Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Langs kanaal en Lek
 

 

 

 

 


Fort met de kerk

 

28 maart

 

De datum stond al geprikt.

De locatie was nog in onderhandeling.

Maar nu alles rond!

 

We hopen elkaar de laatste zaterdagmiddag van maart te ontmoeten op Fort WKU (Werk aan de Korte Uitweg) van 1500-1700 uur.

 

Voor de één heel bekend van de dagelijkse fietstocht, voor de ander weer even geleden dat ie er geweest, maar voor iedereen een mooie locatie om eens rond te kijken, te kletsen en elkaar te ontmoeten.

 

Dat willen we graag als beide geloofsgemeenschappen van Schalkwijk en ’t Goy en Tull en ’t Waal en Honswijk. Soms weet je heel veel van elkaar, soms heb je amper in de gaten wat er bij de ander leeft.

Mooi moment om, met hopelijk een lekker voorjaarszonnetje of een witte-staart-van-maart, elkaar te treffen op het Fort.

 

Als speelse titel staat hierboven Fort met de kerk.

Wie denkt aan ‘vort met de geit’ heeft het helemaal goed aangevoeld.

 

We hopen met elkaar de komende periode weer stapjes te zetten in het gezamenlijk kerkzijn. Er is genoeg te doen, maar eerst een mooi moment samen.

 

Afbeeldingsresultaat voor Werk aan de Korte UitwegWordt vervolgd.

 

Welkom en neem gerust iemand mee (ook als die vooral nieuwsgierig is naar het Fort)

 

 

De nieuwe pastorie is weg… de engel is gelukkig nog op tijd weggevlogen naar oud-predikant Willem Glashouwer.

Maar zo is er weer een tijdperk voorbij.

Op de gemeenteapp schreef iemand

En langs de oude Kerkebogerd, zag je de hoge bomen staan.

Je was nog jong en wist niet beter, dan dat nooit voorbij zou gaan.

 

Bladerend in het boek ‘Tull en ’t Waal, gekiekt in de 20e eeuw’ zie je de veranderingen door de jaren. Zoals het bruggetje voor de kerk van Tull en ’t Waal, dat veranderd moest worden toen collega ds. Hanselaar zich een auto aanschafte. De Kever redde de buiging van de oude brug niet.

 

 

Wat nooit verandert, is de verandering zelf.

Das maar goed ook, want wat niet vernieuwd wordt, is de verdwijning nabij.

Afbeeldingsresultaat voor Tull en 't WaalAlles wat leeft, verandert met de dag, anders leeft het al gauw niet meer.

 

 

 

De open ruimte die er nu is op de plek van de voormalige pastorie, geeft tegelijkertijd een heel ander aanzien, als je het dorp binnenrijdt.

 

Wat gaat er komen?

Naast de al nieuwgebouwde huizen, nog een strookje woningen.

Wie weet een aantal nieuwe kinderen voor de school.

 

En wie mogen we zijn als kerkelijke gemeente, voor ons buren, de mensen om ons heen.

Das een vraag die zich de komende tijd laat stellen.

En waar we ons graag door laten verrassen, zowel in Tull en ’t Waal als Schalkwijk en ’t Goy.

 

 

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 

 


Gebedskring

Op woensdag 4 maart komen wij bij elkaar om voor beide gemeenten te bidden. Het is belangrijk om te weten dat alles gedragen wordt door gebed. Zonder gebed, geen zegen. Het blijft de hartslag van de kerk. Daarom blijven wij volharden. Deze gebedskring is een gezamenlijke activiteit, dus ook Tull en 't Waal is van harte welkom om mee te doen, mag ook in de stilte.

 

 

Bijbelgesprekskring

Op woensdag 4 en 18 maart komen we samen om te lezen wat in het Woord staat over het leven van Jacob (hoofdstuk 21). Wat raakt je, wat valt je op en wat kunnen wij eruit leren in ons dagelijks leven. Altijd weer leerzaam en om je geloofsleven op te bouwen. Iedereen van harte welkom.

 

 

Interkerkelijke geloofsgroep

http://www.visjeposters.nl/wp-content/uploads/2015/02/Visje_poster_340.jpgOp woensdag 11 maart zal de interkerkelijke geloofsgroep om 19.00u bij  Herman Boumans, Provincialeweg 45, zijn. Wij eten eerst met elkaar en vanaf 20.00u zal de Bijbelstudie gaan over het thema: ‘De wereldkerk geeft je vleugels’

Iedereen is welkom. Het is fijn als je even doorgeeft als je wilt komen, zodat er ook voor jouw de tafel gedekt kan worden.

 

Dit kan bij Janco van Dijk; Email jancovd@gmail.com, mobiel: 06 52692558 of Antoinette de Bruijn; awcdebruijn@ziggo.nl, mobiel: 06 31543062.

Wij kijken naar jullie komst uit!

 


http://www.detrossel.nl/images/logo%20trossel.jpgDe Trossel

De volgende  koffieochtenden zijn  in de planning in de Wiesse van 10.00u tot 12.00u:      

 

Wo. 11 maart

Do. 26 maart

Wo. 8 april

 

De Trossel kent drie dorpsondersteuners:

Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen.

Heeft u een vraag aan hen:

Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55

Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl

 

Kleine moeite, groot geluk

Een mevrouw heeft (helaas) een paar weken eerder een rugwervel gebroken bij een val. In het begin had ze zoveel pijn, en was haar partner druk met de dingen die zich voordeden. De huishoudelijke routineklussen schoten er bij in. Natuurlijk was er wel hulp voor hen en konden ze in de buurt om hulp vragen, maar toen het wat beter ging bleek dat een aantal zaken was blijven liggen.

 

Zoeken naar een tijdelijke, betaalde hulp op korte termijn voor dat soort zaken valt niet mee in die omstandigheden.

Mevrouw zocht contact met de dorpsondersteuners. Gelukkig heeft De Trossel een groot netwerk. Na overleg is besloten een mail te sturen naar een aantal van haar vrijwilligers. Hulp was snel gevonden; kleine moeite, groot geluk!

 

Ook in Tull en ’t Waal worden er koffie ochtend georganiseerd. Deze zijn in ’t Gebouw op maandag 2 maart maandag 6 april om 10.00u

 

EVA_logoKoffieochtend ‘Eva’

 

Na een indrukwekkende ochtend over christenvervolging staat er in maart weer een thema ochtend op de agenda.

Antoinette heeft de ochtend voorbereid. We krijgen een inkijkje in het leven van Debora; leidster van een volk geïnspireerd door geloof.

 

Iedereen is weer van harte uitgenodigd. Koffie klaar om 9.15 en om 9.30 uur willen we beginnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ontvangen

Arjan Verbree ontving een gift van 200 euro voor de kerk.

Hartelijk dank!

 

 

Gemeentegesprek Tull en ’t Waal

Begin van het jaar hadden we in de planning om op zondagmorgen bij de koffie een thema over het gemeente-zijn aan te kaarten.

Dat bleek een goed idee.

 

Nu de praktijk; bijzondere diensten, feestdagen etc, maken dat het nog niet zo gemakkelijk is om dat met mijn eigen preekrooster te combineren. (3 mei is er alvast wel eentje)

 

Toch blijft het een goed idee. Want gemeente-zijn, dat doen we samen.

 

Data die verder geschikt zijn: 8 maart, 5 april.

Onderwerpen: bijpraten over eredienst en samenwerking met Schalkwijk-‘t Goy

 

 

11 maart is het biddag voor gewas en arbeid, wij willen graag met jullie hier over nadenken en een gezamenlijke maaltijd houden.

Ook willen we weer inzameling houden voor de voedselbank op deze avond en zondag 15 maart, tevens is de diaconie collecte 15 maart voor de voedselbank. De maaltijd begint om 18:00 uur en vanaf 19:30 uur houden we een meditatief moment, zoals voorgaande keren hopen we dat jullie weer iets lekkers meenemen zodat we een verrassende maaltijd hebben met elkaar, lukt het niet om te koken, geen ramp, er is altijd genoeg. De viering word gehouden in het "Gebouw".

 

Wees welkom allemaal

 
Beste gemeenteleden,

Hierbij weer een kleine update vanuit de kerkenraad.

 

Herdenking Holocaust

 

Afgelopen maand hebben we landelijk, maar ook  in de gemeente Houten de Holocaust herdacht. Het is alweer 75 jaar geleden, maar het blijft iets verschrikkelijks waar we elk jaar stil bij staan. In de gemeente Houten was de start van de herdenking in de Sint-Michaël kerk, dit was een zeer indrukwekkende samenkomst met een toespraak van onze burgemeester, stilte, verhalen en muziek. Het rondreizende lichtmonument van Daan Roosegaarde is tijdens deze herdenking onthuld, deze heeft in verschillende kerken in de gemeente gestaan zo ook in onze kerk. Er zijn diverse mensen naar het monument komen kijken. Iets wat vooral ’s avonds een indrukwekkend gezicht was. De basisschool het Mozaïek heeft (letterlijk) zijn steentje bijgedragen door na een aantal lessen gevolgd te hebben over de Holocaust, het monument steen voor steen in de kerk op te bouwen. Het studie materiaal voor de school was vrij laat beschikbaar maar dankzij het meedenken en meewerken van Sabine de Vroome hebben de schoolkinderen toch het lesmateriaal kunnen volgen en zijn er mooie persoonlijke kunstwerken gemaakt. Ook deze waren ten tijde van de aanwezigheid van het monument te bewonderen in de kerk. Dankjewel Sabine voor je tijd, inzet en enthousiasme.

 

 

De Trossel

De kerkenraad is vorig jaar door de Trossel benaderd om deze stichting te steunen. De Trossel is een dorpscoöperatie waarbij inwoners zich inzetten voor plaatsgenoten. Zo wordt er een ‘Zorg en Welzijn Netwerk Schalkwijk / Tull en ’t Waal’ gevormd. Er zijn verschillende positieve gesprekken geweest, waarbij zich nog meer vrijwilligers hebben aangemeld.

 

Het is de bedoeling dat de Trossel ook vanuit Tull en ’t Waal zal gaan werken en er vertegenwoordigers voor en vanuit dit dorp zijn.

 

Binnenkort ontvangt u en alle dorpsbewoners hier meer informatie over. In het volgend kerkblad hoop ik wat meer te schrijven over wat is de Trossel nu precies is, hoe het tot stand gekomen is en wat het voor u kan betekenen.

 


Samenkomst kerkenraden

De kerkenraden zijn afgelopen maand bij elkaar geweest en hebben een mooie en gezegende vergadering gehad. Het is goed om te zien dat er een goede sfeer onderling is en dat we oog en luister voor elkaar hebben. Er zijn mooie dingen besproken; over toekomst, visie en uiteraard praktische zaken.

 

Tot slot

Tot slot wil ik u vragen dat als er dingen zijn die u graag wilt delen binnen de Gemeente dit door te geven. Dit kan gaan om voorbeden voor iemand bij bijvoorbeeld ziekte of een blijde gebeurtenis die er aan zit te komen. Het kan ook zijn dat er iets praktisch is wat in de afkondiging mee genomen kan worden. Dit kan gemaild worden naar Arjan Verbree verbree.arjan@gmail.com. Bellen of een app kan uiteraard ook: 06-48372983.

 

Namens de kerkenraad, een hartelijke groet en zegen,

Arjan Verbree

 

Afgeronde rechthoek: Schoolkerkdienst
 

 

 

 

 

 


Afbeelding met boom, buiten, lucht, gebouw
Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met lucht, buiten, grond, persoon
Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeeldingsresultaat voor Het mozaiek tull

 

 

 

 

 

 

Op zondag 22 maart a.s. zal er weer een schoolkerkdienst worden georganiseerd samen met basisschool Het Mozaïek! 

De dienst begint zoals gewoonlijk om 10.00 uur. Vanaf 9.30 uur zijn de kerkdeuren open en staat de koffie klaar.

Het thema van de dienst is: JONA. 

Na de feestelijke dienst hopen we met elkaar in 't Gebouw na te praten, koffie te drinken en te spelen. 

Tijdens deze dienst zal worden gecollecteerd voor Artsen zonder Grenzen. 

 

Wie wil wat lekkers bakken (kant en klaar kopen en meebrengen mag ook:)) voor bij de koffie? 

 

Graag doorgeven aan Maria de Jong op uiterlijk vrijdag 20 maart a.s. 

 

De kinderen van de basisschool zullen huis-aan-huis een uitnodiging voor deze dienst verspreiden. 

Mochten jullie iemand willen meenemen voor een laagdrempelige dienst: iedereen is van harte welkom!

 

Groet, dominee Marius, juf Sabine, juf Ineke en Maria 

 

Bericht van de Kinderclub

 

Zaterdag 7 maart a.s. hopen we met elkaar te gaan gourmetten bij Naomi thuis. 

 

Een verlate Kerst-gourmet        :.   Nu des te lekkerder nu alle festiviteiten geweest zijn. 

 

We starten om 18.15 uur, vanaf 18.00 uur inloop. Fijn als je je uiterlijk 1 maart a.s. opgeeft! Alle kinderen in de leeftijd 8-12 zijn welkom. 

 

Ook alvast voor je agenda: zaterdagavond 4 april. We gaan met elkaar een paas activiteit doen. 

 

Afbeelding met binnen, persoon, tafel, muur
Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

Leuk om jullie allemaal weer te zien!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad

 

In de afgelopen maand is er geen eigen kerkenraadsvergadering geweest.

 

Daarom nog een herinnering om de volgende data te noteren:

 

De gemeenteavond zal DV 19 maart 2020 plaatsvinden in de consistorie. Aanvang 20.00 uur

De volledige agenda moet nog ingevuld worden, maar van een aantal zaken staat al wel min of meer vast dat deze besproken gaan worden.

 

Het gaat daarbij om een aantal diensten in de zomer gezamenlijk te gaan vieren. Het is een mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen, wegens de vakantie ligt het kerkbezoek vaak wat lager en het is in die periode moeilijk om voorgangers te vinden.

 

Verder willen we nadenken om bid- en dankdag gezamenlijk te gaan vieren. Er wordt aan gedacht om vooraf, met de belangstellenden iets te eten en aansluitend de viering te houden. Uiteraard is het ook prima om alleen naar de viering te komen.

 

Viering van Hemelvaartsdag, we houden momenteel twee diensten. Eén voor onze eigen gemeente en daarna een gezamenlijke viering met de RK kerk.

Willen we dat apart houden of gaan we kiezen voor één gezamenlijke dienst?

 

Verder zal u geïnformeerd worden over andere lopende zaken zoals het beheer van de begraafplaats en een ontruimingsplan voor onze kerk.

 

In de afkondigingen zullen we u hiervan op de hoogte houden.

 

Op zaterdagmiddag 28 maart wordt er een informele ontmoeting georganiseerd voor alle gemeenteleden van beide gemeentes op Fort Werk aan de Korte Uitweg. Iedereen is vanaf 15.00 uur tm 17.00 uur van harte welkom. Het is goed om elkaar te ontmoeten en dat zal hierin centraal staan.

 

 

 

 

Kerkrentmeesters

 

De kerkbalans loopt goed, ik zie een aantal zeer mooie giften voorbij komen, onze dank daarvoor, we zijn hier erg dankbaar voor en zijn blij dat onze kleine gemeenschap hiermee door kan gaan.

 

Vaak vergeten we hoe belangrijk het is en hierin zie je dat bidden helpt.

Gelukkig zien we dat er gul wordt gegeven bij de kerkbalans en dat is goed, maar ook als u informatie wil over schenken of giften kunt u altijd een beroep doen op de kerkrentmeesters of bij KKA ons kerkelijke administratie kantoor.

Zij kunnen u alles vertellen over dit soort zaken en u verder helpen.

 

Het adres van KKA is, Koningin Wilhelminalaan 23 , 3818 HN Amersfoort Tel: 033-4671012 en de website www.SilasGroep.nl/kka

 

Met vriendelijke groeten

De Kerkrentmeesters