Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Langs kanaal en Lek
 

 

 

 

 


Af en toe doe ik de alternatieve Tour de Schalkwijk (ja, die oranje streep, dat ben ik op de fiets) of langs de Strijpweg op de pedalen richting de dijk – je hebt er de bolletjestrui niet voor nodig, maar je moet wel even aanzetten.

 

Op de fiets langs de gemeente. Een rondje aanbellen, naar de welstand vragen en weer door.

Vaker gebeurt dat per telefoon.

Helaas is er (nog) geen toegang tot de verpleeghuizen.

 

Kortom, pastoraal roeien we met de riemen die we hebben.

Laat het gerust weten, als iemand wat extra aandacht nodig heeft.

De gebedskring gaat gelukkig digitaal door.

Wie mee wil bidden, wees welkom: de verbinding onderling is niet altijd optimaal, maar de verbinding met de hemel is altijd open. Want daar is Jezus die voor ons bidt!

 

En op zondagmorgen bidden we graag met elkaar mee: mail of bel of app een gebedspunt, een naam of situatie naar ons toe en we noemen dat.

 

 

Afgeronde rechthoek: Kerkdiensten
 

 

 

 

 


Lastig in deze tijd waar we elkaar niet kunnen ontmoeten op alle plaatsen en ook niet in onze zondagdienst.

Ik merk dat dit heel moeilijk is, en kan er maar slecht aan wennen.

Gelukkig hebben we de diensten wel op internet kunnen volgen en ook onze eigen predikant kunnen horen.

 

Een klein beetje gaat er verandering in komen, we gaan we kijken hoe we de draad weer op kunnen pakken, maar dat is nog niet makkelijk.

 

Samen met Tull en Waal en Honswijk zijn we aan het kijken hoe we weer de kerkdiensten kunnen gaan opstarten. Wat kunnen we doen? Want er moet nog veel gebeuren en er gaan veel minder mensen in de kerk als we op 1,5 meter moeten blijven.

 

En ook zingen zal er voorlopig niet inzitten, ook zijn we aan het kijken om op te starten in 1 van de 2 gemeenten, dus om samen een dienst te houden in het begin.

 

Het is voor ons de bedoeling om op 5 juli weer een dienst te organiseren, maar als we er helemaal voor klaar zijn laten we het u zeker weten.

 

En natuurlijk ook hoe we het gaan doen want 1 ding is zeker het zal veilig moeten.

 

Dus heel graag tot in de dienst van 5 juli of via internet want ook dat gaan we vanuit beiden gemeente blijven doen.

 

De actuele situatie zullen we op de website vermelden, dus het goed om die in de gaten te houden

 

Anton van Garderen

 


 

Afgeronde rechthoek: Tull en ‘t Waal  

 

 

 


Van de Kerkvoogdij

 

bijdrage solidariteitskas 2020.

             

Binnenkort zal door ons college aan u een acceptgiro worden verzonden betreffende uw bijdrage ad € 10,- met betrekking tot uw lidmaatschap van de Hervormde Kerk.

Het functioneren en voortbestaan van onze gemeente is voor een groot deel afhankelijk van de opbrengsten van acties zoals kerkbalans en solidariteitskas.

Van harte hopen wij dat u bij het werk in onze gemeente betrokken wilt blijven/zijn en als lid de verantwoording op u neemt ons ook financieel te ondersteunen.

Nu is het immers zo dat als u niet betaalt onze gemeente uit haar middelen de kosten van uw lidmaatschap aan de Hervormde Kerk Nederland is verschuldigd.

Mocht uw bijdrage nog niet zijn overgemaakt dan verzoeken wij u vriendelijk naar onze rekening  NL27 RABO 035.75.53.209 en onder vermelding van “sol.kas 2020” alsnog per ingeschreven gemeentelid € 10,- over te maken.

Graag zeggen wij u bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

 

Actie kerkbalans 2020

 

De actie kerkbalans 2020 is afgerond en wij kunnen u mededelen dat door onze

lidmaten en doopleden (vanaf 21 jr.) een bedrag is toegezegd van ca. € 4.761,15.

Willen we als gemeente met een eigen begraafplaats zelfstandig blijven bestaan,  dan vragen wij u nu al met klem zorgvuldig te overwegen welk bedrag u voor 2021 wilt schenken. Renovatiekosten van het orgel en de  kosten van het schilderen van de gehele pastorie drukten zwaar op de vorige jaarrekeningen. 

Ook staat uitbreiding van de begraafplaats op de agenda hetgeen een forse investering zal zijn.

 

Betaalt u minder of veel minder dan € 50,- , of geen bijdrage of zelfs 1 euro, overweeg dan of u in ieder geval € 65,-kunt betalen, mits uw inkomenssituatie dat toelaat. Immers de gemiddelde bijdrage per huishouden aan de PKN is +/- € 65,-.

 

Toch is de kerkvoogdij een ieder voor zijn toezegging en bijdrage bijzonder erkentelijk en hoopt dat het door u toegezegde bedrag wordt overgemaakt.

 

Gelukkig lagen veel retourenveloppen al klaar om meegenomen te worden.

Derhalve een woord van dank aan Joke Blokhuis, Arjan Verbree, Jaap de Heer en

Trees vd Vlist voor het door “weer en wind”, rondbrengen en ophalen van de enveloppen.

 

Laten we met elkaar afspreken dat we volgend jaar met 15% groeien.

Immers, in stand houding van onze kerk en begraafplaats is een eerste vereiste.

(immers geen bijdrage voor kerkbalans en solidariteitskas betekent geen aanspraken)

 

Met een vriendelijke groet,

Henk Rook

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en 't Goy  

 

 

 

 


Kerkrentmeesters

 

Verjaardagsfonds

Deze onderstaande bericht had in het maart nummer kunnen staan, maar is helaas bij de redactie blijven liggen. Ons gemeende excuus hiervoor. (Johan en Antoinette)

  

Het verjaardag fonds van 2019 is weer binnen en geteld.

 

Via Nel Berlang is er binnen gekomen een bedrag van € 137,00

En van Erna van der Lit een bedrag van € 220,27

En van Hilda Riemens een bedrag van € 91,00

Dus in totaal voor het verjaardag fonds is het € 448,27

 

Heel hartelijk dank voor u bijdrage en natuurlijk de dames bedankt voor hun inzet.  Al deze dingen lijken gewoon maar overal zit vrijwilligers werk in om dit bij elkaar te krijgen.

Dank u wel voor de giften die binnenkomen van het verjaardag fonds.

En nu vraagt u zich af wat doen ze daar mee?

 

Nu dat geld word gebruikt om de kleinere zaken in de kerk of consistorie kamer netjes te houden, en dan moet u denken aan de vloerbedekking of tafels en wat nu weer nodig is en waar we voor aan het sparen zijn, zijn is de gordijnen in de kerk.

Zo wordt het geld van het verjaardag fonds ingezet, dus als u het zakje van het verjaardag fonds vult zorgen wij dat de kerk netjes blijft.

En dit is natuurlijk alleen mogelijk als de dames kaarten blijven schrijven en rond blijven brengen, een hele klus, maar dan is het goed om ook te zien dat het geld goed besteed wordt. En alle vrijwilligers natuurlijk bedankt voor het maken van de kaarten en het wegbrengen en ophalen van de kaarten en zakjes, en u voor de mooie giften.

 

Anton van Garderen 

 

Diaconie

Omdat we zo weinig mogelijk bij elkaar moeten komen zijn we nog niet toe gekomen aan het tellen van de collecten van het eerste kwartaal. Normaal telden we de collecten met 5 personen tegelijk en gelijktijdig met de collecten van de kerkrentmeesters. We gaan wel weer even kijken hoe we dit weer op kunnen pakken, want de besteding waarvoor het bedoeld is blijft helaas daardoor ook liggen.

 

Sinds de kerk gesloten is konden we dus ook niet meer collecteren en hebben we gevraagd om af en toe wat over te maken. In de afgelopen 2 maanden is daarvoor ongeveer € 400,- binnen gekomen. Onze hartelijke dank daarvoor.

Het zal naar verhouding besteed worden aan de diaconie en de doelen waarvoor we gecollecteerd zouden hebben.

 

Johan de Bruijn