Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten

 

 

 


Interkerkelijke geloofsgroep

Verleden jaar zijn wij gestart met interkerkelijke geloofsgroep wat goed verlopen is. Even opfrissen waar het over gaat. Na de Alpha cursus was er behoefte om toch verder te gaan om te groeien in geloof. Samen met Katholieke en Hervormde broeders en zusters zijn we gestart met deze interkerkelijke geloofsgroep. Afgelopen seizoen (2017/2018)  hebben we kennis gemaakt met God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest. We starten om 19.00u met een gezamenlijke maaltijd bij iemand thuis. Om 20.00u tot 21.30u is er een gesprek rond het Bijbelse thema.

 

Iedere 2e woensdag komen we op een adres bij iemand thuis. Janco van Dijk en Antoinette de Bruijn hebben afwisselend de leiding. Wij gebruiken twee boekjes ‘Leven door de Geest’ (uitgave van Evangelisch Werkverband) en '25 tinten Bijbelstudie'.

 

De datum en thema zijn:

12 september 2018        Worstelen met het Woord

10 oktober                         De Geest in ons

14 november                    Pyramide van Maslew

12 december                    De Geest geeft richting

9 januari  2019                  Hoe verkoop ik God

13 februari                         De Geest vormt onze karakter

13 maart                             Brief schrijven aan niet gelovige

10 april                                 Luisteren naar de Geest

8 mei                                    Ideale kerk

 

U kunt zich aanmelden bij:

Antoinette de Bruijn (awcdebruijn@ziggo.nl) 06 31543062

of Janco van Dijk (jancovd@gmail.com) 06 52 692558

 

Geloofsgesprekskring.

Ds. Sytze de Vries uit Schalkwijk zal de geloofsgesprekskring voor het nieuwe seizoen weer leiden op de volgende avonden:

In principe de 3e dinsdag van de maand, 18 september, 16 oktober, 27 november (is de 4e di), 18 december, 15 januari, 19 februari, 19 maart, 9 april (is de 2e), 14 mei (ook de 2e di).

 

U en jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd om de interessante avonden bij te wonen!

 

Catechese

De tieners zullen ook op dezelfde avonden bij elkaar komen. Dat eventueel voorafgaande (19:00 - 19:45) aan de gesprekskring.

Ze hebben als het goed is al wat e-mail verkeer gehad met Sytze de Vries over de inhoud van de in te vullen avonden.

 

Tieners: allemaal van harte welkom!


 

 

Schalkwijk en 't Goy 

 
 

 

 

In deze vakantietijd zijn we toch wel bezig met een aantal zaken die spelen in de kerkvoogdij.

Dit is de uitbreiding van de begraafplaats die we voor elkaar proberen te krijgen, dat is nog wel een klus omdat hier vergunningen moeten worden aangevraagd bij de gemeente Houten.

Ook is het de bedoeling om meteen grondverbetering toe te passen.

Zoals jullie ook allemaal wel hebben kunnen zien heeft de grasmat op de Brink het heel erg moeilijk met dit droge weer, maar ook dit zal wel weer goed komen.

We hebben ook een beetje de pech dat eerst de rommelmarkt en daarna de Tour de Schalkwijk  veel drukte heeft gegeven voor de grasmat.

Ook hebben we nog contact  met de gemeente omdat er afspraken gemaakt zijn over de aanlegsteiger en alles wat er om heen moest gebeuren, en dat er om heen gebeuren is nog al lastig om iedereen hier aan te houden.

Dan is de grootste klus het orgel in de kerk, er zijn offertes gemaakt om te kijken naar de restauratie van het orgel en er is al overleg geweest met de organisten   om te kijken wat er wel en niet moet gaan gebeuren.

Al met al een grote klus die we op kort termijn gaan aanvangen en hopen dat het orgel weer jaren mee kan, de specialisten die er naar gekeken hebben zien best wel zaken die aangepakt moeten worden en samen met de organisten gaan we kijken wat en hoe.

En ook is het aan de kerkenraad of we deze grote uitgave in 1 keer doen of dat we dit is stappen gaan doen.

 

Dit was ongeveer de zaken die spelen in de kerkvoogdij en hopen dat u weer wat op de hoogte bent.

 

Met vriendelijke groeten,

 

De kerkrentmeesters 

 

 

 .