Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 


20180611_140514'Voor u' uitje

Maandag 11 juni zijn wij met 7 personen uit geweest naar de molen 'de Windotter' in IJsselstein. Daar hebben we van de eigenaar een rondleiding gekregen. Ook bleef een groep achter, maar zij konden via een DVD ook zien wat wij zagen en hoorden. Daarna was er heerlijk koffie/thee en eigen gemaakte plaatkoek, door Trees gemaakt, van meel van de molen.

Ook in het winkeltje werd goed ingeslagen. Het was een gezellige afsluiting van seizoen, maar.........

 

Afscheid 'Voor u'

Helaas gaat het ook stoppen. Bij de laatste vergadering hebben wij, Trees, Hilda en Antoinette, aangegeven te willen stoppen. Ieder met zijn eigen redenen. Dit hebben we uitgesproken in de groep. Ieder kon het goed begrijpen. We kijken terug op mooie jaren en over en weer hebben wij elkaar bedankt.

 

Wij weten dat er in Schalkwijk en 't Goy en Tull en 't Waal veel voor ouderen georganiseerd is en nog gaat worden. Hiermee weten we dat ouderen niet eenzaam hoeven te zijn. Wij willen dit ook  in de gaten houden en evt. nog eens samen bij elkaar uitnodigen voor koffie en bijpraten.

De kerkraden zijn op de hoogte gebracht.

 

Wij willen iedereen nog bedanken die 'voor u' bezocht hebben en bedanken voor de gezelligheid en vertrouwen onder elkaar.

Namens Hilda, Trees en Antoinette


 

 


 

 

 

 

Van de Kerkvoogdij

 

Bijdrage solidariteitskas 2018.

Binnenkort zal door ons college aan u een acceptgiro worden verzonden betreffende uw bijdrage ad € 10,- met betrekking tot uw lidmaatschap van de Hervormde Kerk.

Het functioneren en voortbestaan van onze gemeente is voor een groot deel afhankelijk van de opbrengsten van acties zoals kerkbalans en solidariteitskas.

Van harte hopen wij dat u bij het werk in onze gemeente betrokken wilt blijven/zijn en als lid de verantwoording op u neemt ons ook financieel te ondersteunen..

 

Nu is het immers zo dat als u niet betaalt onze gemeente uit haar middelen de kosten van uw lidmaatschap aan de Hervormde Kerk Nederland is verschuldigd.

Mocht uw bijdrage nog niet zijn overgemaakt dan verzoeken wij u vriendelijk naar onze rekening  NL27 RABO 035.75.53.209 en onder vermelding van “sol.kas 2018” alsnog per ingeschreven gemeentelid € 10,- over te maken.

Graag zeggen wij u bij voorbaat heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

 

Mededeling kerkvoogdij:

 

Egbert Schep heeft helaas te kennen gegeven met zijn werkzaamheden voor de kerkvoogdij te stoppen. We konden niet meer precies achterhalen hoelang Egbert in de Kerkvoogdij heeft gezeten, maar het moeten minstens 20 jaren zijn gewezen. Hoewel we het jammer vinden dat Egbert de kerkvoogdij verlaat, hebben we hier alle begrip voor. Wij danken hierbij Egbert hartelijk voor zijn bewezen diensten in al die jaren!

 
Over de nieuwbouw valt nog niet meer te melden dan dat we hierover nog steeds in onderhandeling zijn met diverse partijen. Zodra hierin beweging is zullen we dit weer melden. Ad Knaap heeft te kennen gegeven om met zijn werk t.b.v. de nieuwbouw te stoppen. Ook Ad danken wij hartelijk voor zijn jarenlange inzet hiervoor.

 

Hartelijke groet

Kerkvoogdij Tull en ´t Waal

 

Iederkerk

 

Zondag 1 juli was er een speciale dienst ‘’Iederkerk’’ die in het teken stond van verbondenheid van jongeren en ouderen. Er waren veel jonge gezinnen en tieners die morgen en er werd op een creatieve manier invulling gegeven aan het Bijbelgedeelte dat werd gelezen en uitgelegd. .

Het was een prachtige zonnige dag zodat er na de dienst, die werd geleid door ds. S. de Vries uit Schalkwijk, buiten gelegenheid was om allerlei heerlijke gerechten te eten en te drinken.

 

 

 

 

 

 

 

Brinkmarkt 2018

 

Zaterdag 23 juni was het eigenlijk prima Brinkmarktweer.

Er was soms best wat publiek, maar het kon  eigenlijk ook wel wat meer….

 

Aan goederen geen gebrek

en gelukkig smaakten de wafels weer te gek! 

 

De burgemeester ook weer paraat

en ach, we zijn tevreden met het resultaat.

 

Al is dat natuurlijk niet echt het doel,

de kleine € 5.000,- opbrengst geeft een goed gevoel. 

 

We kunnen dus weer aan ‘goede doelen’ uitdelen,

met dank aan de vrijwilligers, het waren er weer velen!

 

Wie weet volgend jaar dus weer?

Voor onze Trees uit Tull smaakte het vast naar meer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommige jonge Brinkmarktmedewerkers interesseerde het geen lor,

 

zij drukten stilletjes hun snor…..

 

 


 

Afbeeldingsresultaat voor BarbecueUitnodiging van de evangelisatie commissie:

Op zaterdag 23 juni jl was de jaarlijkse Brinkmarkt. Het was weer een prachtige dag met een mooie opbrengst voor de goede doelen.

De vele vrijwilligers die op deze dag of tijdens de voorbereiding van de Brinkmarkt hebben meegeholpen, hebben bij hun lunchpakketje een uitnodiging gehad voor de jaarlijkse BBQ, want een bedankje in de vorm van een gezellige BBQ is wel op z’n plaats.

Ook gemeenteleden die niet op deze dag aanwezig konden zijn, zijn natuurlijk van harte welkom op de BBQ.

 

Deze BBQ zal gehouden worden op zaterdag 25 augustus om 17.00 uur op de Brink. Wij beginnen dan met een drankje en rond 18.00 uur zullen de bbq’s worden opgestookt.

Wij hopen op een grote opkomst.

 

U kunt uzelf opgeven bij George van Doorn of Henny de Gier.

 

Wij wensen u een goede en veilige vakantie en hopen u te zien op 25 augustus, tot dan!

Namens de evangelisatie commissie

George van Doorn          06-12422306      georgevandoorn@ziggo.nl

Henny de Gier                  06-12044288      henny.degier@gmail.com

 

Diaconie

Bijgaand het overzicht van de collecten in het 1e en 2 e kwartaal.

We waren aan de late kant met het tellen van het 1e kwartaal, dus kon deze niet eerder gepubliceerd worden. Iedereen wordt heel hartelijk bedankt voor zijn bijdragen, die wij dus een goede bestemming kunnen geven.

 

Tellen doen we telkens gezamenlijk met de kerkvoogdij. We zijn dan minimaal met 4 man, zodat er goed geteld kan worden, en we ook elkaar goed kunnen controleren. Het resultaat wordt digitaal opgeslagen en door meerdere personen ondertekend.

 

Namens de diaconie, Johan de Bruijn

 

Collecten 1e kwartaal 2018

Zendingsbusje GZB

59,95

Open Doors

45,10

Leger des Heils

30,60

Lepra zending

37,20

Voedselbank

38,50

Avondmaal de Herberg (4 febr en 30 mrt)

81,50

IZB

40,30

De Hoop

33,60

GZB

43,45

Woord en daad

47,75

Hospice

52,70

Diaconie

102,95

Totaal

703,60

 

 

Collecten 2e kwartaal 2018

Zendingsbusje GZB

119.35

IZB

85,05

HGJB

40.80

St Timon

40,95

Bartimeus

14,15

Jeugd eigen kerk

25,20

Pinkster coll. GZB

145,20

Open Doors

46,55

Mercy Shops

 

40,05

St Gave

37,90

Diaconie

235,90

Totaal

804,10

 

Kerkrentmeesters

 

Bijgaand de opbrengsten van de collecten tbv de kerkrentmeesters van het 1e en 2e kwartaal.

Wij danken u hartelijk voor alle giften.

 

Namens de Kerkrentmeesters, Anton van Garderen

 

Collecten 1e kwartaal 2018

Kerkvoogdij

557,15

Restauratiefonds

272,80

Biddag voor gewas en arbeid

228,30

Totaal

1058,25

 

Collecten 2e kwartaal 2018

Kerkvoogdij

615,35

Restauratiefonds

387,20

Begraafplaats (20 mei)

100,30

Totaal

1102,85