Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

Afgeronde rechthoek: Kerk 2030  

 

 

 

 


2030Kerk2030-update nr 7

 

 

met deze titel wil ik maandelijks iets schrijven over het ‘project van Schalkwijk tot Honswijk, 2019-2024’, waarvoor ik (o.a.) als predikant hier gevraagd ben. In dit project gaat het om verbinding en verbetering van de samenwerking tussen de hervormde gemeente Schalkwijk en 't Goy en de hervormde gemeente Tull en ’t Waal en Honswijk. En breder dan dat, om het samen met anderen zoeken naar manieren om als geloofsgemeenschap present te zijn in de buurt.

 

Deze keer geen overweging; het is zomer, tijd om gedachten te laten rijpen.

 

 

 

 

 

Collecten

 

 

Diaconie collecten van deze maand

 

18 juli  Global Rize, GlobalRize verkondigt het Evangelie via internet. Maandelijks worden tientallen miljoenen mensen, uit alle landen ter wereld, bereikt. GlobalRize werkt massaal via social media, verdiepend via websites en persoonlijk via e-cursussen.

 

25 juli  Voedselbank, Houten,  Ook in Houten zijn er mensen die door allerlei omstandigheden zo ver onder het bestaansminimum terechtkomen dat er (tijdelijk) niet voldoende geld is voor voedsel. Deze huishoudens ondersteunen wij in de vorm van wekelijkse voedselpakketten.

Al het voedsel in de pakketten is aan ons gedoneerd, en voor een groot deel ervan geldt dat het anders zou zijn weggegooid. Kortom, de voedselbank combineert het bestrijden van armoede met het tegengaan van voedselverspilling.

 

8 aug, De Herberg  Voor wie?  Iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning in relaties.

Wat bieden wij?  Een gastvrij huis in een prachtige omgeving, een geopende bijbel, professionele begeleiding, liefdevolle aandacht. We hebben verschillende mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem …

 

15 aug  GZB zomercollecte  Steun voor kerken in Indonesie

 

22 aug,  Bartiméus,  Wij zijn Bartiméus. Wij zijn er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Met 1.800 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers stellen wij alles in het werk om mogelijk te maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is ambitieus. Maar voor minder doen we het niet.

 

5 sept, Mercy Ships,  Medische zorg voor ieder mens Wij maken chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten, op en rond de grootste ziekenhuisschepen ter wereld. Dankzij de inzet van honderden professionele vrijwilligers én de betrokkenheid van vele anderen, zoals u en jij!

 

Trossel

Vanaf vrijdag 11 juni kan er weer wekelijks  koffie worden gedronken bij De Trossel. Afwisselend op donderdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in de Wiese.

De eerste twee ochtenden waren zonder activiteit omdat er genoeg was om bij te praten was. Voor veel van de aanwezigen was het zeker een half jaar geleden dat men elkaar gezien en/of gesproken had.

De volgende ochtenden zijn er gepland

 

Donderdag 15 juli 2021 Kersen eten in de Wiese

Vrijdag 23 juli 2021 Koffieochtend à la Tour

Donderdag 29 juli 2021 Over het Levenstestament

Vrijdag 6 augustus

Donderdag 12 augustus

Vrijdag 20 augustus

Donderdag 26 augustus

Vrijdag 3 september

 

De duo fiets kon er komen dank zij diverse sponsoringen en mede werking van verschillende organisaties en personen.

 

De 1e maand zorgde het slechte weer dat ervoor dat de duofiets maar weinig uit de stalling kwam. Inmiddels hebben we een aantal mooie weken gehad en dat was ook te merken aan het aantal reserveringen van de fiets. In de maand mei werd de fiets 7 keer gereserveerd, in de maand juni was dat 17 keer, meer dan twee keer zoveel. En ook in die maand zijn enkele reserveringen geannuleerd vanwege dreigende onweersbuien of vallende regen. De zomer is nog niet ten einde, dus er is alle gelegenheid om er met de duofiets op uit te trekken. Reserveren doe je via de website van De Trossel. Je geeft dan aan welke dagen welk dagdeel je de fiets wilt reserveren.
Maandelijkse koffieochtend in Tull en ‘t Waal

koffie_arm

Hoera, we gaan weer starten met onze koffieochtend, vanaf DINSDAG 7 september, u leest het goed, we hebben de ochtend naar de dinsdag verschoven, dit paste het beste in de werkroosters van de koffiedames.

Van 10:00 tot 12:00 bent u van harte welkom in scc " het Gebouw " Kerkeboogerd 1 Tull en t'Waal.

We hanteren de dan geldende corona regels en hopen u in goede gezondheid te ontmoeten.

 

Iedereen een hele fijne zomer,

Vriendelijke groeten van Wilma, Natascha, Thea en Trees.

 

 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 

 


Vanuit de kerkenraad

Evenals vorig jaar willen wij tijdens de zomervakantie de kerkdiensten gezamenlijk houden, afwisselend in Schalkwijk en Tull en ’t Waal.  Omdat de 1½ meter regel nog steeds van kracht is  verzoeken wij iedereen om voor de donderdagavond te reserveren.

 

Door de versoepelingen wil de kerkenraad ook het koffiedrinken na de dienst weer oppakken. Bij mooi weer gaan we dit buiten organiseren.

 

In de afgelopen jaren is de voorzang gekozen door de dienstdoende organist uit de bundel “op toonhoogte”. We zijn als gemeente daardoor goed bekend geworden met de liederen uit deze bundel. Na de zomerdiensten zal de voorzang uitgezocht worden door de dominee die voorgaat.

 

Na de zomervakantie wordt er een besluit genomen over het herdenken van de overledenen gemeenteleden in het afgelopen jaar. Blijft deze herdenking  op oudejaarsavond of verplaatsen wij de herdenking naar  de laatste kerkelijke zondag van het jaar.

 

Tenslotte nog een vermelding over de website. Dit  wordt een gezamenlijke website van beide gemeenten. Mocht u/jij  een stukje hebben wat u/jij  in het kerkblad en/of op de website geplaatst wilt hebben, dan kan dit worden gemaild naar Johan de Bruijn of kerkblad@hervormdschalkwijk.nl

 

Verkiezing ambtsdragers

Voor de vacature van diaken voor Johan de Bruijn hebben wij verzocht om namen in te dienen. Wij hebben geen aanbevelingen ontvangen. Broeder de Bruijn had al aangegeven dat hij herkiesbaar is voor een nieuwe termijn. De herbevestiging zal na de zomervakantie, op 10 oktober, plaatsvinden.

 

Kerkrentmeesters

Gelukkig kunnen we weer een normale dienst houden in de kerk maar moeten we nog ingetogen zingen, en is er ook de mogelijkheid om thuis mee te luisteren.

 

Rond om de kerk is er op dit moment weinig nieuws te vertellen , alles is netjes schoon en opgeruimd, zowel binnen in de kerk als er rond om heen, ook de begraafplaats ziet er netjes uit.

 

Wel zijn we bezig om te kijken naar nieuwe gordijnen in de kerk, de oude rails en wieltjes zijn op en de gordijnen zelf zijn ook wel aan vervanging toe.

 

Vaak krijgen we complimenten dat het een mooie schone en opgeruimde begraafplaats is, dus dat willen we doorgeven aan de vrijwilligers.

 

De pastorie heeft ook de aandacht nodig en daar zijn we bezig geweest samen met KKG en de monumenten wacht om te kijken naar het onderhoud en wat er voor zaken moeten worden aangepast.

 

Het schilderwerk aan de achterkant, dat is de zonkant, is weer bijgewerkt en de stroom capaciteit wat er binnen kwam was aan de lage kant. Die is nu opgehoogd. De goot bij de garage, daar komt een nieuwe voor, want de oude is op een paar plaatsen lek. Bij het stucwerk aan de kerk kant zijn er stukken uit en er zitten nog al wat scheuren in. Daar zijn we vol op mee bezig om te kijken wat er aan gedaan moet worden.

De pastorie is volgens de mensen van KKA en de Monumenten.

 

De collecten moeten we ook even onder de aandacht brengen, een aantal mensen maken trouw over maar er zijn er ook die dit soms vergeten. Willen we de kerk in stand houden dan moeten we hierbij de nogmaals een oproep doen om dit niet te vergeten.

De kerkbalans loopt goed en veel mensen maken maandelijks over en dit loopt op schema.

 

Het concept jaarrekening van 2020 is klaar en is al gezien  door de kerkraad en van commentaar voorzien en is goedgekeurd in de laatste kerkenraads-vergadering, is weer terug naar KKA om de laatste puntjes op de i te zetten, in het volgende kerkblad zullen we aangeven wanneer het ter inzage komt.

Hieronder vind u alvast een beknopt overzicht.

 

 

 

 begroting

rekening

rekening

Baten

2020

2020

2019

Opbrengsten uit bezittingen

 €  24.900

 €  22.397

 €   27.183

Bijdragen gemeenteleden

 €  24.200

 €  30.737

 €  25.270

Subsidies en overige bijdragen van derden

           

  

€   3.3995

Totaal baten

 €   50.600

 € 53.132

 € 58.048

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

 €  35.700

 € 33.852

 €  26.456

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

 €     730

 € 564

 € 532

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €   2.300

 € 2.537

 €  2441

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

 €  9.100

 €  9.662

 €  44.821

Salarissen (koster, organist e.d.)

 €  700

 € 440

 €   760

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 € 3.600

 € 4.968

 €  3611

Lasten overige eigendommen en inventarissen

 €  1.300

 €   5.865

 €  3.087

Totaal lasten

 € 54.030

 €   57.888

 €  38.810

 

 

 

 

Resultaat (baten – lasten)

 €  – 1.600

 € -4.756

 €  -23.651

 

We hopen u weer te ontmoeten op de zondagen in onze mooie kerk op de Brink.

Met vriendelijke groet, de kerkrentmeesters.

 

Diaconie

Net als bij de kerkrentmeesters is ook onze jaarrekening klaar en goedgekeurd in de vergadering van 8 juli. Deze wordt nu dus ook door de KKA verder afgehandeld.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

 

 

 Baten en Lasten

 begroting

rekening

rekening

 

2020

2020

2019

baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

 €  10.650

€ 12.272

 € 11.353

Bijdragen gemeenteleden

 €   5.950

 € 5.086

 € 9.557

Totaal baten

 € 16.600

 € 17.365

 € 20.910

 

 

 

 

lasten

 

 

 

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)

 €  8.100

 €  4.724

 € 8.144

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 €  600

 € 551

 €  726

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen

 €  6.400

 €  6.266

 €  6.091

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

 € 2.490

 € 3.548

 €  2.802

Totaal lasten

 €  17.760

 €  15.097

 €  17.497

 

 

 

 

Resultaat (baten – lasten)

 €  -1.160

 €  2.268

 € 2.963