke gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt.

Bij de zalving van zieken in de gemeente zal daarom bijzondere aandacht worden besteed aan de uitleg van dit Bijbelgedeelte: Wat wordt er bedoeld met gezond maken en met oprichten? Welke genezing wordt er bedoeld?

Ziekenzalving is daarmee ingebed in de prediking en pastoraat.

 

Wat is het belang van ziekenzalving voor de gemeente?

Ziekenzalving is een onderdeel van een uitgesproken christelijke manier van omgaan met ziekte, ingebed in het pastoraat (herderlijke zorg) van de gemeente.

We prijzen ons in Nederland gelukkig met een hoogontwikkelde medische wetenschap.

We mogen daarvan ook dankbaar gebruik maken.

De keerzijde van de hoge vlucht die onze medische kennis en kunde hebben genomen, is dat mensen zich soms vergapen aan de macht van medische techniek.

Alsof artsen de beschikkers zouden zijn over dood en leven, wat vooral voor christenartsen en gelovigen niet aanvaardbaar is.

Binnen de gemeente van Christus geldt namelijk een andere vorm van wetenschap, namelijk die van het geloof in de vergevende macht en de genezende kracht van het Woord van God.

Ik ben de HERE uw Heelmeester zegt God tot Israël (Exodus 15, 26).

In het Nieuwe Testament valt de bijzondere zorg van Jezus voor de zieken op en alle aandacht is er voor de vele genezingen die Hij doet.

Dat alles is bepalend voor de manier waarop christenen omgaan met hun zieken.

 

In dat pastorale kader hoort ook de ziekenzalving thuis.

Als je hoort dat je (ernstig) ziek bent, vraag dan de ouderlingen van de gemeente om bij je te komen. Zij zullen over de zieke bidden en die met olie zalven in de naam des Heren schrijft de apostel Jacobus .

Ziekenzalving zal ook ingebed zijn in de herderlijk zorg van de gemeente.

Ziekenzalving is een zichtbaar middel om ons geloof te versterken dat juist in tijden van ziekte wordt aangevallen.

Zoals de tekenen van brood en wijn bij het Heilig Avondmaal verwijzen naar het lichaam en bloed van Christus, zo wijst de olie bij de zalving naar de Heilige Geest en de overwinning van de liefde van God in Christus Jezus.

Ziekenzalving is aan de gemeente gegeven om ook in situaties van ziekte, lijden en pijn de bijzondere kracht van de Heilige Geest te ervaren. In de vorm van lichamelijk herstel.

Of in het ontvangen van geestelijke kracht en gezondheid, ook als fysieke genezing uitblijft.

Opvallend is dat de ziekenzalving die Jakobus aanbeveelt in verband staat met de vergeving van zonden. De verzoening zal centraal staan bij de ziekenzalving in de vergeving van zonden. Belijdt daarom elkaar uw zonden en bidt voor elkaar opdat genezing ontvangt (Jacobus 5,16)Dat laat duidelijk zien dat de wil van God voor zijn gemeente een leven is van vergeving en genezing.

 


Ziekenzalving in de praktijk

De vraag om een ziekenzalving wordt door de zieke zelf gedaan of door diens familie, maar dan wel met instemming van de zieke zelf.

Dit verzoek kan gedaan worden bij een ouderling of bij de predikant.

Wanneer de zieke daartoe in staat is, volgt een gesprek tussen de predikant of een ouderling en de zieke over de betekenis van de ziekenzalving.

In dat gesprek gaat het ook over de verwachtingen bij de voorgenomen ziekenzalving waarbij de uitleg van Jakobus 5 centraal zal staan.

Er wordt gebeden om de leiding van de Heilige Geest. Zo kan verwachting op Gods vergevende en helende aanwezigheid worden gewekt en gevoed, maar kunnen ook verkeerde verwachtingen zoveel mogelijk worden weggenomen.

Om de gemeente te betrekken in de voorbede zal een ziekenzalving indien mogelijk worden aangekondigd.

Het is tot eer van God dat we als gemeente altijd biddend en voorbiddend rondom onze zieken staan, ook als een ziekenzalving is gevraagd.

De ziekenzalving vindt vervolgens thuis of in het ziekenhuis plaats in een huisdienst waarbij een sobere orde van dienst wordt gevolgd, vergelijkbaar met een huisdienst waarin het Heilig Avondmaal met een zieke wordt gevierd.

We hopen en vertrouwen dat de ziekenzalving in geloof en kinderlijk vertrouwen op God gezegend mag worden door de leiding van de Heilige Geest.

Ziekenzalving zal dan tot eer van God zijn en wij mogen ook in tijden van zorg en tegenspoed de reddende kracht van de Heilige Geest ervaren.

Het staat toch in de Bijbel ? Dat doe je gewoon!

méér lezen?

M. L. Brown Israels Divine Healer Grand Rapids 1995

C.N. van Dis Handleiding Huisdienst voor gebed en ziekenzalving (2006)

K .J. Kraan Opdat u genezing ontvangt Hoornaar (z.j.)

M. Maddocks The Christian Healing Ministry London 1995³

Henk Hagoort (red.) Ziekte en genezing Kampen 1997

M. J. Paul Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente Zoetermeer 1997

M. J. Paul Handoplegging en ziekenzalving. Bijbelstudies IZB-Amersfoort

 

 

Korte samenvatting overgenomen van ds C.N. van Dis.