Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

Afgeronde rechthoek: Kerk 2030  

 

 

 


2030Kerk2030-update nr 6

Met deze titel wil ik maandelijks iets schrijven over het ‘project van Schalkwijk tot Honswijk, 2019-2024’, waarvoor ik (o.a.) als predikant hier gevraagd ben. In dit project gaat het om verbinding en verbetering van de samenwerking tussen de hervormde gemeente Schalkwijk en 't Goy en de hervormde gemeente Tull en ’t Waal en Honswijk. En breder dan dat, om het samen met anderen zoeken naar manieren om als geloofsgemeenschap present te zijn in de buurt.

 

Sinds eind mei zijn de kerken in het land weer wat meer open.

Voor ons in Schalkwijk-’t Goy en Tull&’t Waal en Honswijk betekent dat dat we elkaar weer ‘voorzichtig’ kunnen ontmoeten als min of meer complete gemeente.

 

Hoe we uit de Corona-crisis zullen komen, is de vraag.

Of we al uit de tunnel zijn of alleen al wat licht zien voordat er nog een tunneltje achter aan komt. Duidelijk is dat er een kerk-zijn is voor-Corona en ééntje na-Corona.

 

De zomertijd is wellicht een mooi moment om daar eens over na te denken en links of rechts, bij familie of in de vakantie-kerk te zien wat anders is geworden.

De QR-code voor de collecte is zo’n verandering: de één is blij ‘geen gedoe meer met collectegeld opsparen’, anderen missen het momentje van letterlijk je bij-drage geven.

 

Andere zaken vragen meer aandacht.

Wie weet is er behoefte gegroeid aan een verstillingsmoment op zondagavond, thee-met-thema, buurten op de brink, lunchen-langs-de-Lek.

Ik weet in ieder geval dat er meer creativiteit is dan ik verzinnen kan.

Maar met elkaar kunnen we het thema van de landelijke kerk oppakken: toekomstgericht kerk zijn. En juist, dat begint gewoon in de buurt, bij onszelf.

 

Gooi gedachten maar in de speciale Kerk2030-collecte-bus, d.w.z. mijn email-adres: m.v.duijn@ziggo.nl

Dan kom ik er in september op terug.

 

ds. Marius van Duijn

 

Afgeronde rechthoek: Langs kanaal en Lek  

 

 

 

 


Ere wie ere toekomt.

We hebben in Schalkwijk naast een leeuw op de toren, nu ook een ridder in de kerkbank; Anton van Garderen kreeg op 26 april een koninklijke onderscheiding en werd Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Een onderscheiding vanwege vrijwilligerswerk en maatschappelijke activiteiten: en daar is Anton goed in, hij heeft vele talenten van onze lieve Heer gekregen en hij geniet ervan om te kijken hoe mensen verder kunnen komen in hun persoonlijke ontwikkeling, is niet te beroerd om nieuwe technieken uit te proberen en is daarbij mensen-mens en ook de kerk mag op zijn aandacht rekenen. Kortom, het vrijwilligersbloed stroomt hem door de aderen. Van harte met deze onderscheiding! Draag het met ere.

 

En passant zie ik zoveel mensen betrokken zijn op anderen. Niet iedereen krijgt een lintje, maar de denkbeeldige boeketten zou ik royaal kunnen uitstrooien van ’t Goy tot Honswijk. Het enthousiasme van de Oranjevereniging, de speciale Facebook-pagina van Tull&’t Waal, de betrokkenheid op de buurt en de nieuwe duo-fiets.

 

Bij die laatste herhaal ik de aanbieding: kent u iemand of bent u iemand die graag met de pastor op de pedalen gaat, aarzel niet om een datum te plannen.

Gaan we daarna een bakkie doen bij de Barista-dominee  J

 

M.a.w., het bruist bij ons in de buurt!

 

Intussen denken we ook aan hen voor wie het een moeilijke tijd is, vanwege ziekte of verlies.

We noemen niet altijd de namen, maar geef gerust namen door voor een gebedsintentie of een bloemetje (kan ook allebei).

 

We leven na Pinksteren: de Geest, die Trooster wordt genoemd, is altijd om ons heen!

 

Met vriendelijke groet, 

Marius van Duijn, VDm

 

 

Afgeronde rechthoek: Interview  

 


certificaat 

Antoinette de Bruijn heeft afgelopen zaterdag 29 mei, de training ‘Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden’ afgerond en haar certificaat behaald. Deze cursus wordt gegeven o.l.v. de Protestantse Kerk Nederland. 

 

I: Antoinette, hoe ben je op het idee van deze cursus gekomen?

 

AdB: Marian en Jan Tuls hadden dit gelezen in de Visie. Zij hadden allebei van: Dit is iets voor Antoinette. En inderdaad ik was gelijk enthousiast. Het voelde gelijk goed.

 

I(in dit geval de dominee): waarom doe je zo’n cursus als er een predikant in de gemeente werkzaam is? 

 

 AdB: Er bleek een grote vraag en behoefte in ons land te zijn. Veel kleine gemeente die geen vaste dominee hebben of juist een grote gemeente waar een dominee ondersteuning nodig heeft, om ook zijn andere werkzaamheden te kunnen doen. Voor onze gemeente speelt op dit moment niet, maar er zijn ook veel randkerkelijke gemeenteleden die ingeschreven staan en een dominee niet nodig vinden. We moeten daarom elkaar niet als concurrenten zien, maar als aanvulling.

  

I op de website van de cursus staat over de cursisten: gemeenteleden die onder verantwoordelijkheid van hun kerkenraad uitvaartdiensten (willen) leiden. Wat is de rol van de kerkenraad voor jou?

 

AdB: Je mag deze cursus niet volgen als de kerkenraad er niet achter staat. In de kerkenraad is hierover goed nagedacht en gesproken. Voor mij ook belangrijk dat ik gedragen word hierin en niet als los zand mijn werk ga doen. Je blijft een gemeenschap.

 

I: wat heb je geleerd? Ook van anderen in de groep?

 

AdB: Wij denken vaak dat een uitvaart door een dominee geleid moet worden, maar het is geen eredienst. Daarom mogen ook leken voorgaan.

Ook zitten wij in een patroon dat het evangelie van Jezus Christus verkondigd moet worden. Maar bij een begrafenisdienst staat het leven van de overledenen voorop. Het gaat om die persoon. Hoe beleefde hij het geloof. Het gaat dus niet om wat ik geloof en dat vertel.

Ook heb ik geleerd dat als de overledene randkerkelijk is, het geloof toch aanwezig kan zijn. Misschien op een andere manier dan ik het beleef. Maar wees voorzichtig in je oordeel.

Welke bewoordingen en taal geven ze aan God. Zeg niet 'Vader' als ze dat niet gebruiken bv.

Uiteindelijk kan je het evangelie toch overbrengen in verschillende bewoordingen. Liefde kennen we allemaal.

 

 I: In het afgelopen jaar van Corona-crisis zijn afscheidsdiensten vaak op een andere manier ingevuld: in kleine kring, soms met ZOOM-uitzending erbij. De betrokkenheid van de kerk verandert. Welke dingen kunnen we als gemeente (anders) doen in dagen van rouw?

  

AdB: Het is vreselijk om je geliefde te verliezen in coronatijd. Juist in rouw is aanraking en nabijheid belangrijk. Ik zie het condoleren nog voor me, met tafels ertussen. Geen hand of knuffel en met mondkapje op. Zo afstandelijk. En dan kiezen wie je mag uitnodigen in de dienst. 

Heel triest om zo afscheid te nemen. Dat bevordert de rouwverwerking niet. 

Ik hoop dat er meer ruimte gaat komen. Wat belangrijk is om er te zijn. Te luisteren, kom niet met eigen verhalen. Laat weten dat je meeleeft, door bezoek, een kaart, een belletje. Dit ook na een jaar. Rouwen gaat niet over na een jaar. Heb daar oog voor.

 

Bij mijn eindopdracht moesten we een symbool bedenken wat bij de overleden persoon past. En dat ook verwerken in mijn overdenking.

 

Ook rituelen bv. ‘n Paaskaars die brand. Vanuit de Paaskaars kaarsen aansteken met mooi bewoordingen erbij. Dat kennen we niet zo in onze gemeente, maar het help wel bij de rouwverwerking. Het is tastbaar en zichtbaar.

 

Interview

Een kerkblad is van gemeenteleden voor gemeenteleden. De komende tijd willen we links en rechts mensen vragen aan elkaar laten stellen. Heef u een idee dat u wilt delen of wil jij met iemand in gesprek, laat het weten.

Bovenstaand interview was niet ‘live’, maar via gestelde vragen op papier. Het mooist is natuurlijk een wat meer interactief interview.

 

 


Afgeronde rechthoek: Gezamenlijk  

 


https://christelijknoodhulpcluster.nl/wp-content/uploads/2021/05/Collectedia-scaled-1.jpgCollecten

 

 

Diaconie collecten van deze maand

 

 

6 juni Christelijk Noodhulp Cluster:  Dit is een samenwerking tussen een aantal christelijke hulp organisaties.

De Corona lijdt tot voedseltekorten en armoede. Ook zijn er vaak onvoldoende beschermingsmiddelen om de Corona tegen te gaan. Bij ons is dat goed geregeld, maar wereldwijd zijn daar onvoldoende middelen voor. Zij willen zich vooral inzetten voor de preventie, toegang tot medische zorg, schoondrinkwater en hulpgoederen.

Vergelijkbaar dus met de Aktie giro 555.

 

13 juni  St Gave: Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland

 

20 juni  HGJB:   De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. Zij doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

 

27 Bartiméus:  Zij willen er voor zorgen dat alle mensen die slechtziend of blind zijn in Nederland het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is hun missie. Ze zijn er voor alle mensen met een visuele beperking, van alle leeftijden en in alle levensfases. En iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet.
 

Bartiméus is een organisatie die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met de christelijke levenswaarden. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus (Nieuwe Testament). Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn / haar medemens centraal. Ieder mens is uniek en mag er zijn met zijn / haar persoonlijke eigenschappen. Vanuit deze visie LegerdesHeils Tholen (@LdHTholen) | Twittermaken zij zich in het bijzonder sterk voor mensen die niet vanzelfsprekend hun plaats in de maatschappij in kunnen nemen.

 

11 juli  Leger des Heils: Hun opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

 

18 juli Global Rize:  GlobalRize verkondigt het Evangelie via internet. Maandelijks worden tientallen miljoenen mensen, uit alle landen ter wereld, bereikt. GlobalRize werkt massaal via social media, verdiepend via websites en persoonlijk via e-cursussen.

Zij zien een wereld voor zich waarin iedereen via het internet:

Stichting GlobalRize Nederland Logo    De kans krijgt het Evangelie te gaan begrijpen

    In zijn eigen taal over Christus hoort op een manier die aansluit bij zijn cultuur

    Bijbelse antwoorden vindt op zijn levensvragen

    Binnen een paar klikken contact kan krijgen met een christen die meer over God wil vertellen

    Gemakkelijk de weg van scherm naar kerk vindt

    Alle christenen hun geloof delen op een manier die bij hen past.

 


 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 


 

Vanuit de kerkenraad

We zijn dankbaar dat we na zo’n lange tijd met Pinksteren weer bij elkaar mochten komen in de kerk.  Ondanks dat we nog niet mochten zingen konden we elkaar wel spreken en vragen hoe het met Iedereen gaat.

In de afgelopen maand heeft de kerkenraad online vergaderd en zijn de onderstaande  zaken besproken.

 

Er is afgesproken  dat we  vanaf Pinksteren in beide gemeenten de kerkdiensten weer gaan houden tot de zomerperiode. In de zomervakantie zullen de diensten net als vorig jaar gezamenlijk om en om in één van de kerken worden gehouden.

Zowel het ontruimingsplan, als de AVG zijn nu gereed om In de volgende vergadering goedgekeurd te worden.

 

Door de coronabeperkingen heeft de kerkenraad ook dit jaar moeten besluiten om de Brinkmarkt niet door te laten gaan.

 

We merken dat de samenwerking met Tull en t Waal en Honswijk mede door  corona intensiever is geworden. De preekvoorzieners van beide gemeenten spreken elkaar vaak over het preekrooster en de voorgangers. Ook de diakenen en de kerkrentmeesters hebben regelmatig overleg met elkaar.

Begin juni staat er een volgende gezamenlijke vergadering gepland.

 

Ambtdragers

Ook dit jaar is er een ambtsdrager aftredend en dat betreft de heer Johan de Bruijn. Johan is herkiesbaar en heeft aangegeven dat hij bereid is het ambt van  diaken met 4 jaar voort te zetten. Omdat wij verplicht zijn de gemeente In de gelegenheid te stellen om (tegen)kandidaten in te dienen verzoeken wij u eventuele namen voor de functie van diaken in te dienen bij de scriba. Deze namen kunt u indienen tot en met 19 juni schriftelijk of per mail aan scriba@hervormdschalkwijk.nl.

 

Website

Onze vernieuwde website staat al weer even online. En we proberen hem zo actueel mogelijk te houden. Dus als er iets belangrijks gebeurd is om wijzigingen zijn kunt u het heir vinden. Momenteel met de corona handig, maar ook de liturgieën van de laatste diensten of wijzigingen in de agenda en het preekrooster.

 

Tekstvak: Scan de QR-code om € 15,00 te betalen voor kerkblad contributie 2021. Gebruik de Camera App op je telefoon. Diaconie

Kerkblad. Bij uw kerkblad zit ook weer een briefje toegevoegd als herinnering voor de contributie van ons kerkblad. Deze bedraagt € 15,- per jaar en hiervoor krijgt u hem 11x per jaar thuisbezorgd.

U kunt dit overmaken op NL83 RABO 0357550358 Tnv diaconie, Schalkwijk. Of omdat we er ook met de collecten mee gaan beginnen kunt u ook gebruik maken van deze QR code.

 

QR codes

Deze zie je steeds vaker verschijnen. Ze kunnen verwijzen naar een website waar je meer informatie kunt vinden, maar ze zijn ook bruikbaar als betaalopdracht. Ondermeer als je een online bestelling doet en moet betalen. Maar ook bij andere betaal verzoeken zie je ze steeds vaker verschijnen.

Het werkt simpel. Je kunt hem scannen met de QR scanner van je smartphone en dan kom je automatisch in een betaalopdracht terecht. Alle gegevens zijn dan al ingevuld. Dus even controleren of het klopt en je kan op een eenvoudige manier betalen.

 

Deze willen we ook gaan inzetten voor de diaconie collecten. Niet als vervanging van collectebonnen, contact geld of overmaking. Maar alleen als aanvulling. Het gebruik staat geheel vrij.  U heeft nu dus de keuze uit * contant geld, * collecte bonnen, * bank overschrijving  of * qr code.

 

in alle gevallen beslist u zelf hoeveel u geeft en waar het geld naar toe gaat.

De code zullen we vanaf zondag 6 juni bij de collecte schaal leggen en we zullen hem afdrukken in de liturgie voor diegenen die online luisteren.

Bij gebruik staat er geen bedrag ingevuld. Die keuze blijft uiteraard geheel vrij.

 

Collecten 1e kwartaal 2021

We hebben in het 1e kwartaal geen fysieke diensten kunnen houden, en dus ook geen directe kerkcollecten. Gelukkig is er wel ruim gedoneerd via de bankrekening. Daarvoor onze hartelijke dank.

Soms staat er in de omschrijving specifiek voor welke collecte(n) deze bestemd is. Maar er zijn er ook die eenmaal per maand of af te toe een gift doen. In dat geval verdeel ik deze dan over de collecten van die maand en gaat er ook een evenredig deel naar het zendingsbusje.

De opbrengsten voor de 1e drie maanden was daarmee als volgt:

 

Zendingsbusje

127.55

Diaconie 3 jan

51.15

Open Doors 10-1

57.90

Hoop voor Albanie 17-1

41.65

Diaconie 24-1

51.15

Lepra Zending 31-1

41.65

Woord en Daad 7-2

31.40

Diaconie  14-2

58.90

IZB  21-2

31.40

Diaconie 28-2

58.90

GZB voorjaarszending 7-3

58.40

Hospice 14-3

58.40

Diaconie  21-3

53.40

Open Doors 28-3

53.40

Gift algemeen

25.00

totaal

797.75

 

 

Het concept van de jaarrekening ligt nu ook klaar. Deze moet nog door de kerkenraad goed gekeurd worden.

 

Kerkrentmeesters

Afgelopen woensdag 19 mei hebben we een kerkenraadsvergadering gehad en zijn alle zaken die spelen weer meegenomen. We zijn druk bezig om alles weer klaar te hebben om met Pinksteren weer samen in de kerk de dienst te houden.  Gelukkig dat we het mogen en kunnen en het is goed om elkaar daar weer te ontmoeten en we mogen dankbaar zijn dat het weer mogelijk is. Ik ben blij dat het weer kan.  Er wordt ook gekeken naar nieuwe gordijnen in de kerk, en dat wordt hoog tijd. De rollers zijn van kunstof en nu op.

Ook is er dit jaar weer een controle geweest van de Monumenten Wacht en alle zaken waren  in orde een paar kleine dingen na. Die meteen zijn verholpen. Op 4 mei zult u de vlag wel gemist hebben op onze toren maar door de harde wind die waaide is het gevaarlijk omdat de vlag tussen de wijzers van het uurwerk zou kunnen komen.

We krijgen op 4 mei altijd complimenten  dat onze begraafplaats er zo netjes bij ligt, dus dank aan de vrijwilligers. Ook zijn alle meterstanden weer opgenomen en verrekend , dat was dit jaar niet veel en er komt dus geld terug. Dat is mooi maar ik hoop dat dit niet meer gebeurt want dat betekend dan dat we weinig in de kerk hebben kunnen zijn.

Als kerkvoogdij zijn we ook bezig met het ontruimingsplan voor als er mogelijk een calamiteit voordoet in de kerk. Dit is 1 van de verplichte dingen die geregeld moet zijn. Het stuk voor de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming ) is klaar en is in de consistorie voor als u het in wil zien. Ook dit is een verplicht document .

Een aantal mensen geeft trouw aan de collecte, onze dank hier voor, maar ook een aantal niet meer. Als het mogelijk is kunt u de collecte overmaken op ons bankrekeningnummer, dit kunt u vinden in de omslag van het kerkblad, heel hartelijk dank hiervoor.

 

De Kerkrentmeesters