Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

Afgeronde rechthoek: Kerk 2030

 

 

 

 

Kerk2030-update nr 8

met deze titel wil ik maandelijks iets schrijven over het ‘project van Schalkwijk tot Honswijk, 2019-2024’, waarvoor ik (o.a.) als predikant hier gevraagd ben. In dit project gaat het om verbinding en verbetering van de samenwerking tussen de hervormde gemeente Schalkwijk en 't Goy en de hervormde gemeente Tull en ’t Waal en Honswijk. En breder dan dat, om het samen met anderen zoeken naar manieren om als geloofsgemeenschap present te zijn in de buurt.

 

Na een zomer vol hartelijke vakantiekaarten, besloot een college toch een eerlijk bedankje in de kerkbode te zetten: ik hou niet van kerkgebouwen. 

 

Van Ameland tot Zierikzee, Zimbabwe tot Alaska, waren de kiekjes binnengekomen. Hier een sacristie, daar een Stavkirche of altaarstuk.

Het was niet aan hem besteed; hij zag liever iets van het landschap.

 

Gebouwen, we genieten ervan: we hebben er een paar mooie van op ons eiland, zelfs een heuse kathedraal.

En ik denk ook dat we met een beetje burenhulp deze spirituele plekken open kunnen houden.

 

Maar als het gaat over gemeente-zijn, dan heb ik liever een open veld voor me: waar gezaaid wordt, waar het wellicht anders op komt dan we gewend waren, een karige of juist heel rijke opbrengst.

Gelijkenis van de zaaier en het koninkrijk der hemelen - PICRYL Public Domain SearchJezus stuurde zijn leerlingen op pad, niet om kerken van steen te bouwen, maar om bikkels van mensen te roepen om als geestelijke stenen een nieuwe tempel voor God te vormen. Overal waar mensen daar gehoor aan geven, ontstaat iets. Dat was vroeger zo, dat is ook zo vandaag en morgen.

Voor het komend jaar willen we het jaarmotto van de Protestantse Kerk Nederland daarom hoog in het vaandel hebben: van U is de toekomst. Die zien we vanzelf als we vandaag met het oog op morgen leven. Laten we samen vol verwachting kijken!

 

Afgeronde rechthoek: Langs kanaal en Lek  

 

 

 

 


Er mag gelukkig weer meer, al zijn we voorzichtig. In de ene kerk zingen we uitgebreider als in de andere; op bezoek lukt ook zonder dat het al te spannend is.

En ook de Bijbelkring gaat weer van start.

 

EVA is ook weer van de partij.

Maar omdat Eva liever ook niet alleen is, hierbij de uitdaging om een heuse ADAM op te starten; ’n mannengroep met een geestelijk kantje. Hoe precies? Een avondje bomen, BBQ-en of juist op de pedalen. Dat is aan de groep zelf. Kijk eens om je heen: er zijn vast wel mannen die iets willen.

 

 

Met vriendelijke groet,  

Marius van Duijn, VDm


 

Afgeronde rechthoek: Gezamenlijk  

 


Collecten

 

Opstarten nieuw seizoen EVA

 

Wat hebben wij elkaar gemist en wat zijn we blij dat wij elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten! Hoewel we traditiegetrouw de 2e woensdagochtend in oktober starten met een nieuw EVA seizoen, willen we nu een maand eerder beginnen.

 

Woensdagochtend 8 september om 9.30 uur is iedereen van harte welkom in de consistorie van de kerk op De Brink in Schalkwijk.

We hebben geen programma voor die ochtend; gewoon koffie of thee met wat lekkers en gezellig bijpraten.

Het programma  voor het nieuwe seizoen is  bekend en die maken we dan  graag kenbaar.

 

En…  Arja van Rooijen heeft laten weten mee te willen helpen zodat de voortgang van EVA is gewaarborgd.

Nog nooit een EVA ochtend bijgewoond? Kom gerust eens langs. We heten u/jou van harte welkom!

Graag tot ziens!

Arja van Rooijen en Marian Tuls

hand-, Open, licht, beer, liefde, vinger, vlam, duisternis, kaars, verlichting, bidden, detailopname, handen, hoop, gebed, orgaan, bescherming, pauze, kaarslicht, geven, macrofotografie, voorzichtig, vertrouwend, bedrijf kaars, licht in de duisternis

Gebedskring

Na een zomerstop gaan we ook weer de gebedskring opstarten. We hopen het niet meer on-line te hoeven te doen. De eerste keer zal op woensdag 22 september om 19.00u in de consistorie zijn. Dit is voor de Bijbelkring gepland.

Welkom om mee te bidden en vooral te danken.

 

Interkerkelijk geloofsgroep

Deze activiteit is samen met de Katholieke gemeenschap. Het is ontstaan na de alpha cursus. Er was behoefte om verder te gaan. Net zoals de alpha eten we eerst met elkaar. Iedere keer bij iemand thuis. Daarna gaan we vanuit de Bijbel een onderwerp bespreken. We werken altijd vanuit een boekje met een bepaald thema. Uiteraard is deze activiteit gestopt tijdens de corona. Volgende datum zal 13 oktober zijn. In volgend kerkblad hoort u hier meer over.

 

Trossel draait weer

He, wat is het heerlijk dat De Trossel weer gewoon draait. Dat er weer de koffie-ochtenden zijn van De Trossel. Dat er wekelijks breicafé is. Dat we voor vragen de Trosseltelefoon kunnen bellen. Dat we elke week een nieuwe puzzel kunnen afhalen in het portaal van de kerk [en dan ook nog een boek kunnen meenemen] en dat we lekker met de duofiets op pad kunnen.

 

De volgende koffie ochtenden staan gepland:

Vrijdag 3 september (Zwiebertje)

Donderdag 9 september

Vrijdag 17 september

Donderdag 23 september

 

De Trossel kent drie dorpsondersteuners:

Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen: Het telefoonnummer is: 06 29 8200 55

Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl De dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen bespreken zij de aanpak, overleggen met de coördinator van de groep waarbij de vraag thuishoort en bepalen wie van de vrijwilligers geschikt is om bij de hulpvraag in te schakelen. De grote hoeveelheid vrijwilligers in Schalkwijk maakt, dat dit het probleem niet is. Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen.

 

Deze editie van ‘kleine moeite, groot geluk’ is wel uniek…

Een meneer belde naar de Trosseltelefoon dat zijn televisie het niet meer deed. Al ongeveer anderhalf uur gaf deze geen beeld en geen geluid. De dorpsondersteuner had net beloofd een vrijwilliger te vragen om langs te gaan, toen op de achtergrond werd geroepen “Hij doet het weer!” Het zal toch niet zo zijn dat alleen het bellen naar De Trossel al voldoende is om een probleem op te lossen? We gaan het zien.

 


Website

Bezoek eens onze website (www.trossel.nl). Daarop is te zien, wie we zijn, wat we doen en wanneer we wat doen. Er staat informatie op en er zijn foto’s te zien. De website bevat foto’s van alle puzzels uit de Puzzeluitleen. Alle nummers van de TrosselTips kunt u er teruglezen. En via de website kunt u de duofiets reserveren en een puzzel aanvragen.

 

Diaconale collecten van deze maand:

Zondag 5 sept, Mercy Ships.  Medische zorg voor ieder mens. Zij maken chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten, op en rond de grootste ziekenhuisschepen ter wereld. Dankzij de inzet van honderden professionele vrijwilligers én de betrokkenheid van vele anderen, zoals u en jij!

 

Zondag 12 september Haïti.  De allesverwoestende aardbeving op Haïti treft ruim een half miljoen kinderen. Huizen, scholen en ziekenhuizen zijn verwoest, duizenden mensen zijn door de ramp omgekomen of gewond geraakt. Na de krachtige aardbeving is het land ook nog getroffen door de tropische storm Grace, die zorgde voor hevige regenval en ernstige wateroverlast.

Ze zorgen voor schoon water en voedsel, verspreidden medische hulppakketten, zetten tijdelijke leerplekken op en geven psychosociale zorg, zodat kinderen de gebeurtenissen beter kunnen verwerken.

 

Zondag 26 sept  IZB, Ze zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Ze staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping

 

Zondag 3 okt,  Kerk en Israel,  

De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen.

De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen.

 

Aan de roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël wordt vorm gegeven door:

 

    Aandacht voor de Joodse wortels van het christelijk geloof

    Het voeren van het Joods-christelijk gesprek

    Bestrijding van antisemitisme.

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Tull en ‘t Waal  

 

 


Zondag 26 september, Tull&’t Waal en Honswijk

Feestartikelen voor Amerikaans themafeest | B2B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN IEDER NEEMT IETS MEE-dienst

 

Er is zo’n zinnetje in één van de brieven van Paulus, waar ik nieuwsgierig naar ben hoe dat in de praktijk werkte.

1 Korinthe 14, 26: wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan.

 

’n Uitdagend stukje tekst. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de apostel heel hoofdstuk 14 nodig heeft om iedereen een beetje op de spelregels van de samenkomst te wijzen. Niet voor de beurt, wacht op elkaar: wees geïnteresseerd.

 

Kortom, best een hele klus om zo een kerkdienst te houden. Toch is het goed om vooral te onderstrepen wat we op zondag doen: samen-komen tot eer van God. Daar hebben we elkaar dus voor nodig.

 

Graag nodig ik jullie uit om -liefst vantevoren!- iets mee te brengen voor de kerkdienst van 26 september. Een lied dat al een tijdje niet meer gezongen is. Of een gedicht dat u wilt delen of iets dat u al een tijdje op uw hart heeft!

 

Bel, mail of app gerust.

Dan maken we er samen iets moois van.

 

Kerkrentmeesters

De jaarrekening van de kerkrentmeesters is klaar en is goedgekeurd door zowel de kerkenraad als het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken).

Deze ligt nu ook voor de kerkleden ter inzage bij de penningmeester CVK tot 11 september.

U kunt hiervoor een afspraak maken.

(Het verkorte overzicht vindt u op de volgende bladzijde)

 

Gemeenteochtend ‘t Waal en Honswijk

Beste gemeenteleden, betrokkenen en geïnteresseerden,

Na een lange tijd met veel beperkingen mogen we eindelijk weer bij elkaar komen. Er wordt hier en daar weer zachtjes gezongen en mensen praten weer even na als de dienst voorbij is. De kerkenraad komt inmiddels ook weer fysiek bij elkaar. Er wordt naar de toekomst gekeken en hierover worden gedachten en ideeën gedeeld. Het is goed om dit met elkaar te bespreken en even terug te kijken naar het afgelopen jaar.

 

We willen u en jou van harte uitnodigen om dit alles met elkaar te delen op een gemeenteochtend.

Zondag 5 september hoopt onze dominee Marius van Duijn voor te gaan in de dienst, daarna staat de koffie klaar en willen we graag in gesprek gaan. De diaconie en kerkvoogdij lichten de financiële cijfers toe en er wordt vooruitgekeken naar het aankomend jaar. Bijvoorbeeld wat zijn de (goede) doelen van de diaconie. Wat gebeurt er met het kerkplein en de grote hoop grond. Wat is de status van de begraafplaats etc.

 

Verder gaan we graag in gesprek over de toekomst van onze gemeente. Denk hierbij aan de samenwerking tussen de gemeenten‘t Waal en Honswijk en Schalkwijk en ‘t Goy. Dit jaar zal er een nieuw beleidsplan geschreven worden, dit willen we graag met de gemeente gezamenlijk doen.

 

Vragen en punten voor de gemeenteochtend en overige gedachten en ideeën  kunnen alvast gedeeld worden. Dit kan bij een van de kerkenraadsleden of bij dominee Marius van Duijn.

 

Hierbij de gegevens van ondergetekende, bellen of mailen kan ook.

verbree.arjan@gmail.com, 0642678729

 

Hartelijke groet,  Arjan Verbree


 

 

 

ANBI

 

 

 

Begroting

 

Rekening

 

Rekening

 

 

 

 

2021

 

2020

 

2019

Opbrengsten en Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

 

31.800

 

28.761

 

28.188

Opbrengsten uit rent,dividenden en beleggingen

14.000

 

12.389

 

14.107

Bijdragen van leden en anderen

 

7.800

 

10.351

 

11.397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal baten

 

 

53.600

 

51.501

 

53.692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven en Kosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen ex afschrijvingen

15.000

 

5.953

 

17.478

Kosten overige niet kerkelijke eigendommen en

12.850

 

16.956

 

21.890

inventaris

 

 

 

 

 

 

 

Pastoraal resp. diaconaal pastoraat

38.950

 

33.783

 

26.005

Kosten activiteiten kerkdiensten

 

650

 

_

 

_

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

3.850

 

2.969

 

3.109

Salarissen en vergoedingen

 

2.350

 

3.380

 

2.234

Kosten beheer, adm. Archief

 

2.850

 

4.370

 

_

Rentelasten/bankkosten

 

900

 

1.272

 

7.626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal lasten

 

 

77.400

 

68.683

 

78.342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening Winterwerk

 

De voorbereidingen voor onze traditionele spelmiddag, Opening Winterwerk op het fort, zijn al in volle gang!

We zoeken nog vrijwilligers om te helpen en vooral vragen we alle kinderen om zich op te geven voor deze super gezellige middag.

De zeephelling en jungelbaan zullen zéker niet ontbreken!

 

Zaterdag 25 september starten we om 14.00 uur op het fort aan de Waalseweg

( tegenover de ijsbaan).

 

Geef je wel van te voren op bij Trees van der Vlist 06 51638978 of bij Wilma Alkema 06 18165249.

Een briefje mag ook: Waalseweg 43 of Kerkebogerd 34.

 

We hopen jullie allemaal te ontmoeten op het fort, mits de Corona maatregelen het toelaten!

Groetjes het Opening Winterwerkteam!

 

Koffie, Snack, Coffeeshop, Koffie Korrels, Coffee BeanKoffieochtenden Tull en ‘t Waal gaan weer van start!

 

Wat hebben we er lang op moeten wachten en wat hebben we u en jou gemist. Maar.. op dinsdag 7 september willen we na een lange Corona-pauze weer starten met de maandelijkse koffieochtenden.

 

U leest het goed. Voortaan op de eerste dinsdag van de maand in plaats van de eerste maandag. Het tijdstip blijft wel gelijk, namelijk van 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.

 

We hopen u allen weer te zien, ontmoeten, spreken én te voorzien van een heerlijke kop koffie met wat lekkers!

 

Hartelijke groet en tot dinsdag 7 september 10.00 uur in ‘t Gebouw in Tull en ‘t Waal!

 

Wilma, Trees, Thea en Natascha

 

 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 


Diaconie

In het vorige kerkblad heeft u al het verkorte overzicht kunnen zien van de jaarrekening van de diaconie.

Deze ligt nu ook ter inzage bij Johan de Bruijn vanaf maandag 6 t/m za 11 septrmber. Graag even een afspraak maken op 06-20013978.

 

Kerkrentmeesters

 Ook onze jaarrekening is klaar en ligt van 20 t/m 25 september ter inzage bij Anton van Garderen voor de belangstellenden. Graag even een afspraak maken op 030-6012443

 

 

 

 

Dit kerkblad komt tot stand als samenwerking van de Ned. Herv. gemeente van Tull en ’t Waal  met de Ned. Herv. gemeente van Schalkwijk en ’t Goy.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de plaatselijke diaconie.

Ieder jaar doen wij eenmaal een beroep op u voor een bijdrage ter bestrijding van de onkosten. Deze bijdrage is € 15,- per jaar.

 

Redactie : J.A. de Bruijn, Brink 16, 3998 JL, Schalkwijk, tel 06-20013978

email:  kerkblad@hervormdschalkwijk.nl


 

 

Bewaar dit A5je in uw Bijbel

 

Jaarthema - Van U is de toekomst | Jong Protestant

 

van U is de toekomst…

 

Schrijf hier uw eigen toekomstverwachting met betrekking tot de kerk van Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en Honswijk

 

Mijn verwachting voor de geloofsgemeenschap is:

 

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

 

Mijn bijdrage (in welke vorm dan ook) daarbij is:

 

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

Getekend (datum en naam)

………………………………………………………………………………………………..