Html5 Menu Tag by Css3Menu.com


 

 

 

Afgeronde rechthoek: Gezamenlijk
 

 

 

 

 

 


Dankbaar

Dat woord kunnen we kapitaal schrijven als we terugkijken op de 19e mei. Het was een feest om met elkaar te beleven. Het begon op de Brink, in de Schalkwijkse kerk met een mooie dienst onder leiding van collega de Pater, waar we als gemeente en voorganger opnieuw geroepen werden in de dienst van God en de belofte meekregen van een grote vangst. ’s Middags waren we bij elkaar in de kerk in Tull en ’t Waal en kregen het codewoord voor de kerk mee: spreek, Heer!

Vertolkt in de diverse liederen, waaronder de meezinger.

 

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.

Moge die melodie als gebed met ons meegaan.

 

Een warm zonnetje completeerde deze mooie dag.

En bij ons in huis kijken we nog naar de prachtige bloemen die we kregen en genieten van alle hartelijkheid die we ontvingen.

 

Schalkwijk-’t Goy, Tull en ’t Waal en Honswijk, een collega mailde: zo, dat zijn 5 dorpen, als je daar je twee handen om heen vouwt, dan wordt het iets moois samen.

Zo zij het!

We zien uit naar wat God voor verrassingen voor ons op het eiland, langs kanaal en Lek, in petto heeft.

 

Met vriendelijke groet, 

Henriëtte en Marius van Duijn, VDm

 

Terugblik op de Bevestiging en intredepreek van ds. Van Duijn

 

Zondag 19 mei was het dan uiteindelijk zover. Dominee Marius van Duijn werd bevestigd in het ambt. Schalkwijk en Tull en’t Waal mochten hun nieuwe predikant en zijn familie verwelkomen. Het was een stralende dag en een feestelijke aangelegenheid.

 ’s Morgens om 10:00 uur was de verbintenisdienst in Schalkwijk. De dienst werd voorgegaan door onze consulent ds. de Pater uit Nieuwegein. Hij had een  prachtige preek over de verschijning van Jezus aan de zee van Tiberias (Johannes 21: 1-14). Er werd uit volle borst gezongen door de aanwezigen, onder begeleiding van het pas gerestaureerde orgel wat door Sander Booij bespeelt werd.

 De kinderen hadden in de kindernevendienst een mooie tekening gemaakt voor de dominee, voorstellende de Herder die zijn schapen weidt. Met dank aan Wilma, Iris en beide Naomi’s.

 

Er waren woorden van welkom door Anton van Garderen namens de KKR van Schalkwijk en na de dienst was er gelegenheid tot feliciteren, kennismaking en koffiedrinken buiten of binnen met wat lekkers,

 

Tussen de middag was er een smakelijke lunch in het Gebouw te Tull en t Waal. Dank aan Mijntje, Ria en Samantha voor hun hulp! Het zag er prachtig uit en we hebben heerlijk gegeten.

 

Ook was er een speelkussen opgezet door Anton voor de kleintjes en er was oppas voor de kinderen. Dank Naomi, Luuk en Natascha. De kinderen vonden het geweldig.

 

Om 14:00 uur was de intrededienst van ds. van Duijn in de kerk van Tull en ’t Waal. De verkondiging ging over de jonge Samuel die geroepen werd door de Here (1 Samuel 3). Onze organist Arie Belo begeleide de liederen op het orgel. Het was een fijne dienst en een mooie preek. Aan het einde van de preek was er een woord van welkom door burgemeester de Jong. En ook vanuit de kerkenraad door Arjan Verbree. Welkom, welkom - YouTubeOok na deze dienst was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie, thee of fris te drinken.

Het was een geslaagde dag.

 

We willen  iedereen bedanken die eraan mee gewerkt hebben om de dag goed te laten verlopen. Johan en Antoinette de Bruijn voor het maken van de kaarten/liturgie, opstellen voor de drukker. Maar ook zeker onze beroepingscommissie, ze hebben heel wat werk verzet. Heel veel dank ervoor!  

 

We hopen op een goede en gezegende samenwerking met elkaar en ook dat Marius en Henriette zich thuis en welkom zullen voelen in onze gemeenten.

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten
 

 

 

 


http://www.detrossel.nl/images/logo%20trossel.jpgDe koffieochtenden bij de Trossel (in de Wiese) zijn in de maanden juni/juli op: woensdag 5 juni (spelletjes),

donderdag 20 juni,

woensdag 3 juli (spelletjes),

donderdag 18 juli

en woensdag 31 juli (spelletjes).

Vanaf 10.00u inloop

 

De werkgroep beschikt over een groot aantal namen van vrijwilligers die bereid zijn mensen te rijden die zelf niet of moeilijk in staat zijn zich te verplaatsen.

Johan Vernooij is de coördinator van deze service. Zijn telefoonnummer is 06 55 90 65 73.

 

Natuurlijk kost het vervoer geld. Daarom is afgesproken dat de vrijwillige chauffeur een vergoeding krijgt van € 020 per kilometer.


 

 Eenzaam hout

HAARDVUUR / FIREPLACE / FEU DE FOYER - YouTube Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis.

Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gaande die rond de brandende houtblokken speelden.


Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud.


Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien.


Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: ‘Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek. Zondag ben ik weer in de kerk.’

 

 


 

 

 

 

 

Brinkmarkt 2019

Vroeger, toen je nog klein was en je verjaardag nog héééél ver weg leek,  telde je wel eens hoeveel dagen lang het nog zou duren voordat je ècht jarig zou zijn.  Nog zoveel nachtjes slapen en dan…?!? Naar verluid zijn er in de gemeente mensen die dat hebben met de Brinkmarkt….

 

Dit jaar is die er op zaterdag 29 juni. Volgens het oude vertrouwde draaiboek van 9 tot 13.30 uur. Met de ambachtelijke wafels, de Brink Bistro, de ‘meubelboulevard’, de boekenkraam - enzovoort, en niet te vergeten het Rad van Avontuur. Met dit jaar zelfs een heus Schalkwijks draaiorgel!

 

Maar voor dat het zover is moet er nog veel gebeuren. Lootjes moeten worden verkocht  voor de Brinkmarktloterij via de huis aan huis verkoop. Een hele klus.

 

Ophalen en sorteren van de goederen:

 

Op vrijdag 28 juni worden dan de kramen neergezet en de goederen geplaatst. Op zaterdag de 29e hopen we dan op een zonnige zomermarkt.  Hoeveel nachtjes slapen nog…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ONTMOETING en GEZELLIG SAMENZIJN

 

Op 3 juni a.s. hopen we een eerste koffieochtend te houden in 't Gebouw te Tull en 't Waal.

Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee met wat lekkers, een praatje, een spelletje een handwerkje of zomaar voor de gezelligheid.

Het is een informele ochtend en iedereen is welkom!

De koffie staat klaar van 10.00 uur tot 12.00 uur

Het is een inloopochtend, dus opgeven is niet nodig.

 

Heb je geen vervoer? Neem dan even contact op met Wilma Alkema (06-18165249) of Natascha Verbree (06-23266206). We kunnen vast iets regelen.

 

Tot maandag 3 juni!

 

Ontmoeting en geloof | onderweg met God