Html5 Menu Tag by Css3Menu.com 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 

 

 

 


Beroepingswerk

Afgelopen maand zijn er door leden van de kerkenra(a)d(en) meerdere gesprekken gevoerd met:

·         De classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB)

·         De classispredikante en

·         gezamenlijk Tull en 't Waal en Honswijk met Schalkwijk en 't Goy

Wat is er allemaal besproken:

Met het CCBB is gesproken over de wijze waarop wij ds. Marius van Duijn het verstandigst kunnen beroepen zonder dat wij financieel in de problemen komen.

Uiteindelijk is daar, op advies van het CCBB, het volgende voorstel uit gekomen·         We beroepen ds. Van Duijn gezamenlijk voor 33,33% voor onbepaalde tijd.

·         Vervolgens vragen we direct een verhoging aan voor nog eens 33,33% voor een periode van maximaal 5 jaar. Aan deze verhoging is een voorwaarde verbonden. Er moet een “project” worden uitgevoerd.

Dit voorstel is door ons besproken met beide kerkraden, ds. Van Duijn en met de classispredikante. De classispredikante heeft akkoord gegeven en vervolgens is dit voorstel ingediend bij de classis.

 

De classis heeft hierover vergaderd op 18 maart jl. en ook haar goedkeuring gegeven. Het classicale besluit kon echter niet eerder schriftelijk worden bevestigd alvorens de solvabiliteitsverklaringen aangepast zijn aan het ingediende voorstel. Inmiddels zijn deze aangepaste verklaringen door de kerkenraden ontvangen. En we hebben de officiële goedkeuring van de classis ontvangen.

Klinkt misschien wat ingewikkeld, maar daarmee hebben we alle voorwaarden voldaan om te mogen beroepen.  Het is jammer dat we wat oponthoud gehad hebben, maar het is nu allemaal in orde bevonden.

 

Dat houdt in dat we het officiële beroep konden uitbrengen en op 27 maart is het beroep bij ds. van Duijn persoonlijk gebracht door een afvaardiging van de kerkenraad van Tull en 't Waal en Honswijk en EVA_logoSchalkwijk en ’t Goy. Nu heeft ds. van Duijn 3 weken de tijd om hierop een beslissing te nemen.

Wij verzoeken u om het beroep in uw gebeden mee te nemen.

 

Woensdag 13 maart: Eva

Bij Eva vieren we op 10 april al Pasen, namelijk door onze jaarlijkse paasbrunch, zingen en bidden. Zo vieren we de opstanding van onze Heer, delen we ons voedsel en genieten van elkaars gezelschap. Het zal ook de laatste Eva-ochtend zijn, we sluiten dus ook het seizoen af. 

 

Het is de bedoeling dat iedereen iets meeneemt, zonder tevoren af te spreken wie wat mee brengt. Zo krijg je een gevarieerde tafel vol verrassend lekkers. Echt heel leuk! Kom dus allemaal. Ben je nog niet eerder geweest? Ook dan ben je van harte welkom en je hoeft niets mee te brengen. Doorgaans is er echt meer dan voldoende voor iedereen. Kom je ook? Je bent welkom op woensdag 10 april van 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur in de consistorie aan de Brink in Schalkwijk. Er is geen crèche, wel een lief-en-leed-potje. 

 

Stilte Vieringen

De week voor Pasen wordt de Stille Week genoemd. Het is de week waarin we op Goede Vrijdag denken aan de kruisdood van onze Heer. In deze week zijn er steeds meer kerken die vespers organiseren, avondgebeden. Meestal zijn dat momenten waarin soberheid en stilte een grote rol spelen. Aan de voet van het kruis worden we stil. We luisteren naar woorden uit de Schrift, we bidden, we zingen. En we zijn stil om ons te concentreren op de Heer Jezus zelf.

 

In samenwerking met de Hervormde en de Katholieke Kerk uit Schalkwijk zullen wij in Hervormde kerk te Tull en ’t Waal aan de Waalseweg 71 bij elkaar komen.

Op  15, 16, 17, 18, en zaterdag 20 april, aanvang 19.30 uur tot 20.00 uur.

 

Vrijdag is er om 19.30 uur in beide kerken een dienst waarin het Heilig Avondmaal zal worden gevierd, ook hierbij bent u van harte welkom!

Wij hopen op mooie bijeenkomen, om net als onze broeders en zusters wereldwijd, stil te staan bij dit grote wonder van verzoening.

U en jullie zijn van harte uitgenodigd.

 

Vasten

Op woensdag 24 april is er om 18.00u vasten. Even een maaltijd overslaan lijkt moeilijk, maar het valt reuze mee. Als je veel drinkt dan houd je maag voor de gek. We zetten hiermee een streep onder de gebeden, en doen ons te goed aan geestelijk voedsel. Probeer het een keer. Zeker in deze lijdenstijd krijgt het een grotere betekenis.

 

Gebedskring

Op woensdag 24 april is er inloop om 19.00u, voor allen die wil komen bidden voor de beide gemeente(leden). Wees welkom.

 

Bijbelgesprekskring

Op woensdag 24 april is om 20.00u de Bijbelgesprekskring. O.l.v. Marc van der Poel gaan we verder met hoofdstuk 11 uit het boekje; De God  van Abraham, Isaak en Jacob.

 

Interkerkelijke geloofsgroep.

Donderdag 14 maart kregen wij van Janco een brief van een niet gelovige. Daar stond het volgende in;

 

Aan de gelovige

Je zult me verwijten dat ik te rationeel kijk; te feitelijk, te wetenschappelijk. Ik begrijp zulke verwijten. Geloven is geen weten. En we kunnen onmogelijk alles weten. Argumenten is dan ook zinloos en onnodig, omdat het geloven is.

 

Maar ik heb een zichtbare of tastbare God nodig om erin te geloven. Zoals ik niet in homeopathie geloof, geloof ik ook niet in een God. Hoe komt het toch, dat als je een homeopaat vraagt naar bewijzen dat zijn behandeling werkt, hij antwoord dat dat niet te bewijzen is maar wel werkt? Net als je die vraag aan een dominee vraagt te vragen om bewijzen van God? En als er een God zou zijn die liefde is en oppermachtig, hoe kan hij dan oorlogen toestaan?

 

Toch ben ik nieuwsgierig. Wat maakt dat moslims, joden en christenen vol blijven houden? Hoe komt het dat jullie christenen zo vrolijk zijn?Hoe komt het dat jullie zo volhouden?En hoe kan het dat er wetenschappers, ook doktoren zijn die ondanks hun kennis toch geloven in God?

 

Ik probeer zelf gelukkig te zijn en anderen niet mijn wil op te leggen, geen kwaad te doen. “Wat gij niet wilt dat u geschied, doet dat ook een ander niet !”Daar heb ik geen God voor nodig.

Waarom jij wel?

Ik ben nieuwsgierig naar je antwoord!

Groeten, Nescio

 

Wij hebben in groepjes van 2 op deze brief terug geschreven en daarna aan elkaar voorgelezen en feedback gegeven. Drie verschillende brieven maar bijzonder om te lezen en te leren. Probeer zelf thuis ook maar in een brief te verwoorden!

 

De volgende keer komen wij op woensdag 10 april bij elkaar om 19.00u bij Truus van Dijk, Waalseweg 18 in Tull en ’t Waal. Wij eten eerst met elkaar en tegen 20.00u zal Antoinette een Bijbelstudie geven over: Luisteren naar de Geest.

Voor opgave of informatie: Antoinette de Bruijn; 030 6012068/ 06 31543062

 

 

 

 

 

Vanuit de kerkenraad

In de maand maart is er door de kerkenraad geen reguliere vergadering geweest. Er is wel veel werk verricht m.b.t. het beroep van Ds. Marius van Duijn, maar dat leest u elders in dit kerkblad.

We zijn dankbaar dat het beroep nu daadwerkelijk uitgebracht kon worden. In de kerkelijke molens komt daar best wel heel wat bij kijken.

 

Kerkblad

Het zal u vast wel opgemerkt zijn dat er een blauw briefje aan het kerkblad toegevoegd was. Wij doen nl. weer een beroep op u om het jaarlijkse abonnementsgeld weer te voldoen. Deze bedraagt € 15,- per jaar en kan overgemaakt worden op rek nr NL83 RABO 0357550358 van de diaconie te Schalkwijk.

 

De enige kosten die wij maken zijn die voor de drukker. En ook die kosten zijn al heel lang hetzelfde gebleven. Alles daar buiten is vrijwilligers werk. Daarom kunnen we kosten laag houden.  

Uiteraard onze dank aan al diegenen die daar aan meewerken.

 

Overigens is kopie vanuit de gemeente ook altijd welkom. Als u graag iets vermeld wil hebben in ons kerkblad is dat uiteraard van harte welkom.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Vacatures

 

Binnen de kerkenraad zijn er momenteel drie vacatures. We hebben afscheid moeten nemen van Annemieke Schep en Fred van der Eijk en Robbert de Kuiper heeft aangegeven deze zomer te zullen verhuizen.

Waardoor de oproep voor de volgende vacatures:  De vacature ouderling en ouderling kerkrentmeester, alsmede  de vacature diaken.

Hiermee roepen we u als gemeente op om actief aan de slag te gaan met het zoeken naar geschikte kandidaten voor deze.

 

De verkiezing van ouderlingen en diakenen geschiedt uit de stemgerechtigde leden van de gemeente. U wordt van harte uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad namen voor te dragen van gemeenteleden die naar uw mening geschikt kunnen zijn voor één van deze ambten.             Aanbevelingen bevatten de naam van degene die wordt voorgedragen en voor welk ambt dit van toepassing is. De aanbevolenen  dienen trouw meelevende belijdende lidmaten te zijn.

Heeft u suggesties voor namen van mensen die in genoemde functies zouden passen, dan horen wij dit graag van u.

U kunt uw stem persoonlijk overhandigen of deponeren in de brievenbus bij de kerk.

De sluitingstijd voor het indienen van de aanbevelingen is vastgesteld op dinsdag 23 april..

 

Namens de kerkenraad.

 
IMG_20190325_225343IMG_20190325_225623Biddag Gewas & Arbeid

 

13 maart was het biddag voor arbeid en gewas. Dit hebben we met elkaar mogen vieren met een heerlijke maaltijd en een overdenking van Wicher Geertsema. We hebben genoten van de vele maaltijden die iedereen had meegenomen en alle kinderen die er waren! Daarnaast hebben we een volle krat voor de voedselbank opgehaald. We danken iedereen voor hun gave!

 

 

Groet, Robbert de Kuiper

 

 

 

IMG_20190325_230823

 

 

 

 

 

 

 

 

Paasfeest op het kerkhof (Een Paasverhaal)

Door : Coby Poelman-Duisterwinkel

Nog een klein stukje, rrrrrt, achteruit, vooruit, klaar. Voorzichtig manoeuvreert ze de feestelijke stof onder de naaimachinevoet vandaan, knipt de draden door en met een voldane glans op haar gezicht loopt ze naar de slaapkamer.

In de spiegel keurt ze haar uitbundig gekleurde creatie, trekt haar zaterdagstenue weer aan en bergt tevreden de naaimachine op.

Morgen zal ze in Paaskleding het Opstandingsfeest meevieren.

Ze loopt de tuin in en ziet de trompetnarcissen in volle bloei staan. Altijd als ze narcissen ziet moet ze aan die stille Paasmorgen denken en ziet ze Maria en Jezus voor zich in de hof.

Vorig jaar om deze tijd kocht ze een doos vol omdat ze waren afgeprijsd. Na Pasen zijn ze toch uitgebloeid had de man van de supermarkt gezegd.

Ze kijkt op haar horloge, ze loopt al een tijdje met een plan. Het is bijna sluitingstijd.

Als ze de hoek om is ziet ze de narcissen al voor de supermarkt staan. Een jongen zet er een kartonnen bord bij. Ze leest: "NU GRATIS MEENEMEN". Wauw, dat komt goed uit. Ze vraagt hoeveel ze mee mag nemen. Een handzwaai maakt haar duidelijk dat ze de fietstassen en de korf mag volstouwen, zoveel ze bergen kan. Na Pasen zijn ze toch uitgebloeid en klanten komen er nu niet meer.

Met een kleur loopt ze naast de fiets die meer geel dan grijs vertoont naar huis, zet hem tegen de muur, haalt de beschreven strookjes met de witte lintjes uit de keukenla en loopt met haar vracht naar het kerkhof. Aan elke pot bevestigt ze een strookje en bij ieder graf zet ze één neer.

Als ze het geheel overziet wordt ze vervuld van innerlijke blijdschap. Even uitrusten op haar vertrouwde plekje op de bank, even kijken, op zich laten inwerken wat ze ziet.

In dit kleine dorp met dit mooie witte kerkje temidden van het kleine kerkhof dwalen haar gedachten naar haar geboorteplaats aan de andere kant van de wereld. Daar liggen naast de kerk haar dierbaren te wachten op het grote Paasfeest. Ze leest hier vaak de grafpoëzie en de woorden troosten haar. De graven dragen namen van mensen die ze niet heeft gekend maar het zijn evengoed haar broeders en zusters.

Ze is zo in gedachten dat ze nu pas merkt dat het grindpad achter haar knerpt. Zij kijkt om en ziet de vrouw van de dominee die vraagt of ze even bij haar mag komen zitten. Ze heeft vanuit het raam van de pastorie gezien wat ze deed en spreekt haar waardering uit.

Als ze een spoor van tranen op haar gezicht ziet twijfelt ze of haar komst ook stoort maar de vrouw is al een stukje opgeschoven om haar de ruimte te geven.

Dan ziet ze de witte strookjes aan de narcissen en loopt naar één van de graven om te lezen wat er op staat. Zo heeft de vrouw even tijd om haar tranen te drogen.

CHRISTUS HEEFT DE DOOD OVERWONNEN leest ze op de kaartjes en nu voelt zij haar ogen vollopen.

Als ze naast elkaar zitten gaat het praten vanzelf. De vrouw vertelt over haar plan en hoe mooi het zou zijn als het uitgevoerd kon worden. Wat is ze creatief denkt de domineesvrouw, altijd goede ideeën, altijd in de weer om mensen blij te maken, altijd vrolijk. Op deze manier vergeet ze haar eigen zorgen en verdriet. Ze heeft oog voor alles om haar heen. Nu wijst ze haar weer op de wilg die op het kerkhof staat te dromen, op de fleurige krokussen in een kring er omheen alsof ze tegen de wilg willen zeggen: Wat sta je daar te dromen, zie je ons dan niet? Wij vieren hier het voorjaar, kijk onze gele hartjes, geopend naar de zon, we zijn wel even dood geweest maar kijk ons toch eens leven. Zie hoe de dromerige wilg ontwaakt door al dat jonge groen, hun kleuren bekijkt en bedenkt hoe vaak hij is gesnoeid en weer is uitgelopen. De domineesvrouw is elke keer geroerd door de zienswijze van deze vrouw die in een paar jaar tijd het Nederlands heeft leren spreken, meezingt in het koor, vrijwilligerswerk doet, die zoveel meegemaakt heeft dat ze een jaar niet heeft kunnen zingen en er weer bovenop gekomen is door haar geloof in God en nu een lichtend licht is voor alle mensen in haar omgeving. Zie nu eens hoe ze het kerkhof heeft opgevrolijkt voor het Paasfeest en wat ze heeft bedacht. Het moet al raar lopen als dit geen doorgang kan vinden.

Elk jaar op stille zaterdag bezoekt de veehouder het graf van zijn broer.

Hij wacht altijd tot het donker is, niemand hoeft te weten dat hij hier is. Hij heeft een zachte borstel bij zich en wil deze over de steen halen als hij de narcissen ontdekt.

Wie is hier geweest, hij ziet in de schemer het witte kaartje en leest.

Dan kijkt hij om zich heen en ziet bij elk graf een potje narcissen staan en overal licht zo’n wit kaartje op. Hij leest nog één en nog één, overal dezelfde tekst.

Vreemd, in de stilte vallen de woorden nog meer op. Christus heeft de dood overwonnen. Ja, Hij wel, maar zijn broer heeft hij er niet mee terug. Hij gaat al jaren niet meer naar de kerk. Boos dat zijn broer al zo jong naar het graf gebracht moest worden. Hij deed alleen maar goed en toch… Allerlei mensen probeerden hem op andere gedachten te brengen maar hij bleef boos. Van wie, hij draait het kaartje om, op de achterkant staat ook iets. Die letters zijn veel kleiner, ook voor u, hapert hij. Hij pakt het potje narcissen en stopt het in zijn zak. Mijn broer kan het niet meer lezen, dus zal het wel bedoeld zijn voor wie hem bezoekt.

Met een flinke haal veegt hij de steen schoon en knerpt met grote stappen naar zijn fiets.

-Ook voor u- repeteren zijn gedachten. Hij voelt in zijn jaszak, nee, niet voor mij, wel voor mijn broer. Hij loopt terug en zet het potje op zijn plaats.

Het laat hem niet los. Thuisgekomen pakt hij zijn tablet en googelt Christus heeft de dood overwonnen.

Een grote hoeveelheid teksten overspoelt zijn gemoed. Eén ervan raakt hem het meest.

Efeze 2 : 4 - 6 : "Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus levend gemaakt - uit genade bent u zalig geworden - en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus…."

Alle verdriet in hem komt naar boven. Hij huilt de opgekropte tranen van jaren eruit. Nu pas begrijpt hij de woorden, nu dringt het tot hem door dat niet zijn broer maar hij al die jaren dood geweest is. Nu pas begrijpt hij wat al die goedbedoelende mensen hem wilden duidelijk maken. En dat allemaal door een potje narcissen met een briefje. Nu wil hij ook weten van wie dat briefje is. Hoe komt hij dat te weten? Misschien moet hij de Paasdienst in de kerk morgen bezoeken. Hij staat resoluut op, hij is er klaar voor.

Op Paasmorgen ziet de dominee de veehouder in de kerk, zijn hart vult zich met vreugde. Hij had gisteravond toen hij de hond uitliet iemand in het donker op de begraafplaats zien lopen, hij had van zijn vrouw het verhaal van de sopraan gehoord en haar bijzondere wens, hij had één zo’n kaartje gelezen en zich voorgenomen het in zijn preek te verweven.

Straks zal hij de wens van de sopraan uitspreken en haar verzoek om met elkaar het slotlied op het kerkhof te gaan zingen gestalte geven. Wat een mooie Bijbelse gedachte eigenlijk, hij verheugt zich erop.

Daar staan ze, in een halve maan tegen de beukenhaag. Het "U zij de glorie" klinkt over de graven, over het land en door de straten van het kleine dorp. De trompetnarcissen wiegen in de voorjaarswind alsof ze wachten op de aanhef van bazuinen.