Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Van de redactie
 

 

 

 

 

 

 


U ontvangt deze keer een bijzonder kerkblad in een  bijzondere tijd. Het C-woord komt overal naar voren. In alle artikelen wordt het genoemd.

 

Het is bijzonder dat we met elkaar geen diensten kunnen samenwonen of elkaar even opzoeken. Alle activiteiten liggen stil en zelfs de Brinkmarkt kan dit jaar  niet doorgaan.

 

Dus ook geen preekrooster of een agenda in het midden.

 

Voor de kerkdiensten gaan we kijken of we een opname in onze kerk kunnen maken waarin onze eigen predikant voorgaat. We hopen daarmee op 5 april mee te starten. Het e.e.a hangt echter nog wel af van de technische middelen. Voor ons, en vele andere kerken, is dit geheel nieuw.

Maar als het lukt schept dat wel een binding met elkaar.

 

Zodra er iets te vermelden is plaatsen we dat op onze websites (www.hervormdschalkwijk.nl en www.kerktullentwaal.nl) . Het is dus verstandig om daar geregeld even te kijken.

 

Als het lukt met de kerkdiensten willen we ook kijken of we nog iets met de Bijbelstudie kunnen doen. Wellicht dat er online ook wel iets mogelijk is. Maar hierover hebben we nog geen concrete ideeën.

 

We hebben inmiddels al wel online een korte vergadering gehad. Een bijzondere ervaring, maar het werkte goed.

 

Johan de Bruijn

 

 

 

 

 

Vectorsilhouet van een kerkAfbeeldingsresultaat voor corona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voor de kerkdiensten hadden we van ’t Goy tot Honswijk besloten deze eerste weken geen dienst te houden en op de website te verwijzen naar de buren in Houten. Nu het langer duurt dat er geen diensten gehouden kunnen worden, denken we na over andere vormen.

 

Zo is er in Tull &’t Waal een Kerk-App.

Een mooie manier om met elkaar mee te leven, een gedicht, foto of een lied te delen of zomaar even digitaal te zwaaien naar elkaar toe.

 

Wie mee wil doen met deze app, laat het weten.

De toegang is net als het evangelie zelf: gratis en voor iedereen.

App naar 0639768140 en het komt voor elkaar.

 

In Schalkwijk en ’t Goy is er nog niet zo’n app.

Maar ik onderschat de digitale vaardigheden daar niet.*

M’n eerste Facetime-gesprek ooit, deed ik deze week met een ouder gemeentelid. Prachtig.

Dus wie weet welke digi-kring er van start gaat.

 

Verder is er een telefooncirkel en bellen we vanuit de kerkenraad een aantal mensen op.

Daar is uiteraard altijd de spanning dat er iemand tussen wal&schip raakt: als u dat ervaart voor uzelf of een ander, laat het weten.

 

Mbt de Bijbelkring: we zouden kunnen proberen om dat via Hangouts te doen of op een eenvoudige manier de afgesproken tijd aanhouden. Thuis met het Bijbelgedeelte op schoot, lezen en opschrijven wat je opgevallen is, geraakt of wellicht bevreemd heeft. En daarna per mail delen met de groep. Dan komt echt iedereen aan het w/Woord.

 

We leven tot naar het Paasfeest, op een andere manier als andere jaren.

Deze keer zou het Lysenko Koor, bekend door hun repertoire van liturgische en folkloristische gezangen uit Oekraïne, de Paasjubel versterken.

Met elkaar houden we dat nog even tegoed.

 

Net zoals de ontmoeting van beide gemeenten in Fort WKU (Werk aan de Korte Uitweg).

U hoort t.z.t. over een nieuwe datum.

 

* en terwijl we schrijven heeft al iemand zich gemeld om medebeheerder van de Schalkwijk-’t Goy-app te worden: dank je wel, Antoinette, 0631543062

 

Afgeronde rechthoek: Kerkdiensten  

 

 

 

 


Wij hebben momenteel zelf geen alternatieve mogelijkheden om een kerkdienst aan te bieden, we zijn er wel mee bezig. Hou hiervoor onze website in de gaten.

 

Echter landelijk en ook in Houten zijn die er wel.

Interessant voor u is de website www.kerkdienstgemist.nl , hier kunt u heel veel diensten terugkijken of luisteren, maar ook live meekijken naar een groot aantal diensten.

Zo kunt u onder meer terecht bij de Sion Gemeente in Houten www.hervormdhouten.nl  (9.30u), of bij de S.O.W. in Houten www.pghouten.nl (10.00u).

 

Luisteren via TV en radio kan ook.

De EO zend nu elke zondag op NPO2 een kerkdienst uit om 9.20u .

Op Groot Nieuws Radio is een kerkdienst te beluisteren om 10.00u. Die is echter allen via DAB+ te luisteren, maar kan ook via de website www.grootnieuwsradio.nl.

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 


Gebedskring

Ook de gebedskring komt deze maanden niet bij elkaar. Maar dat houdt niet in dat we niet met elkaar kunnen bidden. Ieder thuis in gebed geeft ook een verbondenheid. Mocht u gebedspunten hebben geeft ze maar door via email: awcdebruijn@ziggo.nl of 06 30543162 of Ds. M. van Duijn: m.v.duijn@ziggo.nl of 06 39768140.

 

In het nieuwe seizoen stop ik na 19 jaar met leiding geven  aan de gebedskring. Niet dat ik er niet meer bij zal zijn, maar we moeten het samen gaan doen. Er is een basis gebedslijst die iedere maand gebruikt kan worden. De namen en activiteiten kunnen uit de kerkblad gehaald worden. Zo hoop ik dat de belasting voor mij minder wordt.

EVA_logo

Koffieochtend Eva

Op het moment van schrijven zijn we allemaal in de ban van het Coronavirus.

Alle activiteiten zijn in ieder geval t/m 1 juni uitgesteld.

Onze laatste EVA  activiteit van dit seizoen staat gepland op 8 april en gaat dus niet door.

 

Natuurlijk hopen we, als straks alles achter de rug is en we weer plannen kunnen maken,  op een nieuw EVA seizoen.

 

Elke 2e woensdag van de maand  komen we met een gezellige, enthousiaste groep vrouwen bij elkaar. Er komen nog steeds nieuwe vrouwen bij. In oktober hopen we weer van start te gaan met een nieuw seizoen. Over de voortgang, de opzet en de taakverdeling is al het een en ander gezegd en besproken. De "vaste" EVA bezoeksters ontvangen binnenkort nog een e-mailbericht hierover.

We hopen van harte dat we 14 oktober weer kunnen beginnen met een nieuw seizoen.

Traditiegetrouw starten we het seizoen met een  film. Trees gaat de ochtend voorbereiden.

Schrijf de datum vast in je agenda.

Ben je/bent u nog nooit op een EVA ochtend geweest?

 

Kom gezellig langs, de groep groeit nog steeds!

Meer weten? Mail eva@hervormdschalkwijk.nl


Interkerkelijke geloofsgroep

Ook deze is in april en mei afgelast.  In oktober hopen we weer een nieuwe start te maken. We zoeken naast Janco van Dijk iemand die om de 2 maanden een avond wil leiden. Hiervoor kan je melden bij Janco van Dijk; Email jancovd@gmail.com / mobiel: 06 52692558

of Antoinette de Bruijn; awcdebruijn@ziggo.nl / mobiel: 06 31543062.

Home

Corona en De Trossel

Op dit moment is Nederland en de rest van de wereld in de ban van het Coronavirus. Alle activiteiten worden geschrapt of uitgesteld, bijeenkomsten met meer dan een paar mensen mogen geen doorgang vinden, hotels, restaurants, cafés, bioscopen, voetbalstadions en ook de sociaal culturele centra De Wiese

en ‘t Gebouw sluiten en we moeten op- anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Ook De Trossel heeft daarmee te maken.

 

Besloten is dat in ieder geval de koffieochtenden van april en mei niet doorgaan. Niet in Schalkwijk en niet in Tull en ‘t Waal.

 

Wat De Trossel precies kan doen in de komen de tijd is op dit moment niet duidelijk, maar natuurlijk kunt u, bij vragen, altijd contact opnemen met de dorpsondersteuners. Mogelijk zijn er dingen, die door de genomen maatregelen nu ineens niet meer worden gedaan en is er via een andere weg een oplossing te vinden.

Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld het ophalen van medicijnen of het doen van boodschappen;  gelukkig hebben veel mensen de mogelijkheid buren of familie te vragen dat voor hen te doen, maar als dat niet het geval is kunt u altijd de dorpsondersteuners bellen. De Spar kan uw boodschappen ook thuisbezorgen, maar als het ‘kleine’ boodschappen zijn kan een vrijwilliger van De Trossel, uit de buurt, dat misschien voor u doen. We wachten af waar de knelpunten komen te liggen en waar hulp nodig is. Het telefoonnummer is: 06 29820055

email: dorpsondersteuners@detrossel.nl

 

Wat doen we in tijden van Corona?

Al ogen we niet veel, toch zijn er genoeg dingen die we in deze tijd kunnen doen. Hieronder staan wit ideeën voor dingen die we kunnen doen nu we contact moeten vermijden.

• Kaartje, gedichtje, tekening of kleurplaat brengen of sturen naar een alleenwonende,

ouderen in de buurt, naar mantelzorgers van degenen die normaal gesproken naar een

dagopvang gaan, naar de verzorgingshuizen in de buurt of waar men bekend mee is.

• Evenzo voor mensen die op dit moment hard aan het werk zijn om de maatschappij

draaiende te houden; artsen, verpleegkundigen, politie, brandweer, winkeliers, postbodes, koeriers

• Digitale tips doorsturen naar elkaar

• Digitale rondleidingen in musea

• Minibieb-depots maken in het dorp

• RTV Utrecht heeft mooie documentaires online staan over bijvoorbeeld de restauratie van de Domtoren

• Kleurplaten

• U-Video: interessante filmpjes over Utrecht

• Op RTV-Utrecht: zo maak je thuiswerken minder erg

• Voor ouders en kinderen; Zoekplaatjes als : Zoek de verschillen

• Brei-of borduurbenodigdheden uitwisselen of online bestellen voor mensen in onze omgeving die dat zouden willen/nodig hebben en zelf niet kunnen

• Matthäus-Passion bekijken: Op het BachYou-tubekanaal vindt u een intergrale opname van de Matthäus-Passion onder leiding van Jos van Veldhoven, opgenomen in 2014.

Op de website van de NPO vindt u een opname uit 2018, tevens onder leiding van Jos van Veldhoven.

• Op Youtube staan theatervoorstellingen voor kinderen; misschien weer eens iets anders?

• https://twitter.com/i/status/1238478525499420672 Wedstrijdje bal hooghouden

• Online Pubquiz

• Maak een filmpje van uzelf terwijl u een muziekstuk speelt en doe mee met het Corona-solistenconcours van Caecilia, zie www.caeciliaschalkwijk.nl

 


 

Afgeronde rechthoek: Vanuit de classis  

 


Impressies van het werk

 

De lofzang moet doorgaan. Maar hoe laten wij de lofzang doorgaan? Wat is dat de lofzang door laten gaan? Is dat de liturgie? Maar wat is liturgie? Vanzelfsprekend denken we aan de dienst op zondag.  En ik ben de laatste die de waarde van de dienst op zondag relativeren zou. De kerk vertegenwoordigt voor ons Christus. Maar laten wij ons niet blindstaren op de kerkdienst. De kerk is meer dan de dienst op zondag. Ook de kerkdienst kan in zichzelf keren, het lijden van de Heer ontkennen en doel op zich worden. Ware dienst is dienst aan de ander. De lofzang houden wij gaande als wij de ander zien en dienen, niet ons eigenbelang zoeken, maar het belang van de ander zoeken. Op dit moment gaat de overheid ons daarin voor. 1,5 meter afstand. Niet in groepen samenkomen. Omzien naar de zwakste: dat is de ware lofzang.

 

Ondertussen worden er prachtige initiatieven ontplooid om elkaar in de gaten te houden. De diaconie van Utrecht vraagt een bijdrage voor de voedselbank. Dankzij ons hamsteren hebben voedselbanken geen eten om uit te delen. Een bedrag overmaken is ook de lofzang gaande houden. Kijk naar vragen van de voedselbank bij u in de buurt. In allerlei regio’s probeert men tekorten op te vangen door waardebonnen mee te geven. Dat kost geld dat een voedselbank niet zo maar heeft. Diaconieën hebben een bijzondere rol in deze tijd. Denk ook aan het initiatief: niet alleen.nl

 

In Amersfoort gaat er een digitale nieuwsbrief rond. Mensen hebben behoefte aan contact. Denk ook aan alleenstaanden die nu soms erg geïsoleerd komen te staan. In Maarssen maken kinderen tekeningen voor ouderen. Een leuke bezigheid voor de kinderen en een welkome afleiding voor ouderen die geen bezoek meer kunnen ontvangen. Denk ook aan de ondersteuning van ouders. Zij hebben een belangrijke rol voor de kinderen. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft materiaal ontwikkeld dat gratis gedownload kan worden, om samen met de kinderen je voor te bereiden op Pasen. Wijs de ouders op die mogelijkheid. (“Bijbel Basics voor thuis")

 

In Veenendaal komen filmpjes op de website van de protestantse gemeente. De hervormde gemeente zendt diensten uit. Hier en daar weet men websites goed te gebruiken. Voor velen een hele uitdaging. Ook voor de classis. Maar we doen ons best. We leren met elkaar hoe we de sociale media kunnen gebruiken. RTV Utrecht ging in op ons verzoek een dienst uit te zenden. Wim Vermeulen van de Jacobikerk ging voor. Andere gemeenten startten besloten Facebookgroepen waarin via een livestream samen gebeden werd. Op de website van de PKN leest u hoe dat moet. In Nieuwegein vergaderde de kerkenraad digitaal. Als u goede mogelijkheden ziet en anderen bij wil staan, vraag ik u dringend met voorbeelden te komen. We hebben elkaar hard nodig.

 

Ik hoor graag van u als u anderen met voorbeelden bemoedigen en inspireren kunt.

 

 

http://www.visjeposters.nl/wp-content/uploads/2015/02/Visje_poster_156.jpg

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

De zussen Vera, Linda, Emma en Sara achter de kraam 'Huishoudelijk' 25e Brinkmarkt?

 

CaeciliaDe 2020 versie van de Brinkmarkt: dat zou toch reden moeten zijn voor een extra feestelijke editie!  Voortvarend ging de commissie te werk. De vergunning werd geregeld, de commissie stelde een actieplan op: data werden bepaald voor de inzameling en sorteren, er werd gebrainstormd over prijzen voor de Brinkmarktloterij, tijdige benadering van sponsors, de kramen werden besteld, de burgemeester werd gevraagd voor de loterijtrekking, het Schalkwijkse draaiorgel zegde weer zijn medewerking toe, Addie berekende dat er medio juni weer ruimte in zijn loods zou moeten zijn, het fanfarekorps St. Caecilia was van plan om het jubileum feestelijk op te luisteren met een serenade…..en toen kondigde het kabinet op maandag 23 maart af dat tot 1 juni aanvullende maatregelen van toepassing werden in verband met de bestrijding van het corona-virus.

 

Nu stond de Brinkmarkt pas voor zaterdag 27 juni gepland.  Maar de voorbereidingen, te beginnen met loten drukken en verkopen moesten al wel aanvangen. De commissie stond voor een dilemma. Maar ook voor praktische problemen. De opslagloods was plotseling niet meer beschikbaar omdat waarschijnlijk veel mensen hun caravan er in deze omstandigheden niet uit laten halen: even geen zin of mogelijkheid tot vakantie.

 

Afbeeldingsresultaat voor plaatje knoop doorhakkenVeel sportevenementen, festivals, maar ook bijvoorbeeld Konings- en Bevrijdingsdag sneuvelden reeds onder de restricties die de corona-dreiging met zich meebrengt.  Ook voor onze dorpse Brinkmarkt geldt helaas dat er tijdig een knoop doorgehakt moet worden. Het sentiment is er momenteel niet naar om te blijven plannen en te regelen, zoals bijvoorbeeld alvast loten te laten drukken en aan de man te brengen - als de markt zelf eigenlijk nog geheel op losse schroeven staat.

 

Na rijp beraad heeft de commissie besloten om de editie 2020 daarom af te gelasten. Een streep er door, maar hopelijk geen streep eronder. Wie weet volgend jaar beter! 

 

Vanuit de kerkenraad

 

Beste gemeenteleden,

We leven als gemeente en kerkenraad op dit moment in een onwerkelijke tijd. De kerkdiensten zijn opgeschort, er zijn geen (kerkenraad)vergaderingen, de gemeenteavond is niet doorgegaan evenals de ontmoeting op het Fort met alle gemeenteleden uit beide gemeentes.

 

Op dit moment communiceert de kerkenraad via whatsapp en via de telefoon.

Er worden allerlei ideeën bekeken om op afstand te kunnen vergaderen; bijvoorbeeld via Skype. Via Skype communiceren we met beeld en kunnen we elkaar “zien”.

 

In goed overleg met de Brinkmarktcommissie is besloten om dit jaar de Brinkmarkt niet te laten doorgaan. Heel erg jammer maar gezien de huidige situatie een verstandige beslissing.

 

We proberen per telefoon contact te houden met de gemeenteleden door regelmatig even te bellen om te horen hoe het met iedereen gaat.

Uiteraard kunt u of jij ook altijd contact opnemen met één van de kerkenraadsleden of met ds. Marius van Duijn.

 

We hopen en bidden dat we als gemeente weer snel onze samenkomsten kunnen vieren in onze eigen dorpskerk.

 

We wensen u en jou Gods zegen toe in deze bijzondere tijd.

 

 

Abonnementsgeld Kerkblad 2020

 

Geachte lezer(es), iedere maand krijgt u dit kerkblad keurig bij u thuis bezorgd. En ook dit jaar doen wij weer een beroep op u om het abonnementsgeld à € 15,- te voldoen. De prijs is alleen gebaseerd om uit de kosten komen. Door het nodige vrijwilligers werk daaraan kunnen we de kosten laag houden.

 

Dit kan op rek nr. NL83 RABO 0357550358

t.a.v. diaconie, Schalkwijk

p/a Brink 16, 3998 JL Schalkwijk

 

Sommigen van u heeft de betaling al voldaan. Daarvoor onze hartelijke dank.

 

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het kerkblad dan horen we dat graag.

 

Namens de diaconie

Johan de Bruijn

diaconie@hervormdschalkwijk.nl

 

Kerkrentmeesters

In deze moeilijke en zware tijden is het goed om naar elkaar om te zien en het zet het leven even stil .

Geen vergaderingen meer, dus rust in de agenda, maar wel veel zorgen hoe doen we dit en of dat.

Wat willen we wel en wat kan niet meer en ook moeten we nadenken hoe we elkaar op de hoogte houden.

Gelukkig hebben we tegenwoordig telefoon , email en de app en kunnen we als kerkraad snel reageren.

Om maar een voorbeeld te geven, afgelopen week was er een taxatie van Donatus de verzekering van onze kerkgebouw

Hoe ga je daar mee om, moet ik wel meelopen of niet, gelukkig komt dat goed en is de taxatie weer gedaan.

Ook als kerkraad moet je vooruit kijken en hoe ga je met een aantal zaken om , komt er iemand te overlijden hoe en wat kan en mag.

Ook als dit lang gaat duren hoe gaan we om met de zondagdienst en wat zijn de mogelijkheden, en wat kan onze predikant wel en wat mag hij niet.

Het belangrijkste om proberen gezond te blijven en vertrouwen te hebben op God.

Voor de rest gaat de kerkvoogdij gewoon verder met het ontruimingsplan dat kan via de mail .

Voor u doe voorzichtig en laten we hopen dat we elkaar snel weer bij de zondagdienst mogen ontmoeten.

 

De kerkrentmeesters