Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Persbericht  

 

 

 

 


Antisemitisme - het volk en de volken

 

 

Het Europese parlement heeft op 31 mei 2017 een definitie aanvaard van het begrip antisemitisme. Hiermee denkt men beter in staat te zijn meldingen van antisemitisme in Europa te kunnen bijhouden en zo het probleem nauwkeuriger te kunnen volgen. Het parlement stelt dat ‘antisemitisme een bepaald beeld is van Joden. dat zich kan uiten als haat tegen Joden. Retorische en fysieke uitingen van antisemitisme worden gericht tegen Joden of niet-Joden en/of hun bezittingen, tegen instellingen van de Joodse gemeenschap, en religieuze voorzieningen’.

 

Opperrabbijn Binyomin Jacobs meldde dat het aantal leerlingen van de Joods Orthodoxe school 'Het Cheider' te Amsterdam terugloopt. Eén van de oorzaken: nogal wat jonge gezinnen verlaten Nederland vanwege het toenemende antisemitisme.

 

In het Evangelie naar Mattheus 25:31-46 wordt gesproken over het oordeel over de volken. Dan zullen alle volken voor hem (de Zoon des mensen) worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. In deze NBV vertaling wordt vertaald  'Hij zal de mensen van elkaar scheiden', In de Griekse tekst wordt niet over de mensen gesproken. Er staat 'hen' dat terugslaat op de volken. De volken worden geoordeeld. Welke volken? Alle volken die niet Israël zijn. Het bijbelse onderscheid is het volk Israël en de volken. Am (volk) Jisraël en de goyim - de volken, de heidenen. Christenen zijn gedoopte heidenen en zo deelgenoot aan de beloften van de God van Israël. De kerk uit de volken is niet in de plaats van Israël gekomen, maar er aan toegevoegd.

De vraag op grond waarvan de volken geoordeeld zullen worden wordt heel helder beantwoord. De volken die naar de goede kant verwezen worden, zullen vragen: "wanneer hebben wij u geholpen?" Zij krijgen ten antwoord: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Jammer dat in deze vertaling een woord niet vertaald is. Er staat: " aan een van dezen, mijn minste broeders of zusters." Op hen wijst Hij. Het volk waartoe Hij behoort - Israël. Je kunt zeggen: antisemitisme, discriminatie van het volk Israël, Jodenhaat is de oervorm van discriminatie. De belangrijke 20e-eeuwse theoloog K.H. Miskotte heeft gezegd: 'Haat jegens Israël is haat jegens de God van Israël.' Het gaat in deze gelijkenis uit Mattheus dus niet zozeer om geloof, maar om het handelen. Het zou interessant zijn de geschiedenis van de volken van Europa, van de wereld - te onderzoeken en te beschrijven aan de hand van hun houding jegens Israël in hun midden, de houding tegenover de Joden[1]. Wellicht dat het verzoek van het Europees Parlement een nieuw begin is.

 

Piet Warners

© Provinciale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

U: www.groep-ken.net

 

Avond / Nacht van Gebed in Houten

HOUTEN - Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!

 

Kom naar de Avond / Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van vrijdag 1 op zaterdag 2 juni in Huis van Gebed ‘De Tent’ Boekweitoord 48, 3991 XM Houten. De Nacht begint om 20 uur en duurt tot 2uur. U kunt er ook voor kiezen om een deel van de avond /nacht mee te bidden. Meestal begint elk heel uur een ander onderwerp. Schuif gerust aan! Tijdens de avond / nacht horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed.

Neem voor vragen contact op met: Marcel Dreve, marcel.dreve@gmail.com  

Meer informatie: www.opendoors.nl/nacht

 

BIDDEN VOOR HOUTEN - Gebedswandeling

 

HOUTEN – Op zaterdagochtend 2 juni 2018 van 7-9 uur is er opnieuw een gebedswandeling in Houten. We starten en eindigen in Huis van Gebed ‘De Tent’, Boekweitoord 48. Iedereen is hartelijk welkom. Wie nog nooit heeft meegedaan met een gebedswandeling, wordt hierbij speciaal uitgenodigd om het gewoon eens een keer te proberen. Kom gerust alleen of met een paar anderen. Vrijwel steeds is de reactie van nieuwe mensen na afloop: ‘dat viel me reuze mee, ik vond het erg inspirerend en opbouwend, ook voor mijn eigen geloof’. De volgende gebedswandeling is op za. 1 sept. 2018 en vervolgens elke 3 maanden (dec., maart, juni, sept.). Schrijf het vast op uw kalender!

 

Dit keer bidden we opnieuw speciaal voor de doorwerking van de pinksteractiviteiten en Alpha-cursussen en natuurlijk de komende vakanties. Als er nog andere gebedspunten zijn, dan kunt u die via de mail opgeven bedrijfsgebed@gmail.com of per telefoon 030-6371380 (na 18 uur).