Html5 Menu Tag by Css3Menu.com 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 


Vasten

 

Op  dinsdag 29 mei is er van 18.00u -19.00u vasten. We doen ons te goed aan geestelijk voedsel en zitten wij aan de voeten van Jezus. Met vasten zetten wij een streep onder ons gebed en geloven dat God geen bidder laat staan.

 

Gebedskring

 

Op dinsdag 29 mei is na het vasten inloop om 19.00u -20.00u om mee te doen met de gebedskring.  Wij danken, prijzen en verootmoedigen, bidden voor alles wat met de kerkenraad, dominee, gemeente(leden), activiteiten en zending te maken heeft. De Bijbel gaat open en wij zingen met elkaar. Het is altijd bemoedigend  om dit samen te mogen doen wetend dat God ons ziet en verhoort.

Ook als je in stilte mee wil bidden ben je welkom om erbij te zitten.

Door omstandigheden is de datum van vasten en gebedskring verschoven. Let op, ook dinsdag is andere dag dan we gewend zijn.

 

Jezus Christus, Jezus, God, Hemel, Vredesduif, GeloofGezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag

 

Op Hemelvaartsdag 10 mei is er om 12:00 uur een gezamenlijke viering met RK geloofsgemeenschap in Hervormde Kerk, Brink 10.

In deze bijzondere samenkomst zullen bekende liederen worden gezongen; ook zijn er schriftlezingen, gebed, en bezinning.

Voorgangers zijn  Mans Vulto en Antoinette de Bruijn.

Organist is Johan de Bruijn

 

Een goede gelegenheid dus om elkaar te ontmoeten en om één te zijn in Christus. Na afloop is er gelegenheid tot gesprek en ontmoeting met koffie/thee en fris.

U bent welkom op 10 mei om dit mee te vieren.

Voor meer informatie: Antoinette de Bruijn     030-6012068

 

Voor u

 

Op maandag 9 april hebben wij weer genoten van de lezing van dhr.  Piet  Heijmink Liesert over achternamen.

 

U wordt weer uitgenodigd voor maandag 14 mei om 13.30u in dorpskerk in Tull en 't Waal. Wij maken er een zoete middag van. Eet niet te veel 's middags zodat er nog wat ruimte is voor eigen gemaakte taartjes en bonbons. Ook zullen we onze hersenen moeten gaan gebruiken. Kortom alle zintuigen komen aan bod. U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee.

 

File:20135 Molen de Windotter.jpg‘Voor u’ uitje

 

De laatste 'voor u' is op maandag 11 juni. Dit is een uitje naar de molen ‘de Windotter’ in IJsselstein. Wij krijgen daar een rondleiding. Voor degenen die geen trappen op kan is er een ruimte om te zitten en via een scherm een rondleiding te zien. We sluiten daar af met koffie/thee en gebak.

 

Wij vertrekken om 13.15u vanaf de dorpskerk in Tull en ’t Waal.

 

Graag opgeven bij Hilda, Trees of Antoinette.

 


 


 

 


 

 

 

 

Belijdenis

Arjan en Natascha Verbree - van der Eijk zullen op 10 juni openbare belijdenis doen van hun geloof, in deze bijzondere dienst zal Arjan ook gedoopt worden.

Dominee Marc van der Poel uit Utrecht hoopt deze dienst voor te gaan.

 

Natascha en Arjan hebben gedurende het winterseizoen samen met twee andere belijdenis catechisanten uit Schalkwijk  zich verdiept en voorbereid, alvorens deze bijzonder stap in hun leven te nemen. Bemoedigend voor de gehele gemeente om te zien dat God doorgaat met Zijn werk.

Vroeger werden belijdende leden welkom geheten met 'welkom in de strijd'. Een groet die vandaag de dag nog uiterst relevant is.

We hopen dat de gemeente biddend om deze nieuwe lidmaten heen zal staan.

 

 

 

Van de kerkenraad

 

Op 3 april jl. heeft de kerkenraad vergaderd.

Er is o.a. gesproken over de Brinkmarkt. Er zijn de nodige zorgen over de lotenverkoop en de bezetting. Echter de Brinkmarkt is belangrijk voor de saamhorigheid en ook een bron van inkomsten. We gaan dan ook als kerkenraad i.s.m. de Brinkmartkcommissie ons best doen om de editie van 2018 opnieuw te organiseren.

 

Op D.V. 3 juni hopen Remco Tuls en Iris Riemens belijdenis van hun geloof af te leggen in de dienst die onder leiding staat van dominee Marc van der Poel. Gezamenlijk  hebben zij een traject van voorbereiding doorlopen naar deze dag toe. Aan deze feestelijke dienst zullen een aantal musici meewerken. Op 30 mei zal de aannemingsavond plaatsvinden.

We hopen dat de gemeente biddend om deze nieuwe lidmaten heen zal staan.

 

We werken verder aan het visieplan. Dit gaan we in samenwerking met onze zustergemeente Tull en ’t Waal en Honswijk verder gaan uitwerken. Wordt vervolgd.....

 

Afbeeldingsresultaat voor tekening marktAfbeeldingsresultaat voor tekening marktAfbeeldingsresultaat voor tekening marktBrinkmarkt 2018

 

Op zaterdag 23 juni hopen we de 23e Brinkmarkt te organiseren. Aan de ingrediënten van het recept wordt weinig veranderd.  Dus noteert u vast op uw weekkalender:

·         zaterdag 9 juni 9-12 uur: ophalen/sorteren

·         woensdag 20 juni 19-20 uur: inbrengavond/sorteren
(dus slechts 1 avond)

·         vrijdag 22 juni: opbouwen kramen

·         zaterdag 23 juni: Brinkmarkt 9 – 13.00 uur (half uurtje korter)

Medewerkers voor kraambemanning en wafelbakkerij zijn meer dan ooit (!!) nodig om de zomerse rommelmarkt weer te laten slagen.  Dat geldt ook voor de huis-aan-huis verkoop van loten, één van de pijlers  van het idee. In de loop der jaren hebben we het steeds weer rond gekregen, en we rekenen er op dat het ook dit jaar weer gaat lukken. Maar vraagt u gerust in uw familie/ vrienden/ kennissenkring om ons een ochtendje (of meer-) uit de brand te helpen. Een stukje verjonging zal ook de ouderen onder ons immers best goed doen. En mocht u dit lezen terwijl u eigenlijk uit Tull en ’t Waal of Houten komt, uw helpende handen zijn meer dan van harte welkom. Aanmelden kan bij George van Doorn/ Anco of Jeroen van Garderen/ Addie de Gier of Jan Berlang.

Een Bruisende Brink op 23 juni: doe mee! 

 

Kerkrentmeesters

 

Het verjaardagfonds 2017  is weer geteld, en heeft de volgende bedragen opgebracht

Er is binnengekomen:   via Hilda Riemens een bedrag van          € 109,00

                                               Via Nel Berlang  een bedrag van              € 134,75

                                               En via Erna van der Lit een bedrag van € 293,10

 

De dames bedankt voor hun inzet, soms vergeten we het, maar het is altijd meer werk als dat je denkt.

Alle kaarten geschreven en bijhouden en rondbrengen en als er niemand thuis is nog een keer gaan.

En dit zijn toch ook weer bedragen die mee tellen en waar we dankbaar voor moeten zijn, dus ook allen die gegeven hebben dank hier voor.

 

Diaconale doelen Brinkmarkt

We hadden dit jaar de luxe om goede doelen uit te zoeken voor de verwachte opbrengst van de ons deel van de Brinkmarkt

Deze zal grotendeels gaan naar de Hospice in Houten en Mercy Ships

Hiernaast gaat er een deel naar de stichting Gave en Trans World Radio

Hospice Kromme Rijnstreek in Houten

Het hospice is een plaatselijk doel die velen zal aanspreken. Het hospice biedt haar gasten tijdens de laatste fase van hun leven  een plaats om in alle rust en veiligheid te verblijven en om afscheid te kunnen nemen van het leven wanneer dit thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, niet meer mogelijk is. Vrijwilligers spelen de hoofdrol in de organisatie van het huis. De zorg in het hospice wordt ook wel “thuis-verplaatste-zorg” genoemd.

(zie ook www.hospice-krommerijn.nl)

Afbeeldingsresultaat voor logo mercyships

Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is. Mercy Ships is een grote internationale christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie. Mercy Ships werkt de laatste jaren uitsluitend in de (kust)landen van West Afrika, want daar wonen de armsten van deze wereld. Op het hospitaalschip en aan wal worden diverse projecten uitgevoerd. Men is o.a. actief op het gebied van landbouw, bouw, watervoorziening, onderwijs, medische zorg en voorlichting.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor stichting gave

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie.

Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. Dat doen we op verschillende manieren.

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor transworld radioTrans World Radio bereikt de ‘onbereikten’ van deze wereld

Radiogolven zijn niet tegen te houden. Ze gaan door politieke, geografische, sociale en religieuze grenzen heen. Radio komt in landen waar christenvervolging is, zoals Noord Korea en het Midden Oosten. In oorlogsgebieden en veraf gelegen gebieden.

Radio is een privé medium, waar in het geheim naar geluisterd kan worden.

Radio bereikt grote groepen mensen tegelijk met dezelfde boodschap tegen lage kosten.

Radio bereikt mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen (wereldwijd zijn er 800 miljoen analfabeten).

Voor velen is de radio de enige mogelijkheid om het Evangelie te horen.

Radioprogramma’s uitzenden is lange termijnwerk: de programma’s komen dagelijks of wekelijks terug en hebben vaak een trouw luisterpubliek, waardoor de mensen echt onderwezen en toegerust worden.

Naast radio maakt TWR wereldwijd gebruik van andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers.

 

We hopen hiermee een goede mix gevonden te hebben uit de vele goede doelen die er zijn en deze daarmee een goede ondersteuning te kunnen geven.

Namens de diaconie

Johan de Bruijn